Slide

Stiri: Finante

Agenția Națională pentru Sport.

Ce măsuri a luat ASF pentru reechilibrarea primelor RCA?

24.02.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat că a întreprins în ultimele 3 luni o serie de acţiuni de reechilibrare a primelor RCA, în primul rând pentru tineri, pe trei direcții principale de acțiune – reglementare, supraveghere și protecția consumatorului.

Astfel, având în vedere realitățile pieței, ASF a intervenit în ianuarie 2015 prin modificarea câtorva prevederi ale Normei 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule pentru a flexibiliza cadrul de reglementare, lăsând astfel libertatea societăților de asigurări să își optimizeze portofoliile pentru a diminua diferențele înregistrate între tarifele de primă pe diverse categorii de vârstă.

Prin urmare, a fost abrogat alineatul 1 al articolului 21, care era cel mai frecvent invocat de asigurători ca sursă de stimulare a creșterii preţului poliţelor RCA. Acesta stipula obligația asigurătorilor de a stabili tarife de primă RCA astfel încât să fie acoperite toate angajamentele ce decurg din încheierea contractelor de asigurare pe acest segment.

„Aceste modificări se adaugă unei serii anterioare de măsuri aferente legislației secundare, care au urmărit limitarea cheltuielilor de administrare și intermediere ale societăților de asigurări în favoarea cheltuielilor cu despăgubirile, cum ar fi introducerea obligativității efectuării de analize trimestriale a cheltuielilor de achiziţie de către asigurători şi, totodată, a posibilității intervenţiei ASF în sensul limitării comisioanelor de intermediere acordate în cazul în care acestea sunt nejustificate sau avizarea negativă a proiectului de lege de constituire, organizare și funcționare a Corpului experţilor și evaluatorilor tehnici auto din România, tocmai datorită impactului acestei legi asupra creșterii costurilor polițelor de asigurare”, au afirmat reprezentanţii ASF.

Legislația europeană în domeniul asigurărilor (Directiva 73/239/CEE) limitează rolul autorităților de reglementare, stipulând că valoarea primelor de asigurare, modul de calcul al acestora sau formularele şi alte documente pe care un asigurător intenţionează să le utilizeze în relaţiile sale cu asiguraţii nu sunt supuse aprobării prealabile sau informărilor sistematice.

De asemenea, conform legislației naționale (Legea 32/2000), ASF poate doar să solicite informații şi documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea de asigurare, la managementul acestei activităţi şi la conducerea executivă a societăţii, inclusiv informaţii referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice. Din aceste considerente, societățile de asigurare își stabilesc propriile tarife de primă, fără ca acestea să fie supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Totodată, ASF a instituit, în ultima jumătate de an, un dialog sistematic pe teme de piață cu societăți de asigurări, brokeri și asociații profesionale (UNSAR, UNSICAR ). În perioada decembrie 2014 – februarie 2015, aceste întâlniri s-au axat cu precădere pe discutarea evoluțiilor din segmentul RCA, în încercarea de a identifica soluții pentru reducerea primelor pentru tineri și/sau diminuarea diferențelor între valoarea tarifelor de primă aferente diverselor categorii de vârstă (tineri până în 25 de ani vs alte categorii).

În plus, Autoritatea de Supraveghere Financiară a inițiat colaborarea și cu alte instituții pentru a dezvolta fundamentele unei noi abordări în aceasta privință şi a prelungit, de asemenea, până la sfârșitul lunii februarie a.c., termenul până la care societățile de asigurări pot revizui și retransmite notificările privind tarifele de primă RCA.

Din cele 10 societăți autorizate să practice asigurări RCA un număr de 5 societăți – CITY INSURANCE, EUROINS, ASTRA, GENERALI şi ALLIANZ – cu o cotă de piață de 52,6% – au transmis deja Autorității aceste notificări. Modificările au vizat în mare parte reducerea încărcării pentru tineri, urmărindu-se atingerea unui nivel similar practicii europene, care arată utilizarea unor prime de asigurare pentru tineri de până la de 2,2 ori mai mari decât categoria majoritară, comparativ cu un nivel de 5 ori mai mare constatat anterior.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2015, în cadrul ASF a fost constituită Direcția Protecția Consumatorilor, care asigură protejarea şi apărarea drepturilor şi intereselor consumatorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, având în atribuții monitorizarea și educația financiară, precum şi activitatea de relații cu publicul (peste 25.000 de apeluri gestionate anual).

În urma semnării unui protocol cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ASF partajează cu acest organism atribuțiile de protecție a consumatorilor de servicii financiare nebancare. Prin această colaborare este stabilit cadrul de intervenție comună prin investigații și anchete pentru verificarea legalității contractelor de asigurare, a contractelor de intermediere financiară, a contractelor de consultanță de investiții, a actelor de aderare la un fond de pensii, precum și cu privire la activitatea de marketing aferentă instrumentelor financiare sau a modului de comercializare a acestora.

De curând, a fost constituit şi Grupul de Lucru Permanent în domeniul serviciilor financiare nebancare, pe modelul inițiativelor europene de acest fel, cu implicarea a 25 de reprezentanți ai asociațiilor de protecție a consumatorilor, ai asociațiilor de consumatori de servicii financiare și ai asociațiilor profesionale ale participanţilor la pieţele financiare din România.

„ASF va continua să identifice abordări ce pot contribui, alături de măsurile de persuasiune, la normalizarea situaţiei în segmentul poliţelor RCA şi dezvoltarea pieţei asigurărilor în general. În acest sens, Autoritatea evaluează oportunitatea schimbării structurale a sistemului asigurărilor obligatorii practicat în România, prin adoptarea unor măsuri de creştere a calităţii serviciilor în piaţa RCA şi implicit a respectului cuvenit asiguratului”, a anunţat Autoritatea de Supraveghere Financiară.