Stiri: Finante

Fonduri pentru eficientizare energetică

Combaterea spălării banilor: Măsurile adoptate de Comisia Europeană

22.07.2021

Combaterea spălării banilor. Comisia Europeană a prezentat un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Pachetul include, de asemenea, propunerea de înființare a unei noi autorități a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor.

Acest pachet face parte din angajamentul Comisiei de a proteja cetățenii UE și sistemul financiar al UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Scopul acestuia este să asigure o mai bună detectare a tranzacțiilor și a activităților suspecte, precum și eliminarea lacunele exploatate de infractori în vederea spălării produselor activităților ilicite sau a finanțării activităților teroriste prin intermediul sistemului financiar.

Protejarea cetăţenilor europeni

Consolidarea cadrului de reglementare al UE va contribui și la protejarea cetățenilor europeni împotriva terorismului și a criminalității organizate.

Măsurile adoptate consolidează în mod semnificativ cadrul existent al UE, ținând seama de provocările noi și emergente legate de inovarea tehnologică. Printre acestea se numără monedele virtuale, creșterea gradului de integrare a fluxurilor financiare de pe piața unică și caracterul global al organizațiilor teroriste.

Aceste propuneri vor contribui la crearea unui cadru mult mai coerent, astfel încât operatorii care fac obiectul normelor, în special cei care desfășoară activități transfrontaliere, să-și poată îndeplini cu o mai mare ușurință sarcinile legate de respectarea normelor CSB/CFT.

Combaterea spălării banilor. Pachetul constă în patru propuneri legislative:

  • un regulament de instituire a unei noi autorități UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
  • un regulament privind CSB/CFT, care cuprinde norme direct aplicabile, inclusiv în domeniul cerințelor de precauție privind clientela și în cel al cerințelor referitoare la beneficiarii reali;
  • a șasea directivă privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, care înlocuiește actuala Directivă (UE) 2015/849 (A patra directivă privind combaterea spălării banilor, modificată prin A cincea directivă privind combaterea spălării banilor) și care cuprinde dispoziții ce vor fi transpuse în legislația națională, cum ar fi normele privind autoritățile naționale de supraveghere și unitățile de informații financiare din statele membre;
  • revizuirea Regulamentului din 2015 privind transferurile de fonduri, menită să permită urmărirea transferurilor de criptoactive (Regulamentul 2015/847/UE).

Citeşte şi Drepturile consumatorilor europeni. Comisia Europeană anunţă noi norme