Energie regenerabila

Certificate verzi

Certificatele verzi, schema de susţinere a producătorilor de energie nepoluantă

01.09.2018

Prin această schemă, România a avut în vedere un mecanism de promovare a producerii energiei verzi. Certificatele verzi au fost introduse în încercarea statului român de a sprijini investitorii în energie verde, staul asigurând, de asemenea, și  cadrul legal pentru tranzacționarea acestora.

Prin introducerea schemei de certificate verzi, România a avut în vedere un mecanism de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie.

Ca urmare a acestei scheme de ajutor de stat, multe companii străine au ales să investească în capacităţi de producere a energiei regenerabilă în ţara noastră.

Potrivit datelor ANRE, ţara noastră are capacităţi de producere a energiei regenerabile de aproximativ 5.000 de MW care primesc certificate verzi. Din acest total, 3.105 MW provin din capacităţile eoliene, 1.360 MW din cele fotovoltaice, 342 MW din hidroenergie şi 142 MW din biomasă şi biogaz.

România  are capacităţi de producere a energiei regenerabile de 5.000 de MW

Ce sunt certificatele verzi?

Certificatele verzi reprezintă instrumentul prin care statul sprijină companiile care produc energie din surse regenerabile. Mai exact, acestea sunt nişte titluri care confirmă producerea de energie din surse nepoluate.

Certificatele verzi sunt titluri care confirmă producerea de energie din surse nepoluate

Conform legislaţiei, fiecare MWh de energie regenerabilă produs de o companie este subvenţionat de statul român prin aceste certificate, producătorul de energie fiind recompensat cu un număr de certificate verzi stabilit prin lege.

Certificatele verzi sunt acordate producătorilor de energie eoliană, hidraulică, solară, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Certificatele verzi pot fi tranzacţionate pe o piaţă concurenţială.

Certificatele verzi se tranzacţionează doar pe pieţele administrate de OPCOM

Cine trebuie să cumpere certificate verzi?

Cum a fost menționat și anterior, certificatele verzi sunt emise de statul român şi acordate producătorilor de energie din surse regenerabile. Mai rămâne întrebarea cine cumpără aceste certificate şi care sunt motivele pentru care le cumpără?

Furnizorii de energie sunt obligaţi să ofere consumatorilor o anumită cotă de energie care provine din surse sustenabile. Şi cum nu toţi furnizorii produc energie verde, prin urmare ei sunt cei care sunt nevoiţi să cumpere certificate verzi. În acest mod, companiile de furnizare pot să îşi îndeplinească cerinţele legale. În cazul în care nu se respectă aceste obligaţii, furnizorii trebuie să plătească o serie de penalităţi.

Furnizorii de energie sunt obligaţi să cumpere anual un anumit număr de certificate verzi

Aceste amenzi sunt şi ele folosite tot pentru energia verde. Aşadar, operatorul naţional de transport al energiei electrice este cel care colectează penalităţile. Acestea se duc către fondul de mediu, instituţie care le utilizează pentru a sprijini financiar producători individuali de energie din surse nepoluante.

Cine plăteşte, de fapt, pentru certificatele verzi?

Dacă vă uitaţi pe o facutură la electricitate, o să observaţi că o anumită sumă se îndreaptă către „certificate verzi”. Deci în final,  aceste certificate verzi care se acordă producătorilor de energie nepoluantă sunt plătite tot de consumatori,  în factura de energie electrică.

Introducerea plăţilor pentru certificatele verzi pe facturile consumatorilor este prevăzută în Legea nr. 220/2008

Introducerea plăţilor pentru certificatele verzi pe facturile consumatorilor români este prevăzută în Legea nr. 220/2008, cu modificările ulterioare.

„În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică. (…). Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi prețul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate”, se precizează în lege.

Fiecare consumator plăteşte lunar 11 euro/MWh pentru certificate verzi

Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului se ridică, la ora actuală, la 11 euro/MWh.

8,9 milioane de certificate verzi

În primul semestru din 2018, producătorii de energie regenerabilă au beneficiat, per total, de un număr de 8,9 milioane de certificate verzi, conform datelor făcute publice în august de Transelectrica.

Din cele 8,9 milioane de certificate verzi alocate în primele şase luni din 2018, cele mai multe au mers către  companiile care produc energie eoliană

Cea mai mare parte a acestor certificate s-a îndreptat către companiile care produc energie eoliană. Este vorba de 3,9 milioane de certificate verzi pentru o capacitate de 3.105 MW.

Pe locul al doilea se află parcurile fotovoltaice. Acestea au primit în perioada analizată 3,1 milioane de certificate pentru cei 1.361 MW instalaţi.

Microhidrocentralele au beneficiat de 1,3 milioane de certificate verzi. Centralele hidro de mici dimensiuni (sub 10 MW) au avut o putere de 342 MW.

Pe ultimul loc se află companiile care produc energie verde prin biomasă. Având o putere de 143 de MW, acestea au beneficiat de 391.000 de certificate verzi.