Stiri: Social

Codul-cadru de etică şi deontologie universitară

Codul-cadru de etică şi deontologie universitară, aprobat de Guvern

09.04.2024

Codul-cadru de etică şi deontologie universitară. Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Codul-cadru de etică şi deontologie universitară, denumit în continuare „Cod”, care reglementează cadrul general privind principiile și normele de etică și deontologie universitară, respectiv valorile fundamentale care trebuie însușite și respectate pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor etice, respectiv descurajarea practicilor imorale și sancționarea abaterilor care pot apărea în comunitatea academică.

Creșterea calității procesului educațional

Codul-cadru va avea rolul de a asigura și a crește calitatea procesului educațional la nivel instituțional, prin definirea clară a responsabilității actorilor implicați în procesele de etică universitară.

De asemenea, incompatibilitățile și conflictele de interese sunt contextualizate prin raportare la profilul universităților (pentru o abordare unitară cu privire la anumite principii și definiții) fără a fi lezată autonomia instituțională, respectiv fără a exista suprareglementare.

Codul-cadru de etică şi deontologie universitară. Comisii de etică universitară

La nivelul fiecărei instituții de învățământ superior, se vor înființa comisii de etică universitară, cu un mandat de 4 ani. Comisia de etică universitară acționează independent faţă de orice altă structură sau persoană din cadrul instituţiei de învățământ superior. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară de la nivelul instituțiilor de învățământ superior se va aproba prin ordin al ministrului educației.

De asemenea, codul-cadru conține, în anexă, un set de standarde de referință de etică și deontologie universitară în managementul universitar.

Citește și Autostrada Ploiești – Pașcani: Guvernul a aprobat contractul de finanțare