Stiri: IT&C

Codul European al Comunicaţiilor Electronice

Codul European al Comunicaţiilor Electronice, transpus în legislaţia naţională

13.07.2022

Codul European al Comunicaţiilor Electronice. ANCOM anunţă că prevederile Codului European al Comunicaţiilor Electronice au fost transpuse în legislaţia naţională. Astfel, utilizatorii vor avea mai multe drepturi în relația cu furnizorii de servicii, fiind accentuată creșterea gradului de informare și protejare a consumatorului final.

„Transpunerea Codului European al Comunicaţiilor Electronice în legislația națională conferă utilizatorilor români mai multe drepturi în relația cu furnizorii de servicii, fiind accentuată creșterea gradului de informare și protejare a consumatorului final la nivelul întregii Uniuni Europene. De asemenea, actul normativ urmărește stimularea concurenței și a creșterii investițiilor în rețelele 5G, reglementări previzibile pentru spectrul radio, promovarea conectivității, precum şi asigurarea unei calități superioare a serviciilor de comunicații electronice. În acest context, Autoritatea are pârghiile necesare pentru a demara organizarea licitației de spectru”, a declarat Vlad Stoica, președintele ANCOM.

Directiva UE 2018/1972

Prin transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice prin Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice se urmărește crearea unui nou cadru de reglementare care să contribuie la instalarea și utilizarea rețelelor de foarte mare capacitate, concurență durabilă, interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice, securitatea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, obținerea de beneficii în favoarea utilizatorilor finali, inclusiv a celor cu dizabilități.

Codul European al Comunicaţiilor Electronice. Drepturile utilizatorilor

Un aspect important urmărit de prevederile Codului european al comunicațiilor electronice este creșterea gradului de informare a utilizatorilor finali, fiind acordată o atenție specială informării precontractuale a acestora de către furnizorii de servicii de comunicații electronice.

Totodată, se apreciază că o serie de dispoziții care reglementează protecția conferită a priori numai consumatorilor, cum ar fi cele privind informațiile precontractuale și contractuale, durata maximă a contractului și pachetele de servicii, trebuie să se aplice și în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, precum și organizațiilor non-profit, în considerarea faptului că poziția de negociere a acestora în relația cu furnizorii de servicii de comunicații electronice este comparabilă cu cea a consumatorilor.

De asemenea, sunt extinse drepturile utilizatorilor finali și în ceea ce privește serviciul de portabilitate, în același timp fiind reglementate anumite condiții pentru transferul la un alt furnizor de servicii de acces la internet.

Modificări la nivelul legislaţiei primare

Având în vedere modificările apărute la nivelul legislației primare, evoluțiile tehnologice și contextul național și european, vor fi aduse actualizări deciziei privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

În ceea ce privește reglementarea piețelor din sectorul comunicațiilor electronice, prin acest act normativ sunt aduse o serie de clarificări legislației actuale, fiind introduse mai multe elemente de noutate menite să faciliteze, în special, deschiderea voluntară de către furnizori a accesului la propriile rețele, precum și investițiile realizate în comun de către mai mulți. De asemenea, se urmărește încurajarea instalării rețelelor de foarte mare capacitate.

Frecvențe radio

Prevederile Codului european al comunicațiilor electronice ce vizează activitatea de administrare și gestionare a spectrului radio au în vedere, în principal, facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, implementarea noilor tehnologii în beneficiul utilizatorilor finali și creșterea predictibilității utilizării spectrului de frecvențe radio. În acest sens, noul cadru legislativ introduce principiul utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio, prevăzând totodată și termene mai mari pentru valabilitatea licențelor de utilizare a frecvențelor radio.

În acest context, ANCOM va demara procesul de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice și de servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă. Astfel, sunt planificate, în perioada următoare, adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe radio de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz și a altor acte normative necesare, în condițiile prevăzute de legislația primară revizuită. De asemenea, vor fi adoptate și celelalte documente necesare desfășurării procedurii de licitație în condiții optime.

Citeşte şi Orange România preia 54% din acţiunile Telekom Romania Communications