Compania de asigurari Certasig

Certasig a rămas fără autorizație de funcționare. Ce urmează?

21.02.2020

Compania de asigurări Certasig. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în ședința din data de 19 februarie, retragerea autorizației de funcționare a societății Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. Decizia s-a luat ca urmare a faptului că societatea nu și-a restabilit în termenul prevăzut de lege nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerința de capital minim (MCR).

Compania de asigurări Certasig. Demersuri legale pentru deschiderea falimentului

Totodată, ASF a constatat starea de insolvență a societății Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. Autoritatea a decis să inițieze demersurile legale privind promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului împotriva asiguratorului.

Compania de asigurări Certasig. Obligații

Compania de asigurări are obligația de a notifica asigurații atât cu privire la:

  • posibilitatea acestora de a denunța contractele de asigurare încheiate cu Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.
  • dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor.

Contractele care nu sunt denunțate rămân în vigoare până la data expirării.

Orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva asiguratorului, după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data retragerii autorizației de funcționare și cea a denunțării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună la societatea de asigurare.

Compania de asigurări Certasig. Fondul de Garantare a Asiguraților

În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată privind deschiderea procedurii de faliment împotriva asiguratorului, Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. are obligația predării evidențelor complete ale dosarelor de daună, ale evidențelor tehnico – operative și contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguraților, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări.

Conform legislației, protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurator revine Fondului de Garantare a Asiguraților. Acest lucru este posibil în limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat.

Citește și Real Estate & Construction Forum 2020 va avea loc pe 27 februarie

 

 

Citiți și despre: