Constructii

Compania de Apă SOMEȘ S.A., servicii europene pentru o comunitate civilizată

01.02.2019

Serviciu Public cu tradiție de peste un secol, Compania de Apă SOMEȘ S.A a obținut un nou contract de finanțare de peste 355 de milioane de euro. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A, continuatoarea de azi a Uzinelor de Apă Cluj, înființate la 1892, a luat ființă, în forma actuală, la 6 Ianuarie 2005, prin reorganizarea fostei RAJAC Cluj, având ca acționari unități administrativ-teritoriale din județele Cluj și Sălaj – Consiliul Județean Cluj acționar majoritar și Consiliul Județean Sălaj – precum și din șapte unități administrativ-teritoriale urbane din cele două județe: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin. La data de 1 Iulie 2006, cele șapte localități urbane din județele Cluj și Sălaj – Zalău, Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Jibou, Dej, Gherla, Huedin – au fost preluate în sistemul administrat de societate, Compania de Apă SOMEŞ S.A. devenind primul operator regional din România care deservea două județe.

Compania de Apă SOMEŞ S.A. este astăzi unul dintre cei mai mari operatori regionali de alimentare cu apă și colectare-epurare ape uzate din România, care deservește aproape trei sferturi de milion de locuitori din 8 municipii şi oraşe şi un număr de 254 – în continuă creștere – de localități rurale din judeţele Cluj, Sălaj și Mureș.

Anul 2018 a fost un an care a marcat un jalon deosebit de important în activitatea operatorului regional de alimentare cu apă și de canalizare pentru județele Cluj și Sălaj, prin cel puțin trei evenimente majore

În anul 2018, după rezultate remarcabile care au făcut din Compania de Apă SOMEȘ S.A. ceea ce este azi – unul dintre cei mai mari și importanți operatori regionali din România – echipa managerială care a gestionat compania începând cu anii 1990 a fost reînnoită. S-a obținut ulterior o finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, fiind semnat la 20 Noiembrie Contractul de Finanțare în valoare de peste 355 de milioane de euro și, nu în ultimul rând, Politica de Responsabilitate socială a Companiei, prin programul educațional pentru copii și tineri, a primit indirect o binemeritată recunoaștere internațională din partea UNESCO.

Certificări și premii obținute

În 2017, compania a fost recertificată pentru sistemul integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, cât și pentru implementarea și menținerea sistemului de management al siguranței alimentului, conform condițiilor din standardul SR EN ISO 22000:2005. Laboratorul de la stația de tratare a apei Gilău și cel de la stația de epurare Someșeni sunt certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Ca în fiecare an,  și în 2018 compania a primit Diploma și Premiul Național, Locul III,  la categoria “Întreprinderi Foarte Mari”, activitatea “Captarea, tratarea și distribuția apei”, la ediția anuală a Topului Național al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a României.

În clasamentul Camerei de Comerț Cluj, compania s-a clasat din nou pe locul I, la aceeași categorie.

În 2016, Compania de Apă SOMEȘ S.A. a primit prestigiosul Premiu internațional “Best Enterprize Award” (Cea Mai Bună Întreprindere) din partea Comitetului de Nominalizare Socrates din cadrul Europe Business Assembly – Adunarea de Afaceri din Europa. Decernarea a avut loc cu prilejul unei ceremonii solemne din cadrul The European Awards Night and Excellence in Quality and Management Forum (Forumul Nopții Europene a Premiilor și Excelenței în Calitate și Management) care a avut loc în data de 7 Octombrie în Franța.

Situația existentă la finele anului 2018

La finalul anului 2018, aria deservită de Companie cuprindea 262 de localități, respectiv opt municipii și orașe, și 254 de localități rurale din județele Cluj, Sălaj și Mureș (loc. Valea Largă).

Infrastructura companiei de apă măsoară o lungime totală de peste 3.600 de kilometri aducțiuni și rețele de alimentare cu apă și peste 1.700 de kilometri colectoare și rețele de canalizare, 48 de surse de apă (zonale și locale) și 40 de stații de epurare, ce deservesc aproximativ 677.909 de locuitori.

“Suntem o companie modernă, puternică, competitivă la nivel european, sustenabilă economic, viabilă financiar și permanent preocupată pentru a fi orientată către clienți și mediu, care îşi urmează cu mândrie tradiţia de mai bine de un secol de la înfiinţarea în 1892”, ne-a declarat Dl. Ing. Călin Vasile Neamțu, Director General Compania de Apă SOMEȘ S.A.

La 20 Noiembrie 2018 a avut loc semnarea oficială a Contractului de Finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți infrastructura de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătații. Investițiile vor viza 174 de localități, din care 76 în județul Cluj și 98 în județul Sălaj.

Proiecte de responsabilitate socială și educație

Compania de Apă SOMEȘ S.A. și-a dovedit, de-a lungul timpului, implicarea în nenumărate proiecte și programe, menite să asigure îmbunătățirea calității vieții clienților din ariile deservite, prin dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, producerea de energie verde și educarea publicului și, mai ales, a tinerei generații cu privire la protecția surselor de apă și a mediului în general, dar și conștientizarea acțiunilor întreprinse de companie, la nivel național sau internațional, în vederea furnizării unor servicii de calitate, la standarde europene.

În 2018, Compania de Apă SOMEȘ S.A. și-a continuat și extins programul educațional pentru copii și tineri în probleme de protecție a surselor de apă și a mediului, program care are ”cartierul general” la Muzeul Apei  ”Leonida Truță”, înființat în anul 1992, la aniversarea centenarului Companiei. Anul trecut, în cadrul acestui program s-a înregistrat un număr de aproape 2.233 de participanți, din care 1.233 de elevi, 740 de studenți și 164 de preșcolari care au participat la lecții deschise și/sau vizite la cele trei obiective principale ale Companiei: Muzeul Apei, Stația de Tratare și Stația de Epurare, alături de aproape 96 de persoane fizice sau reprezentanți ai unor organisme și/sau instituții precum Centrul Cultural Clujean și Digi24. Pe lângă activităţile cu caracter educaţional desfăşurate în şcoli şi grădiniţe, în cadrul acestui program au avut loc şi alte acţiuni care au aceleaşi scopuri şi obiective în cadrul unor evenimente precum „Săptămâna Altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, evenimente de tip „Porţile deschise”, Noaptea Europeană a Muzeelor, concursuri de desene, precum şi acţiuni de  împădurire şi plantare de flori.

Programul educațional a primit, în cursul anului 2018, o binemeritată recunoaștere internațională, prin adoptarea, în cursul lunii iunie 2018, în cadrul celei de-a 23-a Sesiuni anuale a Consiliului Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional al UNESCO, a Rezoluției XXIII-5 prin care Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, la care Compania de Apă SOMEȘ S.A., prin Muzeul Apei propriu, este co-inițiator și membru fondator, a devenit o inițiativă și parte a familiei UNESCO. Un reprezentant al Companiei de Apă SOMEȘ S.A. a fost ales în Consiliul de Administrație al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă.

Investițiile pe termen lung, parte a viziunii strategice de dezvoltare

Toate programele de investiții, cu cofinanțarea Uniunii Europene sau din surse bugetare atrase și implementate de Companie începând din anul 1992, cu sprijinul constant al Consiliului Județean Cluj ca și acționar majoritar, dar și a celorlalte autorități publice locale din aria deservită, sunt complementare și fac parte dintr-o viziune strategică de dezvoltare, ulterior instituționalizată într-un program coordonator de investiții pe termen lung (Master Plan).

„Azi, infrastructura de mediu este în parte modernizată ca urmare a unor programe de investiţii din perioada 1992-2016 care exced echivalentul a 320 de milioane de euro, ceea ce ne înscrie printre cei mai mari investitori din judeţul Cluj. Am accesat, până anul trecut, patru mari programe de investiții cu co-finanţare europeană: MUDP II, ISPA, SAMTID și POS Mediu”, a continuat Dl. Ing. Călin Vasile Neamțu.

Noua etapă de investiții, prin finanțarea recent atrasă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, care a demarat începând cu Noiembrie 2018, va însemna construirea, respectiv modernizarea, în următoarele circa 65 de luni a peste 1.550 de kilometri de aducțiuni și rețele de apă, respectiv colectoare și rețele de canalizare în județele Cluj și Sălaj. Se vor construi și moderniza în continuare surse de apă și stații de tratare, stații de epurare, stații de pompare, rezervoare și va continua automatizarea infrastructurii.

Cea mai importantă lucrare din cadrul POIM Cluj – Sălaj o va constitui ceea ce probabil va fi cea mai lungă aducțiune de apă potabilă din România, o magistrală principală de 164 de km, cu 153 de km de magistrale secundare ca și ramificații ale celei principale, care vor transporta apa de excelentă calitate potabilizată la Stația de tratare Gilău din județul Cluj, în întreg județul Sălaj.

De altfel, premierele în sectorul apei din România nu sunt străine Companiei de Apă SOMEȘ S.A., multe realizate prin tehnologii high-tech, cum a fost colectorul de canalizare de 2,4 m diametru realizat pe sub centrul municipiului Cluj-Napoca prin săpătură în scut cu TBM (tunnel boring machine – similar tunelului pe sub Canalul Mânecii), prima și singura aducțiune subacvatică din România pe fundul lacului Someșul Cald, sau microhidrocentrala Tarnița, Compania de Apă SOMEȘ S.A. fiind, după știința noastră, singurul Serviciu Public de profil care deține o astfel de instalație.

Pentru a facilita interacțiunea cu clienții, compania de apă a inaugurat în decursul anului trecut o clădire nouă care cuprinde un spațiu modern de facturare, precum și un serviciu nou înființat de Front-Office

Producția de energie verde

Compania de Apă SOMEȘ S.A. este astăzi un producător major de ENERGIE VERDE, reflexie a preocupării societății pentru protecția mediului înconjurător și pentru o dezvoltare durabilă, prin trei categorii principale de activități: producerea de biogaz, din fermentația metanică a nămolurilor din Stația de Epurare Cluj prin cogenerare și convertirea acestuia în energie electrică și termică; utilizarea panourilor solare, pentru alimentarea transmisiilor automate de date, în principal de la rezervoarele din mediul rural la Dispeceratul Companiei, și producerea de energie electrică prin Microhidrocentrala proprie de la Tarnița .

Energia electrică produsă din biogaz reprezintă aproximativ 45% din consumul lunar al staţiei de epurare, iar prin producerea de energie electrică  prin microhidrocentrala aferentă captării de apă brută Tarnița, capabilă să producă cca. 10.000 MWh/an – Compania de Apă SOMEȘ S.A. a devenit  actor  pe piața Certificatelor Verzi.

”Toate aceste investiții au avut ca obiectiv principal înființarea de rețele de apă și canalizare pentru acei locuitori din aria deservită care, în prag de mileniu doi, nu aveau aceste utilități vitale pentru orice comunitate civilizată, precum și modernizarea rețelelor învechite care creau neajunsuri clienților, îmbunătățirea continuă a calității apei, mediului și a serviciilor oferite clienților”, a concluzionat Dl. Ing. Călin Vasile Neamțu, Director General Compania de Apă SOMEȘ S.A.

Programele și proiectele care au fost finalizate ca și lucrări înaintea perioadei de referință, respectiv cele la care s-a finalizat rambursarea creditelor de cofinanțare, continuă să producă efecte și în prezent, reprezentând elemente pe care se articulează investițiile începute/derulate în perioada de referință.

Companie modernă, puternică, competitivă la nivel european și cu o tradiție datând din 1892, Compania de Apă SOMEȘ S.A., prin proiectele derulate, se dovedește a fi un operator regional care furnizează, după cum afirmă și în misiunea companiei, „servicii europene pentru o comunitate civilizată”.