Stiri: Social

Cazierul judiciar se eliberează de astăzi mai uşor. Ce documente sunt necesare?

11.07.2016

De astăzi, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Acesta se eliberează, de regulă, pe loc sau în cel mult trei zile de la data solicitării, a anunţat Poliţia Română.

Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:

• actul de identitate aflat în termen de valabilitate;

• chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, persoana juridică depune prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:

• dovada calității de persoană juridică;

• dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010);

• copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

• chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Cazierele sunt valabile şase luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.