Minerit

Legea Decarbonizarii

Ce presupune Legea decarbonizării?

01.12.2022

Legea decarbonizării. Legislația stabileşte cadrul pentru eliminarea din mixul energetic a producţiei de energie pe bază de lignit şi huilă. Legea decarbonizării, aprobată prin Ordonanță de Urgență, a fost adoptată și de Parlament. Legislația reglementează închiderea şi conservarea grupurilor energetice pe bază de lignit şi huilă, închiderea carierelor de lignit şi minelor de huilă, precum şi măsuri de sprijin pentru închiderea şi conservarea capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă.

Totodată, prin noua lege, se instituie măsuri pentru atenuarea consecinţelor sociale ale închiderii şi conservării capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor aferente, stabilirea surselor de finanţare a măsurilor de ajutor de stat, precum şi a măsurilor pentru coordonarea şi implementarea procesului de decarbonizare.

Legea stabileşte și înfiinţarea Comitetului Interministerial al Cărbunelui, al Comitetului consultativ şi al Grupului de Lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor stabilite, precum şi posibilitatea repornirii grupurilor energetice închise, prin decizia Guvernului şi la propunerea Ministerului Energiei, în situaţie de criză energetică şi în corelare cu măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferente sectorului energetic.

Prevederi legislative

Potrivit raportului elaborat de comisiile de specialitate, legea stabileşte cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei de energie electrică pe bază de lignit şi huilă, precum și termenele pentru închiderea şi conservarea grupurilor energetice cu funcţionare pe lignit şi huilă.

De asemenea, legea prevede măsuri pentru asigurarea rezervei tehnice necesare funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional; scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă; închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de lignit şi huilă, pentru carierele şi minele ce urmează să fie incluse în programul de închidere; reabilitarea şi ecologizarea terenurilor aferente centralelor electrice închise şi a carierelor şi minelor care le deservesc; reconversia profesională şi recalificarea, precum şi alte măsuri socio-economice pentru susţinerea tranziţiei forţei de muncă şi a oportunităţilor economice la nivel local, inclusiv cele cu caracter de ajutor de stat pentru reducerea impactului socio-economic.

Potrivit unui amendament la proiectul de lege, „prin rezerva tehnică se înţelege rezerva de putere asigurată cu scopul de a înlocui grupurile indisponibile pentru care există contracte de energie electrică sau de a fi la dispoziţia operatorului de transport şi sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. pentru situaţii în care adecvanţa Sistemului Electroenergetic Naţional nu poate fi asigurată prin piaţa de energie electrică”.

Legea decarbonizării. Se interzice punerea în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă

În plus, se interzice punerea în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, cu excepţia capacităţilor pentru care s-au emis licenţe/permise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevede proiectul.

Conform actului normativ, huila va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu la 31 decembrie 2032. Executarea lucrărilor de siguranţă, a lucrărilor de închidere şi de ecologizare a carierelor şi minelor se finalizează până la aceeaşi dată.

Programe de reconversie profesională

Prin hotărâre a Guvernului, sunt stabilite programe de calificare şi reconversie profesională privind personalul angajat în centrale electrice pe lignit şi huilă pentru a asigura un grad cât mai ridicat de ocupare a forţei de muncă disponibilizate ca urmare a măsurilor amintite.

Capacitatea totală instalată de energie electrică pe bază de lignit şi huilă care va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu în anul 2032 este de 4920 MW, din care 3780 MW până la sfârşitul anului 2025.

Un alt amendament arată că aceste capacităţi energetice pe bază de huilă şi lignit, rămase disponibile la 31 decembrie 2021, se scot din exploatare treptat şi se pot trece în rezerva tehnică la dispoziţia dispecerului energetic naţional, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgentă, după cum urmează: până la sfârşitul anului 2022, 660 MW de capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit; până la sfârşitul anului 2025, alte 1425 MW de capacităţi de producţie de energie electrică pe bază de lignit rămase; până cel târziu la sfârşitul anului 2032, capacităţi suplimentare de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă de 1140 MW.

Legea decarbonizării. Rezerva tehnică

Rezerva tehnică constituită conform prevederilor legale este la dispoziţia operatorului de transport şi sistem, se utilizează la ordinul acestuia pentru a asigura adecvanţa Sistemului Electroenergetic Naţional pe piaţa de energie electrică, etapizat până la data de 31 decembrie 2032, pentru următoarele situaţii: înlocuirea grupurilor indisponibile pentru care există contracte de energie electrică şi cererea de energie electrică nu poate fi asigurată prin piaţa de energie electrică, iar în acest mod este afectat Sistemul Electroenergetic Naţional; este periclitată adecvanţa Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte piaţa de energie electrică; alte situaţii de forţă majoră definite prin lege pentru care este necesară intervenţia operatorului de transport şi sistem pe piaţa de energie electrică, se precizează în proiect.

În vederea înlocuirii capacităţilor de producţie a energiei electrice pe lignit şi huilă care vor fi închise şi pentru a nu fi pusă în pericol siguranţa Sistemului Energetic Naţional, vor fi realizate noi capacităţi de producţie.

Planul de restructurare al CE Oltenia

Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C (2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, pentru care s-a obţinut finanţare din Fondul de Modernizare în valoare de 897 de milioane euro, cu participarea Complexului Energetic Oltenia, include realizarea de noi investiţii în capacităţi pe gaze naturale şi surse regenerabile de energie. Este vorba de două grupuri pe gaze naturale „ready for hydrogen” de tip CCGT, cu o capacitate totală de 1.325 MW: Işalniţa: 850 MW – cu punere în funcţiune în 2026 – Turceni 475 MW – cu punere în funcţiune în 2026; opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW – până în 2024.

Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia a obţinut finanţare din Fondul de Modernizare în valoare de 897 milioane euro.

Astfel, capacitatea de producere a energiei electrice pe baza de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroşeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranţă a zăcămintelor de huilă.

Prin urmare, conform proiectului, scoaterea din exploatare a capacităţilor de producţie a energiei electrice pe bază de huilă şi lignit este obligatorie. Dacă la datele scadente nu se îndeplinește acest lucru, fapta reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri netă a operatorului economic care operează capacităţile de producţie pe bază de huilă şi lignit, care nu au fost scoase din exploatare la datele scadente.

Citește și:https://jurnaluldeafaceri.ro/metalele-rare-o-noua-provocare-pentru-economia-lumii/