Petrol si gaze

Comes, performanţă în industria chimică, petrochimică si nucleară

01.07.2014

Compania vrea să îmbunătățească tehnologiile de fabricație și dorește creșterea productivității. Cu o istorie bogată, Comes S.A. a fost înființată în anul 1977, produce utilaje și echipamente sub presiune pentru industria chimică, petrochimică și nucleară și are în producție de la utilaje tehnologice cu schimbătoare de căldură, la vase sub presiune, fascicule tubulare, secții tubulare, la coloane cu talere și alte tipuri de utilaje personalizate după nevoile clienților. “Până în anul 1990, compania a funcționat ca întreprindere mecanică a Combinatului de Fire și Fibre Sintetice Săvinești. Începând cu 1991, sub noua titulatură Comes, firma s-a dezvoltat ca funizor de echipamente pentru industriile de proces: chimie și petrochimie, petrol și gaze, siderurgie, industria energetică, inclusiv domeniul nuclear”, ne-a declarat Emil Călţaru, director general Comes.

În anul 2003, Comes s-a alăturat Grupului industrial de firme Conex din Iași, continuând dezvoltarea și primind certificarea CNCAN a sistemului de asigurare a calității în domeniul nuclear. Aceasta nu este însă singura certificare pe care o deține compania. “Activăm într-un domeniu reglementat, iar tehnologiile de fabricație utilizate includ procese speciale: sudură, tratamente termice. De aceea, asigurăm trasabilitatea pe întregul flux de fabricație și lucrăm după proceduri clar definite, utilizându-se personal autorizat. Societatea are un sistem de management integrat Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate Ocupațională (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001) și deține autorizații specifice pentru fabricația echipamentelor sub presiune ASME <U>, AD2000 Merkblatt HP0, TRD 201 / EN ISO 3834-2, PED 97/23/EC și ISCIR. Astăzi Comes are o abordare orientată către client, căruia îi asigură furnizarea de produse și servicii de un înalt nivel calitativ, utilizând cele mai noi tehnologii de fabricație”, a completat Emil Călţaru.

Cele mai solicitate produse

Conducerea companiei spune că efectele crizei economice s-au resimțit în activitatea și profitul Comes, prin micșorarea portofoliului de clienți. Cu toate acestea însă, compania a reușit să treacă peste această perioadă. “În această perioadă, cu eforturi deosebite, s-au căutat oportunități de afaceri pe piețele mai puțin afectate, reușindu-se o compensare a scăderii volumului de comenzi provenind de la clienții tradiționali”, explică directorul general Comes.

În ceea ce privește segmentul de produse cu cele mai mari creșteri în ultima perioadă, conducerea Comes spune că printre acestea se numără schimbătoarele de căldură, răcitoarele cu aer sau recipientele sub presiune. “Comes este producător de echipamente sub presiune, principalele produse solicitate de către clienții noștri fiind schimbătoarele de căldură, răcitoarele cu aer, recipientele sub presiune, skidurile – instalații complexe în construcție modulată. Asigurăm piese de schimb pentru toate echipamentele menționate. Produsele se execută în regim de unicat sau serie mică, după specificațiile tehnice ale beneficiarilor. Oferta Comes integrează activitățile de proiectare, aprovizionare, fabricație, efectuarea testelor și transportul produselor către destinațiile solicitate”, ne-a declarat Emil Călţaru, director general Comes.

Investiții de amploare

Cele mai recente investiții ale companiei au fost cele destinate reabilitării clădirilor în care se desfășoară în prezent producția. În ceea ce privește investițiile în producție, acestea au vizat îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a schimbătoarelor de căldură, prin achiziții de mașini de sudură orbitală și de mandrinare a țevilor în plăcile tubulare.Îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, alături de creșterea productivității reprezintă pentru noi o preocupare continuă. De aceea, programele actuale de investiții vizează ridicarea capabilității tehnice în domeniul sudării, proces special în fabricația produselor noastre și modernizarea mașinilor – unelte pentru prelucrarea mecanică a subansamblurilor sudate de dimensiuni mijlocii și mari (mașini de alezat și frezat, strunguri carusel, freze cu portal)”, spune Emil Călţaru. Director general Comes a adăugat faptul că, în contextul globalizării, se dorește ca societatea să devină furnizorul preferat de echipamente al beneficiarilor care activează acum în industrii de profil. „Suntem un partener de încredere, care adaugă valoare prin servicii excepționale, standarde de calitate, capacități tehnice și operațiuni de înaltă performanță. Clienții noștri beneficiază de o echipă de specialiști, echipă care are în vedere în orice moment satisfacerea cerințelor acestora.Am finalizat recent un contract important încheiat cu una dintre rafinăriile românești aparținând grupului OMV Petrom. Obiectul contractului a constat în proiectarea, fabricația și livrarea unui set divers de echipamente sub presiune: schimbătoare de căldură, recipiente, echipamente interioare pentru coloane.Livrarea finală a inclus un echipament agabaritic, având masa netă de 30 tone și care este cel mai voluminos utilaj executat de către Comes, din istoria acestei societăți, livrat ca o singură piesă, fără a necesita activități ulterioare de montaj”, explică director general Comes.

Cu o cifră de afaceri de 4,6 milioane de euro înregistrată anul trecut, conducerea companiei estimează că anul acesta va aduce o creștere la 6,2 milioane de euro. “În condițiile existenței unui potențial limitat de dezvoltare al pieței românești, Comes și-a propus creșterea vânzărilor către clienții externi până la o pondere de 40% și menținerea unei cifre de afaceri de minimum 6 milioane de euro. În paralel, avem în vedere încheierea unor parteneriate de afaceri, care să asigure stabilitate și continuitate în derularea contractelor”, ne-a declarat Emil Călţaru, director general Comes. 

Finanțare europeană 

La începutul anului, Comes a primit aprobarea de finanțare pentru derularea a două proiecte de amploare, care vor dezvolta capacitatea tehnică a companiei. “În cadrul POSCCE <Retehnologizare sector producție echipamente tehnologice Comes> se vor achiziționa echipamente specifice lucrărilor de cazangerie: un valt capabil să roluiască tabla la grosimea de 50mm, standuri cu role, instalații de sudură, TIG, sub strat de flux, orbitală, echipamente pentru mandrinare, sablare, vopsire. Laboratoarele vor fi dotate cu echipamente pentru încercări mecanice și control nedistructiv: ultrasonic, radiații penetrante, spectrometrie. Cel de al doilea proiect POSCCE <Implementarea de aplicații software și achiziția de echipamente TIC performante> are în vedere dotarea organizației cu un sistem de tip ERP și achiziția de software pentru servicii de proiectare specializate în calculul echipamentelor sub presiune după diverse standarde de proiectare, modelare 3D, analiză cu element finit (FEA)”, ne-a declarat Emil Călţaru, director general Comes.