Producatori

Comelf – soluţii inovatoare pentru echipamente industriale

01.06.2014

Preocuparea fundamentală a companiei este creșterea competitivității societății pe piața internă și externă. Comelf este o societate cu istorie bogată pe piața fabricării de mașini și utilaje, destinate lucrărilor terasiere, centralelor energetice, protecției mediului sau echipamentelor pentru ridicat și transportat, subansamble ale acestora și piese de schimb. Compania este una dintre cele 12 unități fondatoare ale Bursei de Valori din București și a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 154 de milioane de lei. “În anul 2013, s-a realizat o cifră de afaceri de 154, 1 milioane lei, superioară cu 4,8% celei din anul precedent. În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, cifra de afaceri prevăzută este de 180,7 milioane lei, respectiv o creștere cu 17,2%, care are la bază volumul mare de investiții pe acest an, precum și perspectiva de contractare”, ne-a declarat Dorin Stoian, directorul general Comelf.

Producția companiei se desfășoară în șase hale, cu o suprafață totală de 87.763 mp, dotate cu utilaje, mașini, unelte de prelucrări mecanice și rețele de utilități pentru desfășurarea proceselor de producție, societatea având acum peste 1.100 de angajați. “Comelf s-a constituit ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat în anul 1991, prin reorganizarea fostei Întreprinderi de Utilaj Tehnologic, care a funcționat sub diverse denumiri, din anul 1971. În anul 1999, după parcurgerea a trei etape de privatizare, societatea a devenit unitate cu capital integral privat. Din 1995, Comelf a fost cotată la Bursa de Valori București, făcând parte din cele 12 societăți fondatoare ale Bursei. În 23 februarie 1995, a fost certificat sistemul de management al calității de către TÜV Management Service Germania, recertificat ulterior periodic, iar în 2005 s-a certificat și managementul de mediu. Din anul 2013, a fost certificat sistemul integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu cerințele ISO 9001/2008, ISO 14001/2005 și OH SAS 18001/2008”, ne-a relatat directorul Comelf. Acesta a adăugat că, începând cu anul 2000, activitatea societății a trecut la un altfel de organizare, pe centre de profit. Astfel, există acum patru entități de bussines: Fabrica de utilaje și echipamente terasiere (FUET), Fabrica de componente terasiere (FCT – TERRA), Fabrica de filtre și electrofiltre (FFE) și Fabrica de produse din oțel inoxidabil (FPI) . “Acestea au autonomie pe funcțiunile: contractare, pregătirea fabricației, aprovizionare materiale, producție, vânzare – facturare, încasarea facturilor, financiar și au cont propriu în bancă. Centrele de profit nu au personalitate juridică, iar activitățile de personal, dezvoltare, administrativ, juridic, asigurare utilități precum și relațiile cu autoritățile locale și instituțiile statului, bănci etc. se asigură centralizat de către Comelf”,  explică directorul general Comelf.

Investiții în tehnologii noi

Compania a investit în modernizarea societății pentru a se ridica la standardele și nivelul de dotare al producătorilor din vestul Europei. Astfel, au fost achiziționate echipamente, utilaje și instalații care permit abordarea de noi tehnologii, realizează operațiuni de prelucrare în condiții de acuratețe crescută, precum mașina de debitat cu laser 6KW 2000 x 6000 , două centre de prelucrare  cu ax orizontal (strung) și două centre de prelucrare cu ax vertical (freze), cu care abordăm tehnologii de prelucrare intensivă (viteze și avansuri mărite), de mare productivitate și precizie dimensională. De asemenea, am achiziționat mașina de roluit tabla 3500 x 80, cu care pot rolui tablele groase, tehnologie pe care puține firme o pot aborda în România și pentru care există oportunități și cuptor de tratament termic modular, care poate fi configurat în funcție de gabaritul pieselor 6500 x 6500, 3500 x 13000 ori două cuptoare de 3500 x 6500,  cu setarea diagramei de tratament termic, urmărirea prin computer a procesului tehnologic, monitorizare, transmiterea la distanță a diagramei de tratament termic, pornirea putând fi activată de la distanță, cu ajutorul unei conexiuni la Internet a  specificat Dorin Stoian, directorul general Comelf..

Pentru îmbunătățirea dotărilor a fost necesară, anul trecut, suma de 2.623.000 euro, din care 789.000 a reprezentat investiția societății. „Diferența s-a acoperit din credite și fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional: Creșterea Competitivității Economice, pentru    proiectul <Modificarea fundamentală a fluxurilor de fabricație și introducerea tehnologiilor noi cu scopul creșterii productivității și competitivității pe piața internă și externă a Comelf S.A.>. Contractul de finanțare a fost semnat pe 4 februarie 2013, cu Ministerul Economiei, în calitate de autoritate de management pentru POS-CCE, cu cofinanțare europeană. Prin măsurile organizatorice luate s-a asigurat parcurgerea activităților astfel cum au fost prevăzute în contract, în prezent fiind în derulare activitățile de achiziții active, lucrări de montaj și punere în funcțiune a activelor”, ne-a declarat directorul general Comelf. Acesta a adăugat că în tot acest timp compania este atentă privitor la măsurile de protecție a mediului. “O atenție cu totul deosebită s-a acordat aspectelor de protecție a mediului, eliminarea factorilor poluanți, a noxelor și asigurarea condițiilor optime de lucru din spațiile de producție. În acest scop, s-au achiziționat și pus în  funcțiune instalații de exhaustare a gazelor de sudare/debitare, echipamente de modernizare a cabinelor de vopsire, perdele de aer cald, instalație de spălat și uscat echipamentul de protecție și mașini de spălat pardoseli”, explică Dorin Stoian.

