Producatori

COMOTI, unic producător național de echipamente complexe

01.08.2016

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare este lider regional în cercetare din domeniul aerospațial. COMOTI a fost fondat în anul 1985 sub denumirea de Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Motoare de Aviație – în cadrul fostului institut de aviație INCREST – iar în anul 1996, ca urmare a evaluării instituționale și acreditării, devine Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI.

Compania are ca misiune efectuarea de cercetări specifice în domeniul turbomotoarelor de aviație și de dezvoltare tehnologică continuă în vederea creării și dezvoltării la nivel național al unui centru de excelență ca pârghie a dezvoltării aeronauticii românești.

„Experiența acumulată în domeniul mașinilor paletate de înaltă turație a permis realizarea, în concepție proprie, a unor familii de electrocompresoare centrifugale de aer și gaze naturale și electrosuflante centrifugale de aer, într-o gamă largă de debite și presiuni, COMOTI devenind unicul producător național pentru astfel de echipamente complexe”, declară Valentin Silivestru, președinte – director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI.

Structura institutului

COMOTI este singura unitate specializată din România care integrează activitățile de cercetare științifică, proiectare, producție, experimentare, testare, transfer tehnologic și inovare în domeniul turbomotoarelor de aviație, motoarelor industriale cu turbină cu gaze și mașinilor paletate de turație înaltă.

Preocupările constante au dus la realizarea de produse industriale de mare fiabilitate: grupuri de putere, grupuri compresoare de gaze naturale – turbo și electrice – și grupuri cogenerative cu turbină cu gaz.

De asemenea, COMOTI dispune și de laboratoare acreditate, precum Laboratorul pentru experimentarea și atestarea calității turbomotoarelor și grupurilor de putere, Laboratorul de acustică și vibrații, Laboratorul de încercări agregate pentru turbomotoare, Laboratorul de încercări Fizico – Chimice, Laborator de metrologie.

COMOTI dispune de numeroase laboratoare acreditate și dotate cu aparatură de ultimă generație, lucrând deja la dezvoltarea și acreditarea altora noi

Pe lângă acestea, compania mai are laboratoare aflate în curs de dezvoltare și acreditare: Laborator de combustie, Laborator de cercetare și experimentare compresoare, Laborator de măsurări tridimensionale, Laborator de materiale compozite pentru aviație, Laborator de încercări fizico-mecanice, Standul de testare pentru turbomotoare de aviație, turboreactor mediu și micro-turboreactor și Standul de testare compresoare centrifugale în două trepte.

Un alt obiectiv important al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare este urmărirea și creșterea capabilității de cercetare și a competitivității în domeniile prioritare, aerospațial, energie și mediu.

Acest obiectiv poate fi atins prin efectuarea de cercetări aplicative în domeniul gazodinamicii, mașinilor paletate cu gaze, fenomenelor de combustie, transferului de căldură și conversiei de energie, prin cercetări aplicative, de interes național și internațional, pentru concepția și tehnologiile de realizare a turbomotoarelor și a instalațiilor în care acestea sunt utilizate, dar și prin cercetări aplicative, de interes național, care privesc realizarea și dezvoltarea tehnologiilor specifice de producere a turbomașinilor cu gaze, agregatelor aferente și a instalațiilor de utilizare.

Participarea la proiecte europene

„Ca lider regional în cercetare în domeniul aerospațial, cu accentul pe turbinele cu gaz, COMOTI își propune dezvoltarea continuă a structurii de cercetare-dezvoltare, a folosirii optime și a înnoirii bazei tehnologice existente, participarea activă în programele europene și naționale, întărirea relațiilor existente cu alte entități de cercetare, cât și dezvoltarea altor relații similare”, susține directorul general al institutului.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI este lider regional în domeniul aerospațial și participă la programele de dezvoltare-cercetare finanțate de instituții europene de profil.

În consecință, COMOTI participă la fiecare program cadru de cercetare-dezvoltare aeronautică finanțat de Comisia Europeană, Directoratul General pentru Cercetare și Inovație, iar din 2013 este implicat în programe finanțate de ESA – Agenția Spațială Europeană.

Un astfel de proiect este SILENCER(R) – cel mai mare program european de cercetare din domeniul aviației, finanțat în cadrul PC-VGrowth, acesta fiind primul program important din domeniu la care este cooptat un institut de profil din România.

Institutul românesc participă la partea care are ca scop realizarea unui nou motor turboreactor cu dublu flux, cu grad foarte mare de diluție.

Proiectul ABRANEW crește eficiența turbinelor cu gaz a turbomotoarelor prin micșorarea jocului între paleta de rotor și carcasă, utilizând depuneri de materiale abrazive.

Obiectivul industrial al proiectului TEENI – Turboshaft Engine Exhaust Noise Identification – este determinarea celei mai semnificative surse de zgomot în zborul elicopterelor, în vederea optimizării metodelor de atenuare a acestuia.

Obiectivele proiectului ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft – decurg din țelurile Agendei de Cercetare Strategică (SRA 2) definite de grupul ACARE și din implementarea acestora în Programul de Lucru 2011. Însă obiectivul general al acestuia este îmbunătățirea din punct de vedere al costurilor  serviciilor de transport aerian puse la dispoziție de avioanele comerciale mici.

Proiectul TIDE – Tangential Impulse Detonation Engine – propune investigarea unei tehnologii inovatoare în ceea ce privește sistemul de propulsie, tehnologie ce ar putea declanșa o schimbare radicală în transportul aerian, în a doua jumătate a acestui secol. Această soluție este înlocuirea turbinei unui motor de aviație clasic cu un sistem mai simplu dar la fel de eficient.

De asemenea, COMOTI are în desfășurare și alte proiecte, printre care ESPOSA, SEALING SYSTEM FOR PHOBOS SAMPLE RETURN MISSION în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană ESA-ESTEC, JUISE WRTF în parteneriat cu Universite de Liege-Centre Spatial de Liege, GREEN THRUSTER FOR ATTITUDE CONTROL AND ORBITAL MANOEUVRES OF SMALL SATELLITES în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană ESA-ESTEC și COBRA – proiect desfășurat în cadrul parteneriatului Uniunea Europeană – Rusia, care urmărește să fructifice experiența celor două părți implicate și care are ca scop reducerea zgomotului rotoarelor contrarotative, testate în cadrul programului VITAL FP6.

Cele mai recente investiții

Conducerea a investit permanent în dezvoltare și modernizare, proiecte având o valoare semnificativă. Astfel, una dintre cele mai recente investiții este Complexul de Experimentare Turobomotoare care are ca scop modernizarea facilităților de experimentare pentru turbomotoare industriale și de aviație ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI și a fost în valoare de aproximativ un milion de euro.

Institutul a făcut investiții substanțiale pentru modernizarea facilităților de experimentare pentru turbomotoare

Alte investiții au fost mașina de rectificat în coordonate, de ultimă generație, ce permite comanda simultană a 5 axe și cu o valoare de aproximativ 850.000 de euro, mașina de frezat universală CNC cu 5 axe de prelucrare – aproximativ 300.000 de euro – dar și Sistemul de calcul numeric pentru analize CFD (Computer Aided Design) și FEA (Finite Element Analysis), aproximativ 45.000 de euro , și calorimetru cu scanare diferențială, aproximativ 4.000 de euro.

Toate aceste investiții au influențat pozitiv cifra de afaceri înregistrată de companie, pentru anul 2015 COMOTI atingând pragul de 8,2 milioane de euro.