Câţi salariaţi are România şi în ce domenii se câştigă cel mai bine?

25.09.2015

La finele anului, numărul de salariați înregistrați a fost de 4,9 milioane de persoane, în creștere cu 99.600 de persoane față de sfârşitul anului anterior. Media la nivel național pe parcursul anului trecut a fost de 4,508 milioane de persoane, în creștere cu 64.100 de persoane comparativ cu media anului 2013, conform datelor transmise  de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai mari câștiguri salariale medii lunare nete, superioare mediei pe economia națională, s-au realizat în intermedieri financiare și asigurări, informații și comunicații, industria extractivă , producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, administrație publică, activități profesionale, științifice și tehnice, învățământ, transport și depozitare.

Salarii nete care s-au situat la cea mai mare distanță sub media pe economie au fost în hoteluri și restaurante, alte activități de servicii, construcții, activități de spectacole, culturale și recreative, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, agricultură, silvicultură și pescuit, tranzacții imobiliare, comerț, sănătate și asistență socială, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare şi industria prelucrătoare.

În privința costului mediu al forței de muncă, angajatorii au plătit anul trecut, în medie, 2.988 lei pe salariat pe lună, cu 6,2% mai mult față de anul 2013.

La nivel regional, efectivul salariaților a înregistrat creșteri în toate regiunile, zonele cu cele mai mari creșteri ale efectivului de salariați au fost Nord-Vest (+26.200 persoane) și Vest (+19.100 persoane). Comparativ cu celelalte regiuni ale țării, în regiunea București-Ilfov se concentrează cea mai mare parte din efectivul salariaților din economie, respectiv peste o cincime.

 

Citiți și despre: