Constructii

Compania de Apă Someș, serviciu public dedicat comunității

01.09.2020

Din decembrie 2018, Compania de Apă Someș S.A. a început implementarea celui mai mare program de investiții cu cofinanțare UE, în valoare de peste 355 de milioane de euro. În 2019 și 2020, Compania de Apă Someș și-a concentrat eforturile în direcția pregătirii pentru lansare a procedurilor de achiziţie publică pentru primele contracte de lucrări din cadrul celui de-al cincilea proiect major de investiții pentru care operatorul regional pentru alimentare cu apă și colectare-epurare ape uzate pentru județele Cluj și Sălaj a atras, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj – acționarul majoritar al societății, o finanțare de peste 355 de Milioane Euro de la Uniunea Europeană. Această a cincea finanțare majoră atrasă și implementată de Compania de Apă Someș S.A. face ca totalul sumelor atrase în perioada 1997-2020 să ajungă la circa 650 de milioane de euro. Semnarea contractului de finanţare aferent noii etape de investiţii majore în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – POIM Cluj-Sălaj etapa 2014-2020 – a avut loc în Noiembrie 2018.

La finele lunii Mai 2019 a fost aprobată noua organigramă a Companiei, prin care structura organizaţională a fost adaptată la noile cerințe de dezvoltare, extindere şi modernizare susţinută a operatorului regional şi la cerinţele derulării programelor de investiţii.

Compania s-a dezvoltat instituțional în continuare într-un ritm susținut, preluând 14 noi localități în aria de dezvoltare, astfel încât, la finele lui 2019, numărul localităților deservite în județele Cluj, Sălaj și Mureș era de 276, din care 8 municipii și orașe și 268 localități rurale.

La 30 August 2019, Comisia Europeană a aprobat contribuţia financiară la proiectul major POIM Cluj și Sălaj, costul eligibil total al proiectului fiind de peste 324,4 milioane de euro. Astfel, în ultima parte a anului 2019 și în semestrul întâi al anului 2020, au fost lansate procedurile de achiziție prin licitație internațională pentru contractele de lucrări și servicii aferente POIM Cluj-Sălaj.

Premiul Internaţional Diamant pentru Excelenţă în Calitate 2019 acordat CA Someș

Ca o recunoaştere a meritelor și eforturilor întregului personal şi a eficienţei Companiei în ansamblu, ca şi Serviciu Public dedicat intereselor comunităţii, la data de 9 Decembrie 2019, Societatea Europeană pentru Cercetare în Calitate (ESQR – European Society for Quality Research) a decernat la Viena Companiei de Apă SOMEȘ S.A. prestigiosul Premiu Internaţional Diamant pentru Excelenţă în Calitate 2019 în cadrul unei gale la care au participat 41 de companii, din 34 de țări ale lumii.

În plus, la începutul anului 2020, Compania de Apă Someș S.A. a demarat procedura de implementare în vederea certificării conform standardului SA 8000 – Responsabilitate socială, dovadă a angajamentului conducerii pentru practicile acceptabile social la locul de muncă și în relația cu comunitatea.

La începutul anului 2020, Compania de Apă Someș S.A. a demarat procedura de implementare în vederea certificării conform standardului SA 8000 – Responsabilitate socială

Implicarea în comunitate este dovedită și de noile proiecte de investiții ale CA Someș. Cele șapte contracte de lucrări din cadrul POIM Cluj-Sălaj pentru care s-au semnat deja contractele de execuție vizează lucrări de reabilitare, modernizare și/sau extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și zona Bobâlna-Recea Cristur, în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural, în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural, în oraşul Cehu Silvaniei, în oraşul Jibou şi zona Someş Odorhei – Nǎpradea, comunele Unguraş şi Mica din județul Cluj și în municipiul Zalău. Alte contracte sunt în diferite etape ale procedurii de achiziție publică, conform graficului de achiziție contractarea tuturor lucrărilor fiind prevăzută a se finaliza până la sfârșitul anului 2020. POIM Cluj-Sălaj este structurat pe un total de 34 de contracte, din care 26 de contracte de lucrări, inclusiv cele șapte deja adjudecate, 6 contracte de servicii și 2 contracte de furnizare produse.

Programul Întreținere-Înlocuire-Dezvoltare

Corolar investițiilor derulate prin programul POIM, au fost continuate investiții de mai mică anvergură finanțate prin programul Întreținere-Înlocuire-Dezvoltare – IID, cu finanțare din redevența și impozitul pe profit ale Consiliului Județean Cluj.

În 2019 și 2020 s-au finalizat prin acest program alimentarea cu apă a localității Pădureni, comuna Chinteni, a localității Sălicea, comuna Ciurila, a localității Sălicea, a localităților Mera, Suceagu și Rădaia din comuna Baciu, a localității Boju, comuna Cojocna și a localităților Bădești și Chidea, comuna Vultureni. Alte proiecte de alimentare cu apă cu finanțare din surse bugetare sunt în diverse faze de contractare sau execuție.

