Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în creştere

În perioada ianuarie-august din 2014, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut faţă de aceelaşi interval din 2013, atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,2%, respectiv cu 5,4%, potrivit datelor INS.

În luna august, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în termeni nominali, a scăzut faţă de luna precedentă atât ca serie brută cu 4,8% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,7%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri, în termeni nominali, a crescut atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,1%, respectiv cu 4,0%.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna august 2014, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 4,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activitǎţile de transport (-8,1%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-6,5%) şi la activităţile de comunicaţii (-0,7%). Creşteri au înregistrat activităţile de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+8,3%) şi activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+6,9%).

În primele opt luni ale anului, cifra de afaceri, serie brută, a crescut pe ansamblu cu 5,2%, datorită în principal creşterilor înregistrate la activităţile de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+25,8%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+12,8%), comunicaţii (+5,0%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+3,2%) şi transporturi (+2,8%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, avansul a fost de 5,4%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de servicii informatice şi tehnologia informaţiei (+22,6%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare şi transmitere de programe (+11,6%), comunicaţii (+4,7%), transporturi (+4,0%) şi alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+3,4%).