Și anul 2014 vine cu investiții de proporții. Acționarii au aprobat deja un program de investiții care se ridică la 5.047.000 de euro, destinat implementării proiectului „Modificarea fundamentală a fluxurilor de fabricație și introducerea tehnologiilor noi, cu scopul creșterii productivității pe piața internă și externă a Comelf”. “Finațarea proiectului se asigură astfel: 1.412.000 euro (credit nerambursabil), 800.000 euro (surse proprii ale Comelf) și 2.835.000 euro (credite bancare). Pentru a ilustra amploarea proiectului menționăm că trebuie achiziționate și modernizate în total 124 de obiective, din care la sfârșitul anului 2013 erau contractate 48, iar 39 erau puse în funcțiune. Evident că aceasta presupune un efort cu totul deosebit, separat de faptul că activitatea de producție trebuie să se deruleze fără sincope, în condițiile dificile cunoscute pe piață. Comelf are însă capacitatea tehnică, organizatorică, precum și experiența necesară pentru a conduce și realiza acest proiect care o va plasa printre cele mai performante în domeniu. Separat, din surse proprii, se vor realiza investiții de 437.000 euro”, ne-a declarat directorul general al companiei.

România vs. Străinătate 

Cu parteneri de renume pe plan mondial, precum General Electric, Siemens, Bomag-Marini, Komatsu Italia Manufacturing, Tesmec sau Doosan Infracore, conducerea Comelf spune că a traversat criza economică, dar nu fără efecte. Criza economică a marcat foarte puternic activitatea societății, întrucât ponderea produselor fabricate era deținută de echipamente pentru utilaje terasiere și de construcții, iar primul sector afectat drastic a fost cel al construcțiilor. Ca urmare, brusc s-au redus toate comenzile de astfel de utilaje și, treptat, pe măsură ce efectele crizei s-au extins, au scăzut și comenzile pentru alte tipuri de produse. Amploarea impactului este evidentă, dacă menționăm că față de 126 milioane lei cifra de afaceri în 2008, în anul următor aceasta a scăzut la 71 milioane lei”, ne-a declarat Dorin Stoian, directorul general Comelf. Măsurile luate de conducerea companiei, precum restructurarea profilului de fabricație către domeniul energetic, cumpărarea de noi produse/echipamente pentru eficientizarea producției sau reorganizări menite să crească gradul de adaptabilitate a fabricației și reducerea ciclurilor de execuție, au reușit însă să îmbunătățească rezultatele economice.

Piața internă este una nesemnificativă, spun oficialii Comelf. “Lipsa unor programe guvernamentale pe domenii importante, ca protecția mediului, gestionarea și procesarea deșeurilor menajere, infrastructura inclusiv cu fonduri europene, în care Comelf s-ar putea implica, dată fiind experiența, competența și dotarea tehnică de care dispune, se resimte puternic în cererea de astfel de echipamente. Dacă avem în vedere și posibilitățile reduse ale poluatorilor sau administrațiilor locale de a finanța astfel de programe, estimăm ca exportul și livrările intracomunitare vor reprezenta în continuare peste 95% din producție. Din punct de vedere al rentabilității, acestea constituie un dezavantaj pentru societate, deoarece la cheltuielile cu fabricația trebuie adăugate cele cu transportul, care evident sunt mult mai mici în țară și ar putea avea efecte favorabile asupra rentabilității”, ne-a declarat directorul general Comelf.

Anul trecut, nu mai puțin de 97.4% din producție a mers către export, principalele piețe fiind Italia (26%), Franța (16.3%), Anglia (13%), Olanda (8.7%) și Suedia (6.7%). „În valoarea exporturilor, ponderea (circa 58%) este deținută de echipamentele pentru industria energetică, respectiv: subansamble pentru centrale energetice pe gaz, carcase de motoare și generatoare electrice de mare putere, componente pentru centrale eoliene, componente pentru turbine hidraulice, echipamente din oțel inoxidabil și din aluminiu pentru centrale electrice. Aproape 39% din livrările la export reprezintă echipamente și utilaje destinate lucrărilor terasiere respectiv: șasie de excavatoare inclusiv pentru cele ușoare, diverse tipuri de subansamble pentru utilaje terasiere specializate, precum și montajul final al acestora, concasoare și sreenere conectabile la excavatoare. De asemenea, fabricăm și livrăm subansamble pentru camioane de mare tonaj precum și echipamente pentru instalații de ridicat, inclusiv pentru cele montate pe nave maritime”, ne-a declarat Dorin Stoian.

Planuri solide de viitor 

Conducerea Comelf ne-a explicat că, pe viitor, date fiind cerințele din piață, se doresc schimbări, în concordanță cu cerințele pieței. “Ca preocupări pentru viitor, corelat cu semnalele din piață, avem în vedere execuția de produse de mare complexitate din oțel inoxidabil și aluminiu, producerea de unități de filtrare aer de combustie complet echipate pentru centrale energetice, extinderea gamei de mașini de forat de mare adâncime, dezvoltarea de noi proiecte pentru echipamente navale, asimilarea unei noi generații de concasoare mobile”, ne-a declarat Dorin Stoian, directorul general Comelf.