Stiri: Finante

Câte companii au intrat în insolvență în 2022?

CCR a declarat neconstituţional un articol din Legea Insolvenţei

31.05.2016

Curtea Constituţională a României a declarat neconstituţional un articol din Legea Insolvenţei nr. 85 / 2006. Excepţia de neconstituţionalitate a vizat termenul în care poate fi formulată contestaţia la raportul lunar întocmit de administratorul judiciar.

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis în data de 12 mai 2016 excepția de neconstituționalitate invocată de avocații societății de avocatură Zamfirescu Racoți & Partners (ZRP) cu privire la prevederile art. 21 alin. 3 din vechea Lege a Insolvenței nr. 85/2006, care statuează că măsurile administratorului judiciar cuprinse în raportul lunar pot fi contestate în termen de trei zile calculate de la depunerea raportului respectiv la dosarul cauzei, un extras al acestuia trebuind a fi publicat și în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Excepția de neconstituționalitate este aplicabilă în multe cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, respectiv în proceduri de insolvență deschise anterior intrării în vigoare a Legii 85/2014.

În concret, un creditor sau o persoană interesată să conteste o măsură dispusă prin raportul lunar nu avea cum să cunoască efectiv momentul depunerii raportului la dosarul cauzei decât ca urmare a unor eforturi nerezonabile de a face verificări în mod constant la grefa instanței în vederea studierii dosarului, pentru a afla dacă raportul de activitate a fost depus și dacă acesta conține măsuri ce pot sau trebuie să fie contestate.

Astfel, termenul de depunere a contestației la măsură apărea ca fiind unul netransparent, de cele mai multe ori în practică contestațiile fiind formulate tardiv. Neconstituționalitatea viza încălcarea liberului acces la justiție, astfel cum este prevăzut de art. 21 și 57 din Constituția României și corect interpretat în concordanță cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului.