Producatori

Chimcomplex, 60 de ani de experiență în fabricarea produselor chimice

01.08.2014

Compania este unicul producător intern pentru cloruri anorganice, solvenți organici clorurați și alchilamine. Chimcomplex este unul dintre cei mai importanți fabricanți de produse chimice din România. Compania este parte din Grupul SCR și are o istorie bogată, care adună 60 de ani de experiență, în producerea de sodă caustică, hipoclorit de sodiu, acid clorhidric de sinteză, clor, clorură de calciu, clorură de var, solvenți organici și alchilamine. “Produsele oferite de societatea noastră sunt utilizate în majoritatea ramurilor economiei naționale și mondiale: energetică, chimie și petrochimie, industria celulozei și hârtie, farmaceutică, prelucrarea cauciucului și a maselor plastice, metalurgie, construcții de mașini, industria ușoară, industria alimentară, industria lemnului și mobilei, industria extractivă, salubritate, tratarea apei. Cea mai importantă cerere din partea clienților se înregistrează la produsele clorosodice. Acestea fac parte din categoria produselor chimice de bază, care se utilizează în majoritatea proceselor chimice și au aplicații în diverse domenii de activitate”, ne-a declarat inginer Dumitru Coman, directorul general Chimcomplex.

Investiții complexe

Compania a investit constant în tehnologia și calitatea produselor, iar ultimii ani au însemnat noi instalații puse în funcțiune și modernizările instalațiilor vechi, astfel că tehnologiile de fabricație deținute de Chimcomplex sunt, așadar, dintre cele mai moderne. „Unele investiţii sunt noi, iar altele sunt tehnologii vechi, care au fost modernizate. Cea mai importantă este instalația de electroliză a saramurii cu membrane schimbătoare de ioni, din care se obțin produsele sodă caustică, clor și hidrogen.  Aceasta este o tehnologie Krupp-Uhde Germania, din anul 1996, care a fost modernizată în anul 2013, cu o contribuție parțială de la UE. Instalația de electroliză a fost dotată cu electrolizoare din generația a 5-a, care asigură un consum energetic redus și o calitate mai bună a produselor. Principalele fluxuri tehnologice ale societății sunt integrate cu instalația de electroliză, asigurând astfel o prelucrare avansată a produselor de electroliză, leșie, clor și hidrogen. Clorul este utilizat la fabricarea acidului clorhidric, hipocloritului de sodiu, clorurii ferice, clorurii de var, tricloretilenei și, indirect, la fabricarea clorurii de calciu. Leșia este utilizată la fabricarea hipocloritului de sodiu. Hidrogenul este utilizat la fabricarea acidului clorhidric și la integrarea energetică dintre cogenerare și electroliză”, ne-a explicat directorul general Chimcomplex.

Anul trecut, compania a investit peste 33 milioane de lei pentru îmbunătățirea tehnologiilor. “Obiectivele strategice ale societății, pentru minimizarea efectelor crizei economice și pentru dezvoltarea în viitor a societății, se bazează pe consolidarea rezultatelor obținute prin completarea și utilizarea investițiilor realizate în prezent; stabilitatea organizațională care va fi asigurată prin integrarea pe verticală a fluxurilor tehnologice, acest obiectiv va fi atins prin investițiile în tehnologiile noi de valorificare a clorului și dezvoltarea pe termen lung, realizată prin diversificarea producției”, este de părere inginer Dumitru Coman.

Evoluție

Criza economică a avut efecte puternice și asupra companiei. Anul 2009 a venit cu o scădere de 50% a cifrei de afaceri, spune conducerea Chimcomplex. “Începând cu cea de-a doua parte a anului 2008, efectele crizei economice mondiale au afectat și activitatea, respectiv situația economică, a societății noastre. Efectele negative ale crizei s-au acutizat în anul 2009, când cifra de afaceri a societății s-a redus la jumătate față de anul 2007.Dinamica crizei economice, precum și modul în care piețele au fost afectate au determinat schimbări radicale la nivel tehnic și de strategie managerială în cadrul Chimcomplex în perioada 2009 – 2013. Orientarea spre eficiența energetică, continuarea măsurilor de reducere înțeleaptă a costurilor, dezvoltarea parteneriatelor (clienți, furnizori, bănci, autorități, comunitate, salariați), valorificarea oportunităților generate de criză au permis Chimcomplex SA Borzești să-și consolideze poziția într-un mediu economic turbulent”, ne-a declarat inginer Dumitru Coman, directorul general Chimcomplex.

Cu toate că situația economică s-a stabilizat, piața are în continuare fluctuații care afectează puternic activitatea companiei. “Activitatea societății noastre este strâns legată de cererea de pe piețele de desfacere a principalelor produse: sodă caustică și clor. Având în vedere că pe piața internă consumul celor două produse este relativ constant, iar cele mai importante cantități de produse se livrează la export, fluctuațiile în ceea ce privește cererea și prețurile de pe piața externă sunt cele care ne afectează cel mai mult. Cererea de produse pe piața externă este corelată cu consumul celor două produse în domeniile în care acestea se utilizează. Astfel, periodic, se înregistrează scăderi ale cererii și prețurilor la soda caustică și clor, societatea fiind nevoită să își adapteze continuu strategiile de producție, de piață și de investiții.Clorurile anorganice: clorura de calciu, clorura ferică și clorura de var, au cunoscut în ultimii ani o evoluție pozitivă, datorită cererilor în creştere, atât de pe piața internă, cât și de pe piața externă, din domeniile petrolier, întreținere drumuri, tratare și epurare apă, igienă și salubritate. De asemenea, cererile de pe piața solvenților organici clorurați și alchilaminelor au înregistrat ușoare creșteri”, spune directorul general Chimcomplex.

Dezvoltarea exportului

Întrucât cererea internă pentru produsele fabricate de companie este în continuare redusă, comparativ cu potențialul productiv, strategia de vânzări a Chimcomplex este orientată spre export. “Grupa principală de produse exportate este cea a produselor clorosodice, care acoperă circa 75% din cifra de afaceri și peste 80% din export. Principalele piețe externe pentru aceste produse ale societății sunt Bulgaria, Ungaria, Turcia, Grecia, Ucraina, Italia, Serbia, Polonia, care împreună dețin aproximativ 90% din volumul exporturilor”, ne-a explicat inginer Dumitru Coman.

Compania deține o serie de certificate, care atestă fabricarea și comercializarea produselor cu caracteristici de calitate superioare. Produsele satisfac exigențele clienților atât de pe piața internă cât și de pe piața externă. “Produsele fabricate în cadrul Chimcomplex SA Borzești sunt de un înalt nivel calitativ și satisfac majoritatea cerințelor clienților. Produsele sunt fabricate și comercializate în cadrul unui Sistem Integrat Calitate-Mediu, certificat conform standardelor ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004. De asemenea societatea noastră produce și comercializează substanțe chimice de uz alimentar (aditivi alimentari), fiind certificată conform Codex Alimentarius și HACCP.

Calitatea produselor este testată de către Laboratorul Încercări Produse Chimice al Chimcomplex SA Borzești, care este certificat de către RENAR, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005. Se acordă o atenție deosebită cerințelor clienților, pentru satisfacerea nevoilor de produse cu caracteristici de calitate speciale și creșterea satisfacției clienților”, ne-a povestit inginer Dumitru Coman, directorul general Chimcomplex.

Planuri de viitor 

Cu o cifră de afaceri de 40 milioane de euro anul trecut și o estimare de creștere la 45 de milioane euro pentru acest an, conducerea companiei mizează pe creșterea capacității de prelucrare a clorului ca fiind principala direcție pentru stabilitatea economică. “În acest sens, intenționăm să creștem capacitățile de producție la mai multe instalații: cea de acid clorhidric, de clorură ferică, de clorură de calciu și instalația de clorură de var și o să construim o nouă instalație de producere a policlorurii de aluminiu. Alte investiții planificate în perioada următoare sunt: cogenerare II (o nouă instalație ce va asigura îmbunătățirea eficienței energetice a Chimcomplex SA Borzești); sare recristalizată, prin desulfatarea saramurii; pastilarea clorurii de calciu; silicat de sodiu; solvenți speciali și carbonat de calciu. Aceste investiții ne vor permite creșterea gradului de valorificare a clorului produs, diversificarea producției și integrarea energetică completă dintre cogenerare și fluxurile de fabricație”, ne-a declarat inginer Dumitru Coman, directorul general Chimcomplex.