Amenda Euroins

Câte reclamații a primit ASF în prima jumătate a anului?

30.09.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, per total, în primul semestru al anului 2016, 9.129 de petiții, în scădere cu 0,84% față aceeaşi perioadă a anului trecut. Structura petițiilor primite pentru cele trei sectoare de activitate este următoarea: 88,99% pentru piața asigurărilor – reasigurărilor, 8,49% pentru piața pensiilor private, 2,52% pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare.

În primele şase luni ale anului 2016, ASF a înregistrat în total 8.124 de petiţii referitoare la piața asigurărilor, ceea ce reprezintă o creştere marginală de 0,38% față de acelaşi interval al anului precedent.

Din cele 8.124 de petiții, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 4.960 de petiții, în scădere cu 2,75% față de semestrul I al anului 2015.

Din numărul total de petiţii primite, au fost analizate separat 728 solicitări de informații care au vizat, în principal: aspecte legate de legislația aplicabilă anumitor produse de asigurare, demersurile care trebuie întreprinse în vederea avizării și deschiderii unor dosare de daună, modalitățile de stabilire a valorilor de răscumpărare în cazul asigurărilor de viață etc. Restul petițiilor au vizat reveniri/completări la petiții deja analizate, solicitări care nu intră în sfera de competență a ASF, solicitări referitoare la obiectul de activitate al altor direcții de specialitate din cadrul ASF și care au fost predate acestora, petiții care au fost clasate în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 și ale procedurilor interne.

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la ASF a fost constatat faptul că cele 4.960 de petiții analizate și soluționate în mod unic pe petent reprezintă 1,07% din numărul total de daune avizate de către asigurători și 0,035% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la sfârșitul semestrului I al anului 2016.

În 4.023 de cazuri, petenții au reclamat neplata/plata parțială a despăgubirilor/ valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți, ceea ce înseamnă 81,11% din totalul petiţiilor înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate. Printre alte aspectele sesizate de către consumatori s-au numărat și solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, respectiv nerespectarea condițiilor contractuale/normelor RCA.

 

 

Citiți și despre: