Comisia de taiat hartii

Comisia de tăiat hârtii din cadrul Ministerului Educației, primul pas pentru debirocratizare

24.12.2019

Comisia de tăiat hârtii. Ministerul Educației și Cercetării face primii pași pentru debirocratizarea activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Grupul de lucru, cunoscut sub denumirea de ,,Comisia de tăiat hârtii” din cadrul MEC, prezintă un prim raport ce are în vedere eficientizarea procesului de predare – învățare – evaluare.

Comisia de tăiat hârtii. Măsuri de eficientizare

În urma propunerilor primite pe platforma debirocratizare.edu.ro și a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie 2019, comisia a decis eliminarea și simplificarea unor documente. Deciziile vin în vederea eficientizării procesului de predare – învățare – evaluare.

Consultare publică

Lista de măsuri urmează să fie supusă consultării publice. Intervențiile privind debirocratizarea vor fi realizate pe etape:

  • termen scurt (începând cu semestrul al II-lea)
  • termen mediu și lung (aplicabile începând cu anul școlar 2020-2021)

S-a decis acest lucru pentru a nu afecta în niciun fel desfășurarea actului educațional.

Comisia de tăiat hârtii. Ce spune ministrul Educației?

”Activitatea din cadrul Grupului de Lucru nu a fost un demers ușor, s-a muncit și se va munci în continuare pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât să simplificăm munca de la clasă. «Hârtia» a devenit pentru noi, profesorii, atât de importantă în ultima vreme, încât a ajuns să ne îngreuneze activitatea didactică. În urma întâlnirilor Grupului de lucru, sunt convinsă că fiecare a înțeles că este nevoie ca profesorii să își dedice toată priceperea și energia copiilor și nu completării unor hârtii inutile”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Ministerul Educației a prezentat câteva dintre măsurile pe termen scurt avute în vedere, grupate în două categorii: măsuri de eliminare și măsuri de simplificare.

Comisia de tăiat hârtii. Măsuri de eliminare:

1. Comisia metodică: se propune desființarea acesteia și realocarea atribuțiilor către alte comisii. Vor fi revizuite atribuțiile Comisiei de curriculum, în sensul acoperirii activităților de didactică și mentorat;

2. Procese verbale (PV): se propune eliminarea obligației de a întocmi procese verbale pentru activitățile care nu implică probarea modului de luare a deciziei. De exemplu, la ședința cu părinții se semnează foaie de prezență, dar nu se scrie PV decât pentru subiectele care necesită decizia majorității părinților.

3. Portofoliul dirigintelui: se propune eliminarea. Activitatea de dirigenție nu presupune „acoperirea cu hârtii”, ci intervenție, și este mai valoros ca timpul să fie acordat pentru discuțiile de consiliere necesare;

4. Raportări situație socială: eliminarea obligativității realizării de raportări și analize privind situația socială a elevilor. De exemplu, situația elevilor cu părinți plecați în străinătate care era realizată de profesori, deși aceștia nu au atribuții din sfera asistenței sociale.

5. Raportări programe de sprijin: eliminarea obligativității realizării în forma actuală a raportărilor aferente programelor sociale Cornul și laptele, Fructe în școli etc.

Comisia de tăiat hârtii. Măsuri de simplificare:

1. Pentru rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara sistemului educațional se propune eliminarea obligativității realizării acestora la nivelul unității de învățământ. Se recomandă completarea în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) a tuturor datelor necesare și extragerea oricăror date necesare raportărilor din datele statistice din SIIIR.

2. Portofoliul profesorului: se propune revizuirea și standardizarea conținutului obligatoriu prin punerea la dispoziția profesorului de modele predefinite;

3. Documente pentru activități care presupun ieșirea elevilor din spațiul școlii: se propune simplificarea și, în același timp, sunt avansate soluții care să încurajeze profesorii în planificarea acestor activități

4. Teste inițiale (predictive): se propune eliminarea obligativității de aplicare a testelor inițiale în situații de continuitate (același profesor, aceeași disciplină).

5. Condica de prezență: se propune eliminarea rubricii referitoare la tema orei de curs și înlocuirea acesteia cu rubrică referitoare la denumirea disciplinei.

Comisia de tăiat hârtii. Raportul ministrului Educației

Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării, va prezenta în luna ianuarie 2020 raportul cu toate măsurile propuse pe termen scurt, mediu și lung.

De asemenea, în raportul Grupului de lucru sunt prevăzute și o serie de principii și recomandări destinate profesorilor. Scopul lor este de a eficientiza modul de lucru și activitatea la clasă.

Citește și Modernizarea căilor ferate. Anunțul făcut de CFR

 

 

 

 

Citiți și despre: