Finante

fonduri

Ce sunt fondurile mutuale?

01.04.2018

Investiţiile fondurilor mutuale se fac prin cumpărarea de acțiuni, titluri de stat sau de obligațiuni. Fondurile mutuale reprezintă societăţi fără personalitate juridică care atrag și folosesc la comun banii mai multor investitori, pe care apoi îi folosesc pentru realizarea unor investiții diverse, cu scopul de a multiplica sumele investite de aceștia și de a genera câștiguri pentru investitorii respectivi.

Fondurile mutuale sunt administrate de instituții specializate – denumite Societăți de Administrare a Investițiilor, conform datelor publicate în Ghidul Investitorului realizat de Asociaţia Administratorilor de Fonduri.

Investiţiile fondurilor mutuale se fac prin cumpărarea de acțiuni, titluri de stat sau de obligațiuni, acestea fiind gestionate de societăți specializate în acest domeniu. Companiile sau societăţile care se ocupă de administrare au rolul de a supraveghea şi controla relaţia dintre fondul mutual şi investitori, precum şi de modul în care sunt gestionaţi banii investitorilor.

Fonduri mutuale deschise sau închise

Fondurile mutuale pot fi deschise sau închise. În cazul fondurilor mutuale deschise, investitorii au posibilitatea de a-şi retrage investiţiile oricând, în timp ce fondurile mutuale închise nu permit retragerea banilor decât la anumite perioade de timp, stabilite de către administratori la momentul realizării investiţiei.

În cazul fondurilor mutuale deschise, investitorii au posibilitatea de a-şi retrage investiţiile oricând doresc, în timp ce fondurile mutuale închise nu permit retragerea banilor decât la anumite perioade de timp

Totodată, conform sursei citate, fondurile mutuale mai pot fi clasificate şi în functie de alte criterii. Aşadar, se disting patru categorii în care pot fi împărțite fondurile, în funcţie de modul în care sunt administraţi bani şi de intrumentele în care aceştia sunt investiţi. Mai exact, este vorba de fonduri monetare, fonduri de obligaţiuni, fonduri mixte şi fonduri de acţiuni.

O persoană poate investi într-un fond mutual prin cumpărarea unităţilor de fond, unități ce pot fi oricând răscumpărate pentru obținerea valorii lor în bani. Câștigurile investitorului în fonduri mutuale provin din diferența de preț obținută la returnarea unităților de fond față de suma plătită la cumpărare.

Există și o serie de riscuri atunci când vine vorba de investirea în fonduri mutuale. Spre deosebire de deschiderea unui depozit bancar obişnuit, fondurile de investiție nu sunt garantate de către stat, însă randamentele promise de acestea sunt mai ridicate decât cele oferite de bănci. Pe de altă parte, nu este exclus riscul ca banii investiţi să nu aducă niciun randament şi chiar ca valoarea investiţiei să se diminueze.

Fondurile de investiție nu sunt garantate de către stat

Avantajele aduse de fondurile mutuale

Printre avantajele fondurilor mutuale de investiţii se numără managementul profesionist, lichiditatea disponibilă, diversificarea portofoliului şi accesibilitatea conferită de un fond mutual. Politica de selectare a plasamentelor, analizele și monitorizarea investițiilor sunt efectuate de profesioniști care deţin atât timpul, cât și cunoștințele necesare, pentru realizarea unui demers investițional de succes.

Politica de selectare a plasamentelor, analizele și monitorizarea investițiilor sunt efectuate de profesioniști

Un alt avantaj este reprezentat de diversificare. Mai exact, este vorba de o strategie de diminuare a riscului adus de o investiţie, acest lucru nu putând fi realizat sau fiind foarte greu de asigurat de un investitor individual. În plus, diversificarea nu se poate realiza fără lichidități însemnate, ceea ce face ca fondurile de investiţii să fie avantajate şi de faptul că au posibilitatea de a face investiţii pentru un număr ridicat de persoane.

Un alt avantaj este reprezentat de accesibilitate. Vorbim despre o calitate importantă pentru investitorii care nu îşi permit o investiție ridicată într-un anumit moment, ci numai investirea periodică a unor sume mai reduse de bani. De asemenea, pentru fondurile mutuale, accesul la piețe este mult mai ieftin, beneficiind de costuri reduse pe tranzacție, dat fiind valorile și volumele mari pe care le tranzacţionează.

Pentru fondurile mutuale, accesul la piețe este mult mai ieftin, beneficiind de costuri reduse pe tranzacție

Dezavantajele investiţiilor într-un fond mutual

În ceea ce priveşte dezavantajele, trebuie să menţionăm costurile de administrare, indiferent de rezultate, lipsa controlului şi incertitudinea investiţiei, precum şi riscul unui management defectuos.

Chiar dacă vor câștiga sau vor pierde bani, investitorii trebuie să plătească prețul administrării. Aşadar, costul perceput de societatea de administrare, precum şi alte comisioane vor fi achitate indiferent de modul în care fondul mutual evoluează. La fel se întâmplă şi cu taxele și comisioanele de subscriere-răscumpărare.

Un investitor nu are cum să influenţeze sau să sugereze strategia de investiții pe care administratorul fondului le impune

Un alt dezavantaj este reprezentat de lipsa controlului asupra plasamentelor. Mai exact, un investitor nu are cum să influenţeze sau să sugereze strategia de investiții pe care administratorul fondului le impune. Prin urmare, toţi banii investiți sunt pe „mâna” fondului mutual, managerul acestuia fiind cel care ia orice decizie, fie că este vorba de vânzare sau de cumpărare.

Incertitudinea prețului, un alt dezavantaj, este dată de faptul că valoarea unităților de fond nu este stabilită decât o singură dată pe zi, după închiderea piețelor financiare.

Pe lângă riscurile enumerate, există şi riscul unui management defectuos – posibilitatea ca managerii fondurilor mutuale să ia decizii greșite care pot duce la înregistrarea unor pierderi în conturile investitorilor.