Stiri: Finante

Ajutor financiar pentru pensionari

Ce venituri au înregistrat românii în 2014?

08.06.2015

În anul 2014, veniturile totale ale populaţiei, medii lunare pe o gospodărie au fost de 2500,7 lei; veniturile băneşti medii au reprezentat 84,1%, a anunţat INS.Totodată, cheltuielile totale au fost, în medie, de 2269,3 lei lunar pe o gospodărie; cheltuielile de consum medii au reprezentat 72,2%.

Astfel, potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în anul 2014, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2500,7 lei pe gospodărie şi 937,7 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2104,3 lei lunar pe gospodărie (789,0 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 396,4 lei lunar pe gospodărie (148,6 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, având ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodariilor (51,1%).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (23,8%), veniturile din agricultură (3,4%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,5%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (15,9%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,2%).

Mediul de rezidenţă

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă. Astfel, în anul 2014, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 30,0% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 11,2% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor. În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 63,6% din salarii, de 23,0% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 7,4% din total.

În mediu rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 36,9% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (28,7% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând 8,2% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (30,3%) şi celor din prestaţii sociale (25,0%).

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în anul 2014, în medie, de 2269,3 lei lunar pe gospodărie (850,9 lei pe persoană) şi au reprezentat 90,7% din nivelul veniturilor totale. Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,6%).

Unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidenţă.

Astfel, în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare în urban faţă de rural cu 444,5 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 34,2 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural, 45,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului din resurse proprii, în timp ce în mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 19,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în anul 2014, în medie, 40,0% din consumul gospodăriilor.

Cheltuielile cu locuinţa

O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În anul 2014, aceasta a reprezentat 21,2% din cheltuielile totale de consum. În cadrul cheltuielilor cu locuinţa cea mai mare pondere a deţinut-o cheltuielile necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (17,2%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (1,4%) şi cele pentru educaţie (0,5%).