Stiri: Logistica

Cine se va ocupa de localizarea navelor maritime aflate în pericol, în zona României?

02.11.2015

Compania Naţională de Radiocomunicaṭii Navale Radionav S.A. a anunţat semnarea contractului aferent proiectului “Sistem goniometric în unde scurte VHF RDF (Radio Direction Finder) pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona de responsabilitate a Romȃniei”, prin amplasarea de echipamente hardware de comunicație si aplicații software specifice.

Astfel, licitaţia a fost câştigată de SC Centrul pentru Servicii De Radiocomunicaţii S.R.L (CSR), iar criteriul de atribuire l-a reprezentat preṭul cel mai scăzut, tipul procedurii a fost prin licitație deschisă.

Valoarea contractului este de 14,14 milioane lei, fără TVA, iar termenul de finalizare este de opt luni, de la data intrării în vigoare a contractului.

Obiectul contractului constă în implementarea “Sistemul goniometric în unde scurte VHF RDF (Radio Direction Finder) pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona de responsabilitate a Romȃniei”.

Compania menţionează că proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial –Transport 2007-2013, Axa prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor”, Domeniul major de intervenţie 2 – Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport.  Instrumentul Structural care cofinanţează proiectul este Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER).

Contribuţia Comisiei Europene prin fonduri structurale reprezintă 85% din valoarea eligibilă a contractului semnat.