Stiri: Sanatate

CNAS: Peste 11 milioane de carduri de sănătate au fost tipărite

26.06.2014

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că au fost deja tipărite Peste 11 milioane de carduri de sănătate şi că a început procedura de atribuire a serviciilor de distribuire a cardului.

CNAS a publicat documentaţia de atribure a serviciilor de distribuire a cadrului, iar respectând prevederile HG 366/ 2014, distribuţia se va realiza prin servicii poştale de către operatorul de servicii care va fi desemnat câştigător ca urmare a procedurii de licitaţie publică, în urma căreia se va încheia un acord- cadru pe următorii patru ani pentru distribuirea unui număr estimat de 13.663.941 carduri.

Valoarea estimată a acordului – cadru este de peste 37,5 milioane lei, fără TVA, iar estimările iau în calcul persoanele asigurate care vor împlini vârsta de 18 ani până în septembrie 2018.

Până în prezent au fost tiparite 11.534.000 de carduri, iar procesul de tipărire va continua în următorii patru ani.

Aproximativ 952.488 carduri vor fi tipărite pentru tinerii care vor împlini vârsta de 18 ani şi pentru persoanele care vor dobândi calitatea de asigurat  în această perioadă.

„În trimestrul patru al acestui an vom testa modul de funcţionare al cardului, astfel încât începând cu  anul 2015, decontarea serviciilor medicale să se realizeze doar pe baza cardului naţional de sănătate. Toţi furnizorii de servicii medicale au posibilitatea să işi achiziţioneze cititoarele de carduri. Există pe site-ul CNAS o lista cu cititoare de card deja testate, dar competiţia rămâne deschisă”, a declarat Radu Ţibichi, preşeditele CNAS.

Plata serviciilor de distribuţie se va face din bugetul Fondului Naţional Unic

Plata serviciilor de distribuţie se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ( FNUASS) şi se va realiza în baza acordului încheiat de CNAS cu  operatorul de servicii poştale desemnat în urma licitaţiei publice şi a contractelor subsecvente încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia  Casei O.P.S.N.A.J.

“Estimăm că până la finalul lunii septembrie a acestui an vor fi parcurse toate etapele până la atribuirea acestui contract, conform prevederilor OUG34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi  încheiat acordul –cadru şi contractele subsecvente pentru a putea începe distribuirea cardului de sănătate la nivel naţional”, a anunţat CNAS, într-un comunicat de presă.

Cardul va fi distribuit la domiciliul asiguratului şi predat titularului pe baza actului de identitate.  După două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe bază de document justificativ, operatorul de servicii poştale va preda cardul naţional casei de asigurări de sănătate în raza căreia se afla domiciliul asiguratului.

Luna aceasta a fost demarat un proiect-pilot de testare a cardului

CNAS a mai anunţat că demarat luna aceasta un proiect-pilot de testare a cardului naţional pentru pacienţii aflaţi în servicii de dializă.

Astfel, 79 de furnizori privaţi de servicii medicale de dializă au încheiat acte adiţionale cu Casa şi urmează ca de săptămâna viitoare să deruleze acest proiect.

„Este un proiect pilot amplu, care se va desfăşura în toate regiunile ţării şi va cuprinde  asiguraţi din toate categoriile sociale.  Am considerat necesar ca inainte de a implementa acest sistem informatic la nivel naţional, să il testam şi, în cazul în care sunt probleme, să le remediem”, a mai declarat Radu Ţibichi, preşedintele CNAS.