Finante

functiile managementului

Cele opt funcţii ale managementului

01.09.2021

Scopul principal al managementului este de a atinge obiectivele firmei, folosind resursele organizaționale cel mai eficient. Managementul a fost descris drept un proces care implică responsabilitatea pentru planificarea economică și eficientă, precum și reglementarea funcționării unei firme în îndeplinirea scopurilor sale. Este un proces dinamic format din diverse elemente și activități. Managementul mai poate fi definit şi ca o modalitate de a realiza diverse lucruri prin intermediul altora.

Într-o organizație, managerul deţine un rol decisiv în atingerea obiectivelor care au la bază maximizarea profitului și creșterea cotei de piață.

Aşadar, scopul principal al managementului este de a atinge obiectivele firmei, folosind resursele organizaționale cel mai eficient.

Într-o organizație, managerul deţine un rol decisiv în atingerea obiectivelor care au la bază maximizarea profitului și creșterea cotei de piață

În acest scop, managerul îndeplinește câteva funcții fundamentale. Acestea sunt numite funcții manageriale și constau practic din opt elemente. Care sunt, prin urmare, cele opt funcţii ale managementului?

Planificarea

Când managementul este văzut ca un proces, planificarea este prima funcție îndeplinită de un manager. Planificarea are la bază stabilirea unor scopuri şi obiective, precum și imaginarea modului în care să fie atinse.

Munca unui manager începe cu stabilirea obiectivelor firmei și a diverselor sectoare de business. Acest lucru se face prin planificare. Un plan reprezintă o serie de acţiuni care sunt necesare pentru a atinge obiectivele stabilite. Este proiecția de astăzi pentru activitatea de mâine a firmei. Planificarea include obiective, strategii, politici, proceduri, programe.

Munca unui manager începe cu stabilirea obiectivelor firmei

Organizarea

Cea de-a doua funcţie a managementului este reprezentată de organizare. Mai exact, este vorba de asigurarea că există resursele necesare, atât umane, cât și fizice, pentru realizarea planurilor și atingerea scopurilor firmei.

În timp ce planificarea cuprinde ceea ce vrea să facă managementul, organizarea are în vedere resursele necesare pentru realizarea planurilor.

Organizarea, ca funcţie a managementului, presupune asigurarea că există resursele necesare pentru realizarea planurilor și atingerea scopurilor firmei.

Cele opt funcţii ale managementului. Coordonarea

Coordonarea are în vedere angajaţii şi structura firmei astfel încât obiectivele stabilite să fie atinse. De asemenea, tot aici este inclusă şi strategia de angajare şi de numire a persoanelor necesare în diferite funcţii. Mai exact, coordonarea include planificarea forței de muncă, formarea personalului, evaluarea performanței etc.

Coordonarea are în vedere angajaţii şi structura firmei astfel încât obiectivele stabilite să fie atinse

Conducerea

Cea de-a patra funcţie a managementului se referă la găsirea de metode şi strategii pentru ca angajaţii firmei să contribuie la atingerea scopurilor organizației.

Conducerea implică gestionarea managerilor de proiecte, gestionarea salariaţilor, comunicarea eficientă, precum și coordonarea acestora. Un manager trebuie să îşi dezvolte abilitatea de a le oferi tuturor subalternilor o direcţie care să fie în acord cu strategia şi obiectivele firmei.

Un manager trebuie să îşi dezvolte abilitatea de a le oferi tuturor subalternilor o direcţie

Cele opt funcţii ale managementului. Motivarea

Motivarea reprezintă o funcție managerială care inspiră și încurajează angajaţii să fie performanţi. Ea este cheia pentru gestionarea cu succes a oricărei echipe pentru că doar aşa un salariat va depune eforturi pentru a obţine cele mai bune rezultate.

Motivarea reprezintă cheia pentru gestionarea cu succes a oricărei echipe

Controlul

Controlul sau reglarea este funcţia managerială care se ocupă de compararea rezultatelor reale cu cele planificate și luarea unor măsuri în cazul în care obiectivele nu au fost atinse.

Controlul este cel care permite realizarea planurilor de afaceri ale organizaţiei. Un manager trebuie să adopte următorii pași în control: identificarea potențialelor probleme, evaluarea performanței, observarea abaterilor semnificative, constatarea cauzelor abaterilor și luarea de măsuri de remediere.

Controlul reprezintă funcţia managerială care se ocupă de compararea rezultatelor reale cu cele planificate

Cele opt funcţii ale managementului. Antrenarea

Antrenarea reprezintă ansamblul acțiunilor şi strategiilor prin care un manager influențează activitățile angajaţilor săi în vederea atingerii obiectivelor stabilite, prin satisfacerea nevoilor care îi motivează.

Cu ajutorul funcţiei de antrenare, planurile elaborate de manager sunt transpuse în realitate. Această funcţie trebuie să răspundă la o serie de întrebări: „Ce trebuie făcut?”, „Când trebuie făcut?”, „De cine trebuie făcut?” şi „Cum se poate schimba comportamentul personalului pentru a obţine rezultatele dorite?”

Comunicarea

Cea de-a 8-a funcţie a managementului este una extrem de importantă. Comunicarea presupune transferul de informaţii esenţiale de la manager către subalternii săi. De asemenea, această funcţie a managementului include şi schimbul de informații, idei și cunoștințe. Astfel, se permite unei echipe „să gândească” împreună și să acționeze pentru obţinerea unor rezultatele performante.

Este important de menţionat şi faptul că mai multe studii au ajuns la concluzia că o mare parte din strategia pentru un management de succes este determinată de abilitatea de a comunica eficient cu alţii.

Cele opt funcţii ale managementului. Strategia pentru un management de succes este determinată de abilitatea de a comunica eficient cu alţii

Nicio afacere nu poate avea un management performant dacă aceste funcţii prezentate mai sus nu sunt îndeplinite. Deşi importanţa lor diferă în funcţie de contextul de dezvoltare al firmei, funcţiile manageriale asigură un set de instrumente care trebuie folosite într-un mod cât mai inovativ pentru a atinge obiectivele de business.

Prin urmare, un manager bun ar trebui cunoască fiecare dintre aceste opt funcții pentru a atinge obiectivele organizaționale. Funcțiile managementului sunt cele care ajută un lider să fie bine informat cu privire la ce trebuie să facă atât el, cât şi angajaţii săi, şi cum să îi ghideze pentru a obţine performanţele dorite.

Citește și Cinci tipuri de management care îţi pot aduce succesul