Stiri: Economie

Câți bani cheltuie România pentru cercetare-dezvoltare?

17.11.2017

România a cheltuit, în 2016, suma de 3,675 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, totalul cheltuielilor reprezentând 0,48% din produsul intern brut (PIB), din care 0,27% pentru sectorul privat și 0,21% pentru sectorul public, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

La sfârșitul anului trecut, își desfășurau activitatea în cercetare-dezvoltare un număr de 44.386 salariați, din care 20.350 erau femei (45,8% din total). După nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaților care lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârșitul anului trecut, 37.643 aveau studii superioare (84,8% din total), iar 6.743 aveau alt nivel de pregătire, exclusiv superioară (15,2%). În plus, numărul persoanelor cu studii doctorale și postdoctorale a fost de 18.605 persoane, dintre care 8.921 femei, în creștere față de anul 2015 cu 1.338 persoane.

Pe categorii de ocupații, ponderea cea mai mare a salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători — 62,6% din total (27.801 salariați, în creștere cu 548 salariați, comparativ cu anul 2015) —, iar ponderea categoriei ‘tehnicieni și asimilați’ a fost de 14,3%, respectiv 6.332 de salariați.

La nivelul anului 2016, din totalul sumei cheltuite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în cele patru sectoare de performanță, 3,378 miliarde de lei au însemnat cheltuieli curente (91,9%) și 296,6 milioane lei cheltuieli de capital (8,1%).

De asemenea, cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 54% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creștere de 4 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2015. În același timp, cheltuielile cu cercetarea fundamentală au înregistrat o scădere de 5,1 puncte procentuale în cheltuielile totale destinate activității de cercetare-dezvoltare, față de anul precedent, respectiv de la 30% la 24,9%. Cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au crescut cu 1,1 puncte procentuale, de la 20% la 21,1%.

Sursele de finanțare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate, în cea mai mare parte, către unitățile din sectorul mediului de afaceri (57,5%), sectorul guvernamental (29,2%) și sectorul învățământ superior (12,7%).