Stiri: Finante

Piața asigurărilor în 2023

Ce companii de asigurări din România au cele mai mari probleme în prezent?

03.10.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dezvoltat trei indicatori care permit stabilirea, în urma analizei petiţiilor înregistrate la ASF, a gradului de conformitate a conduitei entităţilor supravegheate. Cei trei indicatori, care au fost creaţi după modele utilizate la nivel internaţional, sunt:

Indicatorul petiții/contracte – Ip/contracte- exprimă gradul de conformitate a produselor unei societăţi cu drepturile şi nevoile financiare ale consumatorilor de asigurări. Cu cât valorile acestui indicator sunt mai mici, cu atât gradul de conformitate este mai mare.

Indicatorul petiții/daune avizate – Ip/daune – exprimă gradul de îndeplinire a obligaţiilor societăţii în activitatea de instrumentare şi lichidare a dosarelor de daună. Cu cât valorile acestui indicator sunt mai mici, cu atât gradul de conformitate este mai mare.

Indicatorul petiții favorabile/daune avizate – Ipf/daune – exprimă gradul de conformitate a soluţiilor adoptate în dosarele de daună cu prevederile legale/contractuale. Cu cât valorile acestui indicator sunt mai mici, cu atât gradul de conformitate este mai mare.

Pe baza analizei acestor indicatori se poate realiza o clasificare a entităţilor supravegheate şi/sau reglementate de către ASF, în cadre de conformare bune, medii şi reduse al conformităţii produselor/serviciilor entităţii în raport cu drepturile şi nevoile financiare ale consumatorilor acestora, astfel:

– Valorile indicatorilor sub nivelul de referinţă al pieţei de 100% denotă un grad bun de conformitate;
– Indicatorii cu valori între 100% şi 200% denotă un grad mediu de conformitate;
– Indicatorii cu valori peste 200% denotă un grad scăzut de conformitate.

Un procent cât mai mic al indicatorului respectiv arată un grad cât mai mare de conformitate.

Conform Indicatorului petiţii/contracte avem:

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate bun – valori ale indicatorului sub nivelul de referință al pieței, de 100% sunt: Allianz-Țiriac SA (25%), Groupama SA (32%), Generali România SA (45%); Uniqa Asigurări SA (82%) și Omniasig VIG SA (85%);

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate mediu – valori între 100% şi 200%: Euroins SA (102%), Carpatica Asig SA (156%) și Asirom VIG SA (168%);

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate redus – valori peste 200%: City Insurance SA (425%) și Forte Asigurări SA (5324%).

Analiza valorilor Indicatorului petiţii/daune avizate arată următoarele:

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate bun – valori ale indicatorului sub nivelul de referință al pieței, de 100%: Allianz-Țiriac SA (17%), Groupama SA (22%), Generali România SA (24%), Omniasig VIG SA (37%) și Uniqa Asigurări SA (58%);

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate mediu – valori între 100% şi 200%: Euroins SA (141%);

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate redus – valori peste 200%: Carpatica Asig SA (224%), Asirom VIG SA (340%), City Insurance SA (549%) și Forte Asigurări SA (2272%).

Din punct de vedere al valorilor Indicatorului petiţii favorabile/daune, analiza a relevat următoarele:

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate bun – valori ale indicatorului sub nivelul de referință al pieței, de 100%: Groupama SA (9%), Allianz-Țiriac SA (10%), Generali România SA (10%), Omniasig VIG SA (21%) și Uniqa Asigurări SA (42%);

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate mediu – valori între 100% şi 200%: Euroins SA (100%);

– societăți de asigurare cu un grad de conformitate redus – valori peste 200%: Carpatica Asig SA (239%), Asirom VIG SA (342%), City Insurance (687%) și Forte Asigurări SA (2592%).