Stiri: Economie

Colectarea selectivă a deșeurilor poate genera venituri companiilor

27.10.2017

Implementarea corectă a unui plan de colectare selectivă a deșeurilor ar putea genera venituri companiilor, conform experților Green Environment Support, firmă de consultanță pe probleme de mediu, contrar estimărilor agenților economici care consideră colectarea selectivă a deșeurilor o problemă generatoare de costuri.

Pentru a determina dacă și câte venituri ar putea genera colectarea selectivă, o companie trebuie, în primul rând, să efectueze o analiză de mediu pentru a se stabili tipurile de deșeuri generate de agentul economic, precum și, dacă este cazul, tipul de ambalaje pe care acesta le pune pe piață. Cea de-a doua etapă este stabilirea celei mai eficiente metode din punct de vedere economic de a preda deșeurile și în special deșeurile de ambalaje, pentru a fi reciclate și valorificate.

În prezent, conform legii, fiecare agent economic care pune ambalaje pe piața din România are obligația să își atingă ținta de reciclare/valorificare de 60% din cantitatea de ambalaje puse pe piață. Pentru atingerea acestei ținte, o companie are opțiunea de a transfera responsabilitatea către o organizație de transfer de responsabilitate (OTR). O altă opțiune a companiilor pentru atingerea țintelor de valorificare este pe cont propriu, prin analizarea dosarelor trasabilitate oferite de către colectorii/valorificatorii/reciclatorii finali, un proces care poate fi foarte anevoios și copleșitor.

De asemenea, pentru a evita cheltuieli suplimentare cu colectorii/valorificatorii/reciclatorii finali, este indicat să existe o situație strictă a deșeurilor de ambalaje generate și predate lunar către aceștia și solicitarea asigurării trasabilității doar pentru cantitățile necesare atingerii țintelor, diferența putând fi predată doar în scopul reciclării, însă fără taxarea prestării serviciilor de trasabilitate, economisind astfel sume consistente de bani. Totuși, peste 75% dintre declarațiile depuse la autoritățile de resort sunt incomplet raportate, deoarece companiile nu identifica complet toate structurile de ambalaje și nu calculează corect cantitatea tuturor ambalajelor pe care le pun pe piață.