Ajutoare pentru fermieri.

Ce trebuie să facă fermierii afectaţi de secetă pentru a beneficia de ajutorul de stat?

31.10.2015

Fermierii care vor să beneficieze de schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta din perioada aprilie-septembrie trebuie să depună o cerere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până pe data de 30 noiembrie 2015.

Ajutorul financiar se acordă pentru culturi afectate de porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe.

Nivelul maxim a ajutorului de stat pentru fermierii persoane fizice sunt de 280 de lei/hectar la porumb boabe, 285 de lei/hectar la floarea-soarelui, 335 de lei/hectar la soia, 1.130 de lei/hectar la cartof, 600 de lei la sfeclă de zahăr, 1.490 de lei/hectar la legume de câmp, 225,5 de lei/hectar la plante de nutreț, 50 de lei/hectar la pășune și 75 de lei/hectar la fâneață.

Pentru persoane juridice și orice forme asociative cuantumurile maxime sunt duble față de cele pentru persoane fizice, la toate culturile.
În plus, producătorii agricoli trebuie să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada 1 aprilie 2015 — 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, semnat de membrii comisiei și în care să fie înscrise cel puțin informații privind cultura, suprafață calamitată, precum și procentul de calamitare de peste 30% și să fie înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Nu sunt eligibili pentru acest ajutor beneficiarii declarați de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

 

 

Citiți și despre: