Finante

legea apelor minerale

Ce schimbări aduce Legea Apelor Minerale?

01.09.2018

Așa cum s-a întâmplat și cu Legea Minelor, noua lege a apelor minerale este „uitată” de Guvern. Încă din luna iulie a anului 2017, Ministerul Economiei avea în plan să modifice Legea apelor minerale, redactând în acest sens un proiect de Ordonanţă de Guvern. Proiectul a fost conceput şi dezbătut împreună cu asociaţiile şi companiile din domeniu, însă a rămas la stadiul de proiect. La fel ca Legea Minelor, Legea Apelor Minerale se află şi acum la Secretariatul General al Guvernului.

Legea a fost „uitată”, cu toată că anul trecut, reprezentanţii Ministerului Economiei spuneau că situația actuală necesită adoptarea unor măsuri imediate de reglementare a domeniului apelor minerale.

În decembrie 2017, Ministerul Economiei anunţa că prin modificările aduse la Legea Apelor Minerale se are în vedere o mai bună verificare a provenienţei apelor îmbuteliate existene pe piaţă, în contextul în care în magazine se regăsesc produse despre care nu şe stie prea multe lucruri. ”Apar la raft fel şi fel de ape îmbuteliate, aşa-numitele ape de masa, despre care nu ştim nimic. Nu ştim de unde provin, nu ştim câte sticle s-au îmbuteliat. Există două riscuri: riscul îmbolnăvirii populaţiei, pentru că nu cunoaştem care este calitatea apei, şi există riscul unei fraude fiscale, deoarece nu ştim câte sticle se îmbuteliază”, spunea ministrul Economiei din acea perioadă, Gheorghe Şimon, care ulterior a fost schimbat.

Dănuţ Andruşcă, actualul ministru al Economiei, preciza în luna iunie a anului curent că Legea Apelor Minerale „se finalizează zilele acestea”. Proiectul a fost redactat, însă de atunci s-a mai auzit nimic de el.

Ce schimbări aduce Legea Apelor Minerale?

Legea Apelor Minerale reglementează modul de desfăşurare a activităţii de prospecţiune, explorare, exploatare, concesiune, protecţie şi valorificare a resurselor hidrominerale, bunuri care aparţin domeniului public al statului.

Prin resurse hidrominerale se înţeleg apele minerale naturale, apele de izvor, apele de masă din surse subterane, apele minerale terapeutice, apele geotermale, apele minerale medicinale, căldura geotermală, gazele necombustibile.

Legea Apelor Minerale arată că, în cazul apelor de masă care nu provin din surse subterane, se aplică doar prevederi privind îmbutelierea, transportul, etichetarea, publicitatea, taxarea, redevenţierea, precum şi tarifarea acestora

Necesitatea unor noi reglementări

Decizia de a face o nouă lege a resurselor hidrominerale din ţara noastră a avut la bază necesitatea de a reglementa domeniul resurselor hidrominerale, cu ajutorul unor reglementări uşor de aplicat atât de autorităţi, cât şi de agenţii economici din acest domeniu, cu precizări clare în concordanţă cu legislația Uniunii Europene.

În acest sens, etapele pe care o companie trebuie să le parcurgă pană la obţinerea contractelor de concesiune au fost simplificate. De asemenea, au fost legiferate etapele de explorare exploatare şi impozitare a apelor de masă.

Etapele pe care o companie trebuie să le parcurgă pană la obţinerea contractelor de concesiune au fost simplificate

Contractul de concesiune

Modificările aduse de proiect privind sectorul de cercetare şi exploatare a resurselor hidrominerale au în vedere resursele hidrominerale, care se pun în valoare prin activităţi geologice şi hidrogeologice, procesul de prospecţiune, explorare şi exploatare, care se concesionează persoanelor juridice, precum şi execuţia forajelor hidrogeologice în perimetrele pentru prospecţiunea/explorarea/ exploatarea resurselor hidrominerale, care se va face doar de persoane juridice înregistrate şi atestate de către A.N.R.M. Schimbările includ şi contractele de concesiune, care se pot acorda pentru maximum 49 de ani, după care concesiunea încetează.

În schimb, contractul de concesiune care deţine o perioadă iniţială mai mică decât cea menţionată mai sus poate fi prelungit, la solicitarea titularului, cu intervale de cel mult 5 ani, până la atingerea perioadei de 49 de ani.

Proiectul stabilieşte şi modul de autorizare a lucrărilor, drepturile şi obligaţiile concesionarilor, regulile de transfer ale contractelor de concesiune, precum şi cazurile de încetare, suspendare sau anulare a contractului.

Valorificarea economică a resurselor

Un capitol important din Legea Apelor Minerale este reprezentat de valorificarea economică a resurselor. Aici sunt reglementate într-un mod clar şi unitar activităţile de transport, recunoaştere oficială, denumire comercială, îmbuteliere, etichetare, publicitate precum şi modalitatea de urmărire a trasabilităţii apei minerale de la îmbuteliere până la consumatorul final. Aşadar, se interzice transportul în recipienţi de mare capacitate, vrac, transportul făcându-se doar în recipienţi autorizaţi destinaţi consumatorului final.

Se aduc schimbări şi în ceea ce priveşte îmbutelierea. Astfel, apa minerală naturală şi apa de izvor se îmbuteliază şi se ambalează astfel încât să nu fie permisă modificarea calităţilor sale iniţiale, adică aşa cum se prezintă la sursă.

Apa minerală naturală şi apa de izvor se îmbuteliază astfel încât să nu fie permisă modificarea calităţilor sale

De asemenea, legea prevede condiţiile de plată a redevenţelor, precum şi sancţiunile pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către titularii de licenţe de explorare.

Impact macroeconomic

Proiectul de Lege a Apelor Minerale ar urma să aibă un impact macroeconomic semnificativ, prin eficientizarea resurselor naturale exploatate, atragerea investitiilor, precum şi creşterea veniturilor bugetare.

Aşadar, este nevoie de o exploatarea raţională şi eficientă a apei minerale ca resursă, precum şi de reglementare a condiţiilor de exploatare şi a obligaţiilor titularilor de licentă, măsuri care au drept efect nu doar îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin consumul unei ape de calitate în conformitate cu standardele europene, dar şi crearea de noi locuri de muncă de către investitorii care aleg să concesioneze aceste resurse ale ţării.

La elaborarea proiectului de lege au participat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale,

patronate şi reprezentanti ai mediului academic:

– Universitatea din Bucureşti Facultatea de Geologie;

– Academia Oamenilor de Ştiinţă din România;

– Patronatul din Geologie;

– Patronatul Apelor Minerale Naturale din România APEMIN;

– Asociaţia Profesională Munţii Apuseni;

– PATROMIN;

– Perla Harghitei S.A.;

– RIO BUCOVINA S.A.;

– S.C. CARPATHIAN SPRINGS S.A.;

– Asociaţia Română a Dozatoarelor de Apă;

– S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L.;

– S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L.;

– S.C. CALIPSO S.R.L.

– Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN;

– Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României.