Stiri: Logistica

Ce trebuie să ştie operatorii economici despre noul Cod Vamal al UE

16.03.2016

Normele legate de implementare ale Noului Cod Vamal al Uniunii Europene au fost publicate în data de 29 decembrie 2015 în Jurnalul Oficial. Pe baza acestora, autorităţile vamale din toate ţările membre ale Uniunii Europene şi operatorii economici se vor pregăti pentru derularea operaţiunilor în noile condiţii din 1 mai 2016.

Mihai Petre, Senior Manager servicii fiscale, Deloitte România, a afirmat că este vorba de peste 1500 de pagini de legislaţie vamală scrisă mărunt-mărunt, în format de Monitor Oficial, ce trebuie parcurse de agenţii economici în următoarele săptămâni, astfel încât să identifice eventualele schimbări care le vor afecta operaţiunile vamale începând cu 1 mai, precum şi măsurile tranzitorii aplicabile operaţiunilor vamale în curs de desfăşurare la 1 mai 2016.

„Aceste 1500 de pagini sunt conţinutul Noului Cod Vamal al Uniunii Europene şi a normele aferente ce vor intră în vigoare peste 3 luni, adică la 1 mai anul acesta. De asemenea autorităţile vamale trebuie să aloce timp şi personal pentru a analiză în ce măsură legislaţia naţională trebuie modificată pentru a fi armonizată cu nouă legislaţie a Uniunii”, a spus acesta.

Acesta a mai spus că aceste 1500 de pagini cuprind predictibilitatea şi certitudinea operaţiunii de vămuire, pe de-o parte, şi condiţii de autorizare mai stricte, pe de altă parte. De asemenea, mai este vorba despre impactul preţurilor de transfer asupra valorii în vamă, de pregătirea terenului pentru implementarea vămuirii (total) electronice, fără maldărul de hărţii ce constituie “dosarul de vămuire”.

Predictibilitatea operaţiunii de vămuire

Conform lui Mihai Petre, noul Cod Vamal al Uniunii Europene oferă posibilitatea anumitor operatori economici să-şi vămuiască singuri mărfurile, la sediul lor, într-un interval de timp prestabilit.

Astfe, substituindu-se agenţilor vamali, operatorii economici ştiu cu exactitate durata operaţiunii de vămuire (minute sau 1-2 ore), când pot dispune liber de marfă importată. În felul acesta, îşi pot planifică mai bine fluxul de producţie şi livrări, vor reduce costurile cu aşteptarea în vamă a camioanelor.

Certitudinea operaţiunii de vămuire

„Datoria vamală pentru orice import de mărfuri se calculează în funcţie de trei aspecte: (1) clasificarea tarifară, (2) originea mărfii şi (3) valoarea în vamă. Orice dispută prezenţa sau viitoare cu autoritatea vamală care poate expune operatorul economic la datorii suplimentare, litigii cu autoritatea vamală sau întârzieri în procesul de vămuire se învârte în jurul acestor trei aspecte”, a mai afirmat specialistul Deloitte România.

Mai mult, conform acestuia, noul Cod Vamal crează cadrul necesar obţinerii unui instrument obligatoriu complet nou, şi anume Informaţia Obligatorie de Valoare în Vamă.

„Până în prezent, aveam posibilitatea asigurării unei clasificări tarifare corecte, a unei dovezi de origine corecte. De anul acesta vom avea posibilitatea asigurării unei valori în vamă corecte. În felul acesta, operatorii economici diligenţi îşi pot asigura integral activitatea prin prisma celor trei aspecte care influenţează datoria vamală, clasificare tarifară, origine şi valoare în vamă. Practic, expunerea operatorilor economici unui eventual litigiu cu autorităţile vamale tinde spre zero, lucru dorit de toţi operatorii economici corecţi şi diligenţi”, a explicat reprezentantul Deloitte România.

Condiţii de autorizare mai stricte

Specialistul a mai afirmat că vămuirea mărfurilor în afară biroului vamal impune operatorilor economici deţinerea de autorizaţii din partea autorităţii vamale.

Cerinţele pentru obţinerea lor s-au diversificat, potrivit Noului Cod Vamal, după cum urmează:

-Acces la sistemele IT

-Standarde de calificare profesională în domeniul vamal

-Proceduri interne

Pregătirea terenului pentru implementarea vămuirii (total) electronice

„Pentru a optimiza timpul de vămuire până în 2020 va fi implementată vămuirea electronică. Utilizând un program securizat de legătură între sistemele informatice al autorităţilor vamale şi cel al operatorilor economici, declaraţiile vamale vor putea fi completate şi documentele necesare ataşat la acestea, direct din locaţia celui care declara mărfurile. În statele membre în care a fost implementată deja vămuirea electronică (de ex. Franţa) s-a constatat reducerea timpului de vămuire de la câteva ore până la câteva minute, ceea ce oferă o mai mare flexibilitate agenţilor economici în utilizarea mărfurilor importate cât şi în reducerea costurilor logistice cu transportul şi staţionarea mărfurilor în vederea vămuirii”, a detaliat Mihai Petre.

Impactul preţurilor de transfer asupra valorii în vamă

Acesta a mai afirmat autorităţile fiscale şi vamale au început să acorde o atenţie sporită situaţiilor în care tranzacţiile au loc între părţi legate. Ajustările preţurilor de transfer la final de an, pot duce la modificări semnificative asupra valorii în vamă cu plata taxelor vamale şi a penalităţilor de întârziere aferente.