Slide

Stiri: Sanatate

CNAS: Cardul de sănătate este un document personal care nu trebuie înstrăinat

03.04.2015

Cardul de sănătate devine, începând cu data de 1 mai, singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani.

„Cardul de sănătate este un document personal care nu trebuie înstrăinat. El nu trebuie să rămână niciodată la furnizorul de servicii medicale. Pacientul trebuie să fie conştient de faptul că fiecare utilizare a cardului de sănătate reprezintă autorizarea efectuării unei plăţi din fondul de sănătate pentru un serviciu medical efectuat în numele lui”, a declarat ieri Vasile Ciurchea , preşedintele CNAS.

Cum se va utiliza cardul de sănătate?

Conform Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în asistenţa medicală primară și în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară utilizarea cardului se face la momentul acordării  serviciilor medicale, iar în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cardul va fi utilizat la momentul acordării  serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.

Totodată, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală şi acupunctură utilizarea cardului de sănătate se face pentru consultaţii şi proceduri în cabinet, la momentul acordării , iar pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de tratament / fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de tratament

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate în cazul specialităţilor paraclinice, pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sănatate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investigații paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de  microbiologie – examene de urină și examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigații recomandate, cardul se utilizează  la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomadate împreună cu alte analize de laborator, cardul  se utilizează  la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie și citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigații paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoțite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate.

Totodată, pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor.

Utilizarea cardului pentru spitalizare

Pentru spitalizarea continuă utilizarea cardului  de sănătate se face la internarea și externarea din spital, cu excepţia internărilor al cărui criteriul este urgenţă medico-chirurgicală, externărilor pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat, sau la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.

Pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgență (camera de gardă/UPU/CPU)

În cazul furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri, iar în asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii cardul se utilizeaza  la internare şi externare.

Dispozitive medicale

Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal-se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate  sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul  acestuia.

În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară;

Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei.

În situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.

„Persoanele care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor solicita, la casa de asigurări de sănatate în evidenţa căreia se află, o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate. Această adeverinţă are valabilitatea de 3 luni”, a mai spus preşedintele CNAS.