Editia IUNIE

CNIPMMR sprijină IMM-urile din România

01.06.2017

Consiliul organizează anual o serie de evenimente care facilitează schimbul de informații în mediul de afaceri. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederație patronală română, cu personalitate juridică, independentă, non-profit, neguvernamentală și apolitică, reprezentativă la nivel național, înființată în anul 1992. Aceasta asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor și a mișcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

„Misiunea CNIPMMR este reprezentată de crearea unui mediu de afaceri funcțional, promovarea, apărarea și reprezentarea intereselor întreprinzătorilor și întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii și cu administrația de stat, precum și în relațiile cu alte organisme din țară și din străinătate. De asemenea, CNIPMMR se axează pe furnizarea anumitor categorii de informații, cunoștințe și servicii IMM-urilor, în vederea creșterii potențialului și competitivității acestora”, ne-a declarat Liviu Rogojinaru, președintele CNIPMMR.

Principalele activități ale organizației

CNIPMMR reprezintă interesele a peste 600.000 de salariați din România, organizația promovând inițiativele și modificările legislative, în vederea asigurării reprezentării intereselor IMM-urilor.

De asemenea, Consiliul Național al IMM-urilor din România facilitează transmiterea de informații privind surse de finanțare, programe în curs de derulare, alternative de finanțare, promovarea de oportunități de afaceri din țară și străinătate, legislația în vigoare cu impact asupra sectorului de IMM-uri cu modificările survenite, organizarea de misiuni economice, târguri și expoziții, seminarii și workshop-uri sau întâlniri cu oameni de afaceri din străinătate.

Astfel, de-a lungul celor 25 de ani de activitate, organizația a dezvoltat o serie de evenimente anuale, dedicate IMM-urilor, precum și o serie de proiecte europene cu finanțare nerambursabilă, în cadrul programelor operaționale dedicate IMM-urilor și dezvoltării mediului de afaceri.

Membri și afilieri

CNIPMMR are în structură 8 federații regionale, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, și peste 100 de membri asociați ca organizații patronale teritoriale și sectoriale. Membrii de ramură ai Consiliului sunt și Asociațiile ale tinerilor întreprinzători, ale femeilor de afaceri din IMM, ROMALIMENTA, Asociații ale formatorilor profesionali, Asociații ale firmelor străine în România.

Firmele interesate pot deveni membri prin transmiterea formularului atașat de pe site-ul organizației www.cnipmmr.ro

Membrilor organizației le sunt reprezentate drepturile și interesele generale, în cadrul dialogului social la nivel național și local, în negocierile colective și în relațiile cu instituțiile politico-administrative, cu organizațiile sindicale, cu societatea civilă și organizațiile internaționale. De asemenea, aceștia beneficiază de sprijin, asistență și îndrumare în activitatea desfășurată, primesc informațiile de care dispune CNIPMMR legate de problemele comerciale, financiare, bancare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, manageriale, tehnice, tehnologice și de alte domenii de activitate.

Totodată, membrii Consiliului sunt apărați împotriva concurenței neloiale și împotriva abuzurilor administrative și sindicale, au acces la publicațiile editate de organizație, au acces la programele, serviciile și activitățile realizate de aceasta, pot participa la expoziții, târguri și la orice alte evenimente organizate de către CNIPMMR în țară și în străinătate.

La rândul său, CNIPMMR este membru al unor organizații atât la nivel național, cât și internațional. La nivelul național, Consiliul este membru al Alianței Confederațiilor Patronale din România (ACPR) – este organismul de reprezentare unitară a mișcării patronale la nivel național și internațional, membru al BusinessEurope, organizație patronală reprezentativă la nivel european pentru angajatori.

La nivel internațional, CNIPMMR reprezintă interesele întreprinderilor private în relația cu organizații similare din alte țări și este afiliat la organisme internaționale de profil, precum Uniunea Europeană a Artizanatului și Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME) – unde CNIPMMR are un loc de Vicepreședinte în cadrul bordului – Asociația Mondială a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (WASME), Consiliul European pentru Întreprinderi Mici și Antreprenoriat și Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc (ECSB).

„În plus, din anul 2007, suntem activi la nivel european prin intermediul platformelor de Dialog Social, fiind implicați în Comitetul Fondului Social European, Comisia de experți pentru uniformizarea reglementărilor FP4 sau Agenția Europeană pentru sănătate și securitate în muncă”, a completat Liviu Rogojinaru.