În afară de proiectele de execuție/modernizare a rețelei de apă și canalizare, CA Someș și-a îndreptat atenția și asupra pierderilor de apă. Deși Compania are de mulți ani un program permanent de detectare, prevenire și reducere a pierderilor de apă, în cursul lunii Iunie 2019, societatea a derulat pentru prima dată un proiect de detectare a pierderilor de apă ascunse utilizând tehnologia prin satelit.

Societatea a derulat pentru prima dată un proiect de detectare a pierderilor de apă ascunse utilizând tehnologia prin satelit

Utilizarea datelor radar și a scanărilor din satelit împreună cu tehnologia de mapare GIS a rețelelor oferă o metodă modernă de detectare a scurgerilor din conductele de apă subterane, cu potențialul de a contribui semnificativ la reducerea pierderilor de apă pe rețele și a NRW – a apei care nu aduce venit. Proiectul a generat 182 de zone (planșe) cu posibile defecte, iar în urma verificărilor în teren cu aparatură specifică detectării defectelor de apă, au fost confirmate și remediate 48 de defecte.

„Suplimentar, în vederea eficientizării utilizării resurselor umane, dar și a gestionării mai practice și la timp a pierderilor, respectiv pentru creșterea preciziei de măsurare, Compania a demarat de câțiva ani montarea de contoare cu citire la distanță, la finele lui 2019 acestea numărând peste 24.000 doar în Cluj-Napoca, reprezentând 70% din numărul total de clienți”, ne-a declarat sociolog Victor-Lucian Croitoru, Director Relații Publice Compania de Apă SOMEȘ S.A.

Efectele pandemiei asupra CA Someș și măsurile implementate

În vederea conformării cu măsurile impuse prin actele normative cu referire la serviciile vitale care trebuiau să asigure continuitatea activității în beneficiul comunității, compania a realizat o serie de investiții în dotări suplimentare de materii, materiale și echipamente pentru personalul propriu, adecvate specificului activității de alimentare cu apă și de canalizare, cât și achiziții necesare triajului epidemiologic și distanțării sociale a utilizatorilor care au avut acces la punctele de contact direct ale companiei.

Compania de Apă Someș a făcut demersuri pentru oferirea de platforme de acces, plată și contact electronic, în vederea minimizării modalităților de contact fizic direct

Chiar și în condiții de criză, dimensionarea personalului nu a suferit modificări față de 2019. În schimb, prin implementarea standardului SA 8000 – Responsabilitate socială – s-au instituționalizat o serie de cerințe pe care organizația le realizează și le va îmbunătăți continuu cu privire la protecția drepturilor personalului, a condițiilor de muncă și a eficienței.

„Implementarea SA 8000 este asociată și cu cea a managementului performanței care oferă posibilitatea de a îmbunătăți modul de lucru, de a obține performanțe mai bune la locul de muncă, dar și de a recompensa angajații care obțin rezultatele așteptate, crescând astfel nivelul de motivație al acestora”, continuă Directorul Relații Publice.

The Water We Want

Compania de Apă Someș a lansat, în Noiembrie 2019, ediția națională a Concursului Internațional de Premii pentru Tineret, The Water We Want (Apa Pe Care O Vrem), organizat de către Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (The Global Network of Water Museums, WAMU-NET), destinat să crească, prin creații artistice având ca și subiect tema anului 2020 a Zilei Mondiale a Apei și Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (SDG) 6 al Agendei 2030, vizibilitatea la nivel internațional a moștenirii comune asupra apei, pentru un viitor mai sustenabil, un elev din județul Cluj primind o Mențiune Specială.  În cadrul webinarului internațional dedicat prezentării câștigătorilor, au vorbit reprezentanți ai Programului Hidrologic Internațional al UNESCO, WAMU-NET (Rețelei Globale a Muzeelor de Apă) și altor organisme internaționale.

Reamintim faptul că operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. a înființat, încă din 1992, în cadrul politicii sale de responsabilitate socială, un Muzeu al Apei în cadrul căruia se derulează un amplu program educațional pentru copii și tineri pe probleme de protecția surselor de apă și a mediului în general, Muzeul devenind în 2017 co-inițiator și membru fondator al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă – WAMU-NET și care la rândul său a devenit o inițiativă UNESCO în urma unei Rezoluții adoptate în 2018 de către Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional UNESCO.

Creațiile artistice finaliste ale fiecărui muzeu, inclusiv ale copiilor din județul Cluj au fost incluse într-o expoziție digitală internațională on-line, lansată în cadrul unui webinar la 18 Iunie 2020

Interesul în educarea tinerei generații în problematica apei, extinderea ariei deservite, dar și investițiile continue în modernizarea rețelei de apă și canalizare, reprezintă dovezi clare ale seriozității, profesionalismului, dar și orientării spre progres și implicare în comunitate a Companiei de Apă Someș S.A. Astfel, Compania de Apă Someș își continuă activitatea, ajungând în mai multe localități, aproape de oameni și de nevoile acestora, gata să le confere condiții de trai europene, o viață mai frumoasă și mai sănătoasă.

 

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/compania-de-apa-somes-s-a-servicii-europene-pentru-o-comunitate-civilizata/