Finante

Ce impact are razboiul din Ucraina asupra pietelor de capital

Ce afaceri se pot deschide cu fonduri nerambursabile?

01.10.2016

Antreprenorii  au putut accesa în acest an finanţări în valoare de sute de mii de euro. Antreprenorii aflaţi la început de drum au putut accesa, în acest an, fonduri nerambursabile în valoare de sute de mii de euro pentru dezvoltarea afacerii, pentru tehnologizare sau pentru crearea de noi locuri de muncă. Astfel, în 2016 au fost disponibile o serie foarte variată de finanțări nerambursabile, cuprinse între 10.000 și 200.000 de euro pentru înființarea sau dezvoltarea unor activități economice. În cazul unor programe era necesară cofinanțare din partea societăţii, în timp ce multe dintre programele de susţinere a antreprenoriatului nu necesita fonduri din partea firmei care accesează fondurile.

Per total, conform datelor de la Registrul Comerţului, în prima parte a anului 2016 s-au deschis peste 55.000 de firme.

100.000 de euro pentru antreprenorii sociali

Printre cele mai noi programe lansate se numără „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”. Având o alocare financiară de 20 milioane de euro, proiectul este finanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Peste 200 de întreprinderi de economie socială vor putea obţine fonduri europene cu o valoare cuprinsă între 40.000 şi 100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis. Proiectele mai pot fi depuse până pe data de 14 noiembrie 2016.

Programul  SOLIDAR este  conceput pentru promovarea antreprenoriatului social şi pentru a facilita accesul la locuri de muncă persoanelor defavorizate.

Programul este conceput pentru promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.

România Start-Up Plus

Un alt proiect prin care antreprenorii pot accesa fonduri nerambursabile este „România Start-Up Plus”. Alocarea aferentă programului este de 105 milioane euro, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Obiectivul finanţării este stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.

Mecanismul de finanțare al programului este următorul: în momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește o subvenție în valoare de maximum 24.000 euro, reprezentând prima tranșă de finanțare. A doua tranșă de finanțare, în valoare de maximum 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranșe. Astfel, s-a gândit un sistem de stimulare a start-up-urilor care realizează performanță în vânzări.

Programul România Start-Up Plus stimulează afacerile  care realizează performanță în vânzări

 

120.000 de euro, prin START

Un alt program de inițiere a unei afaceri pentru cei interesați este programul START.

Ajutorul nerambursabil, în cadrul acestui proiect, este de 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 120.000 de euro.

Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai mult de doi ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

Bugetul alocat pentru anul 2016 se ridică la 22,7 milioane de lei, iar cu puține excepții (agricultură, pescuit), toate domeniile de activitate sunt eligibile.

Femeia Manager

Programul oferă femeilor care vor să deschidă sau să dezvolte afaceri un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiţii. Diferenţa de 10% trebuie să fie acoperită din fonduri proprii ale beneficiarelor.

Programul a avut alocat în 2016 un buget de doar 500.000 de lei. Astfel, au putut fi finanţate doar în jur de 10 planuri de afaceri.

În 2016, programul Femeia Manager a beneficiat de o finanţare extrem de redusă, doar în jur de 10 proiecte putând accesa fondurile

În program se pot înscrie IMM-uri deţinute de femei sau care au printre asociaţi şi femei şi care au cel mult trei ani de la înregistrarea la Registrul Comerțului.

SRL-D: 10.000 de euro

Alte finanţări sunt acordate prin intermediul SRL-D, deschise de întreprinzători debutanți. În cazul acestui program, ajutorul nerambursabil este de 50% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 10.000 de euro.

Bugetul pentru anul 2016 se ridică la 22,7 milioane de lei, putând accesa aceste finanţări firmele din toate sectoarele de activitate, cu excepţia agriculturii.

Programul Comerț

În cadrul programului Comerţ, ajutorul nerambursabil este de 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 135.000 de euro.

Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai puțin de doi ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

Este singurul program care acordă finanțare nerambursabilă și care sprijină activitățile de comerț, acestea fiind neeligibile în cadrul tuturor celorlalte programe europene sau naționale.

Ajutoare pentru antreprenorii din mediul rural

Pentru zona rurală poate fi accesat Programul Național de Dezvoltare Rurală – măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale.

Acesta se adresează întreprinderilor mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum trei ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii cererii.

Ajutorul financiar este nerambursabil şi constă în 70.000 euro acordat în două tranşe.

De asemenea, Ministerul Economiei a derulat în acest an „Programul naţional pentru susţinerea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural”.

Finanţările acordate au fost 25,9 milioane de lei, mai exact 125.000 lei de beneficiar.

Firmele care aplică pentru ajutor de minimis trebuie să aibă capital privat, sediul şi punctul de lucru în mediul rural, cel mult cinci ani vechime, să nu fie datoare la bugetul de stat sau cel local, să reinvestească anual minim 30% din profit pe o perioadă de trei ani începând cu anul următor după primirea alocaţiei financiare nerambursabile.

Pot beneficia orice întreprinderi mici şi mijloci, microîntreprinderi care activează în orice domeniu, firme înfiinţate de debutanţii în afaceri, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

Accesul la finanțare al întreprinderilor din România este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană

Cu toate că există toate aceste programe de finanţare pentru antreprenori, accesul la finanțare al întreprinderilor din România este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Numai 2% din întreprinderile din România – față de 8%, media europeană – au accesat granturi sau credite subvenționate în anul 2015, conform sondajului SAFE al Comisiei Europene.