Evenimentele CNIPMMR

O activitate deosebit de importantă pentru Consiliul Național al IMM-urilor din România este organizarea de evenimente dedicate mediului de afaceri, despre care președintele Consiliului spune că „sunt evenimente pe care le realizăm de 24 de ani, evenimente unde aducem față în față oameni de afaceri cu reprezentanți ai autorităților centrale, locale și europene, în încercarea de a îmbunătăți cadrul legislativ, de a facilita schimbul de bune practici și de a dezvolta activitățile sectorului de IMM din România”.

Aceste evenimente sunt organizate anual, unul dintre cele mai importante fiind Topul Național al Firmelor Private din România, în cadrul căruia sunt premiate cele mai performante întreprinderi din țară. Topul are ca scop stimularea celor mai eficiente întreprinderi din punct de vedere al profitului brut, precum și stimularea firmelor care s-au evidențiat prin crearea unui număr mare de locuri de muncă, investiții în dezvoltarea comunității locale și promovarea tehnologiilor performante în IMM-uri.

De-a lungul timpului, evenimentul s-a bucurat de prezența președintelui țării, premierului, miniștrilor și secretarilor de stat, dar și a reprezentanților fondurilor de garantare, a băncilor, fiind unul de referință pentru mediul de afaceri românesc. În cei 24 de ani au fost premiate aproximativ 9.000 de firme din cele peste 15.000 de firme participante.

Firmele premiate în cadrul Topului sunt evaluate pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în funcție de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate și performanța globală în afaceri.

„În cadrul evenimentului din 2016, au fost distribuite peste 300 de steaguri ale României cu scopul arborării acestora în cadrul firmelor, fabricilor, sediilor antreprenorilor prezenți. Acțiunea a făcut parte din campania de responsabilitate socială lansată de CNIPMMR #ROMANIATRICOLORA, campanie ce are ca target arborarea a 500.000 de steaguri prin postarea pe rețelele sociale a pozei folosind #ROMANIATRICOLORA și transmiterea provocării către alți 5 antreprenori”, ne-a afirmat președintele CNIPMMR.

Forumul național este un eveniment de mare amploare organizat la sfârșitul lunii mai. Colegiul de Excelență în Afaceri, creat în 1997, după modelul belgian și spaniol, are ca obiectiv facilitarea accesului IMM-urilor membre la informații specifice, înlesnirea participării la acțiunile organizației sau a exprimării punctului de vedere referitor la inițiativele legislative.

Cel mai recent eveniment al CNIPMMR este Invest in Romania, un program de promovare a oportunităților de investiții la nivel regional și de stimulare a atragerii de noi investiții prin organizarea unei serii de evenimente specifice.

Pe lângă evenimentele anuale, organizația realizează cea mai cuprinzătoare analiză a fenomenului antreprenorial, „Carta Albă a IMM-urilor din România”.

Evoluția mediului de afaceri din România

În ceea ce privește evoluția mediului de afaceri din România, președintele CNIPMMR ne-a declarat: „Consider că plecăm de la o poziție mult mai bună decât aveam acum 5-7 ani. Astfel, conform FMI, estimarea de creștere economică pentru România s-a îmbunătățit la 4,2%, față de ritmul prognozat anterior de 3,8%”.

Mediul de afaceri din România a înregistrat o crește față de ritmul prognozat inițial, evoluția economică a companiilor membre CNIPMMR fiind publicată în „Carta Albă a IMM-urilor din România”.

La nivelul firmelor membre CNIPMMR, se preconizează, din acest punct de vedere, o creștere reținută. Mai multe date concrete despre această evoluție sunt publicate în singura lucrare de analiză complexă a mediului de afaceri – „Carta Albă a IMM-urilor din România”,  lucrare realizată de CNIPMMR de 15 ani, sub coordonarea profesorului universitar dr. Ovidiu Nicolescu, în cadrul căreia sunt chestionate peste 900 de IMM-uri la nivelul întregii țări.

„Conform Convenției Naționale a CNIPMMR, avem 4 obiective importante pentru perioada 2016-2020: consolidarea capacității administrative și instituționale și menținerea reprezentativității organizației, promovarea și protejarea intereselor IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional, sporirea gradului de vizibilitate a organizației și dezvoltarea unui portofoliu de acțiuni și proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului la nivel național, să faciliteze educația, accesul la finanțare și piețe internaționale”, a adăugat, în încheiere, Liviu Rogojinaru, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijloci din România.

Pe lângă cele 4 obiective importante ale organizației, cel mai ambițios plan este transformarea CNIPMMR în cea mai puternică organizație patronală din sud-estul Europei.