Stiri: Social

Poluare Romania

Comisia Europeană recomandă României să adopte măsuri pentru reducerea poluării

13.02.2020

Poluare România. Comisia Europeană îndeamnă România, Grecia și Malta să-și adopte primele programe naționale de control al poluării atmosferice și să le comunice Comisiei, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. În temeiul acestei directive, statele membre sunt obligate să elaboreze, să adopte și să pună în aplicare programele lor respective, pentru a-și limita emisiile anuale.

Poluare România. Calitatea aerului

Directiva are în vedere atingerea unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Statele membre ar fi trebuit să transmită primele lor programe naționale de control al poluării atmosferice până la 1 aprilie 2019.

Poluare România. Grecia, Malta și România nu și-au îndeplinit obligațiile

Până la ora actuală, Grecia, Malta și România nu și-au îndeplinit obligațiile, în pofida atenționărilor anterioare. Prin urmare, Comisia Europeană a decis să emită o scrisoare de punere în întârziere. CE a acordat două luni pentru a răspunde și pentru a-și adopta și comunica planurile până la acest termen limită. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită autorităților române, elene și malteze un aviz motivat.

Poluare România. Pachetul lunar de decizii al CE

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană are în vedere acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației. Deciziile vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE. Ele au scopul de a asigura aplicarea legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Citește și Avertisment de la Comisia Europeană: România trebuie să pună capăt exploatării forestiere ilegale