Finante

Măsuri sociale 2023

Ce ajutoare de stat pot accesa companiile în 2016?

01.08.2016

Valoarea ajutoarelor nerambursabile pentru companii şi IMM-uri se ridică la aproximativ 1 miliard de lei. Şi în acest an Ministerul Finanţelor acordă companiilor importante ajutoare de stat, în special pentru crearea de locuri de muncă şi pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Astfel, în această perioadă a anului, companiile prezente în România pot accesa ajutoare de stat de peste 750 de milioane de lei, în cadrul a două sesiuni de acordare de finanţări nerambursabile.

Este vorba de schema de ajutor pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi de schema pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

La aceste două programe se mai adăugă şi alte ajutoare de minimis, special create pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România.

Dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

În perioada 8 – 22 august, Ministerul Finanțelor Publice organizează o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Bugetul acestei sesiuni se ridică la 113 milioane lei.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este reprezentat de dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Beneficiari eligibili ai acestui sprijin sunt companiile din toate sectoarele economice, cu excepția celor din domeniile: pescuit, acvacultură, producția primară, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, sectorul siderurgic, construcții navale, fibre sintetice, transporturi, energie.

Cheltuieli eligibile sunt reprezentate de costurile totale salariale pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu locurile de muncă nou create ca urmare a unui proiect de investiţii.

Investiţia trebuie să fie considerată investiţie iniţială, adică să vizeze înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unităţii existente, diversificarea producţiei unităţii sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie, şi să conducă la crearea a cel puţin 20 de locuri de muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lucrătorilor defavorizaţi.

În perioada 30.05 – 10.06.2016, s-a mai depus o serie de cereri în cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, bugetul acestei sesiuni fiind de  250 milioane lei.

Stimularea investiţiilor cu impact major în economie

De asemenea, în perioada 11.07 – 22.08.2016, se organizează sesiunea de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

638 milioane lei pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Ce scheme de sprijin sunt disponibile pentru IMM-uri?

În acest an, Guvernul are la dispoziție, prin bugetul Ministerului Economiei, 159,49 milioane de lei pentru 10 programe de sprijinire a afacerilor mici și mijlocii, din care trei vor fi programe noi.

Fondurile pentru anul curent, de 96 de milioane de lei, sunt mai mari decât cele alocate în anul 2015

Programele destinate IMM-urilor românesti:

  1. Programul naţional multianual de microindustrializare

Acest program este nou în 2016 şi are alocat un buget total de 60,89 milioane de lei.

  1. Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

De asemenea, acest nou program are alocat un buget de 25,9 milioane de lei în anul 2016.  

  1. Programul pentru organizarea Târgului IMM-urilor

Cel de-al treilea program nou are pentru anul curent un buget total de 3 milioane de lei.

  1. Programul START

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START are la dispoziţie un buget de 17 milioane de lei.

  1. Programul Comerţ

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă are în 2016 un buget de 21,049 milioane de lei.

  1. Programul SRL-D

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri (SRL-debutant) are o alocare bugetară totală de 22,7 milioane de lei.

  1. Programul Femeia Manager

Acest program are un buget total de 500.000 de lei, iar în program se pot înscrie, în baza unor planuri de afaceri, IMM-uri deţinute de femei sau care au printre asociaţi şi femei.

  1. Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

Are alocat în anul 2016 un buget de 7,057 milioane de lei, iar obiectivul general îl constituie dezvoltarea sectorului IMM, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri în apropierea unei întreprinderi mari, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

  1. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Are alocat un buget de 890.000 de lei, iar prin intermediul programului, meşteşugarii şi artizanii vor putea participa gratuit la târguri de profil din România.

  1. Programul UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Acest program are alocat un buget total de 504.000 lei, iar prin intermediul lui se finanţează workshop-urile UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare) EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.