Transplantul de organe.

Cum vor funcționa centrele de asistență medicală comunitară?

27.05.2019

Centre asistență medicală comunitară. Guvernul a aprobat Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară. Documentul reglementează cadrul legal privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate în contextul dezvoltării rețelei de asistență medicală comunitară, în conformitate cu Programul de Guvernare.

Astfel, modul de colectare a datelor, analiză, planificare, monitorizare și evaluare a serviciilor de asistență medicală comunitară la nivel național se va face prin aplicația on-line cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro înscrisă în REGISTRU GOV.RO.

Centre asistență medicală comunitară. Atribuții

Actul normativ stabilește și atribuțiile tuturor structurilor implicate în asistența medicală comunitară, respectiv Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale, dar și atribuțiile, timpul de lucru și salarizarea personalului care desfășoară activitatea de asistență medicală comunitară (asistenți medicali comunitari, moașe și mediatori sanitari).

Centre asistență medicală comunitară. Posturi

Se mai reglementează normarea și condițiile specifice de ocupare a posturilor de către asistentul medical comunitar, moașă și mediatorul sanitar, dar și organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor comunitare integrate și raportarea și înregistrarea activității de asistență medicală comunitară.

În premieră, se dă posibilitatea furnizorilor privați să poată furniza servicii de asistență medicală comunitară și se stabilesc condițiile pentru acest lucru.

Centre asistență medicală comunitară. Control

Ministerul Sănătății, prin Unitatea de incluziune socială și structurile de control din aparatul propriu, precum și al celor existente la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București va realiza activitatea de control a activității și va aplica sancțiuni în cazul nerespectării legislației privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.

Centre asistență medicală comunitară. Finanțare

Finanțarea centrelor comunitare integrate se va asigura din:

  • transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale
  • bugetul Ministerului Sănătății
  • venituri proprii ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
  • fonduri externe nerambursabile
  • alte fonduri legal constituite

“Aveam nevoie de stabilirea unui cadrul clar normativ prin care să putem interveni eficient în scopul creșterii calității și a numărului de servicii medicale pentru populația aparținând grupurilor vulnerabile. Asistența medicală comunitară se desfășoară în prezent neuniform, cu dificultate, fie din cauza neînțelegerii de către reprezentanții autorităților administrației publice locale a importanței acestor categorii de personal în comunitate, fie datorită lipsei de claritate și detaliu a cadrului normativ”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății asigură, în prezent, finanțarea pentru:

  • 1556 de asistenți medicali comunitari (AMC)
  • 470 de mediatori sanitari pentru comunitățile de romi (MSR).

Citește și Ziua Copilului Băneasa Shopping City: Cursuri gratuite de programare

 

 

 

Citiți și despre:

O părere la “Cum vor funcționa centrele de asistență medicală comunitară?

  1. Pingback: Cum poți detecta o cameră ascunsă? | Jurnalul de Afaceri

Comentariile nu sunt permise.