Stiri: Energie

Companiile chineze, interesate de proiectul Tarnița-Lăpuștești

12.08.2015

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri anunță că s-a încheiat etapa de precalificare a investitorilor interesați în participarea la dezvoltarea proiectului „Centrala hidroelectrică cuacumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești”.

După analiza actelor depuse de potențialii investitori, s-a constatat că au îndeplinit condițiile solicitate în Documentația de precalificare, trei consorții chineze formate din firmele:CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED și WU LINGPOWER CORPORATION LIMITED,  CHINA HUADIAN ENGINEERING CO. LTD. și GUIZHOU WUJIANG HYDROPOWER DEVELOPMENT CO. LTD şi HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.  și HYDROLANCANG INTERNATIONAL ENERGY CO., LTD.

Conform procedurii de selecție a investitorilor, pe baza ofertelor depuse, consorțiile anterior amintite vor fi invitate să participe la rundele de negocieri preliminare și neangajante. În funcție de rezultatele obținute, societatea Hidro Tarnița S.A., sub coordonarea Comisiei de Negociere și Implementare, va elabora Caietul de Sarcini final, document care va conține toate elementele și condițiile ofertei finale și angajante, ofertă pe care consorțiile chineze vor fi invitate să o depună.

Dupa finalizarea ultimei etape — cea de derulare a licitației cu oferta închisă în plic sigilat — se va desemna un investitor câștigător, care va semna toate documentele necesare participării la acționariatul Hidro Tarnița S.A., în vederea realizării, implementării și operării proiectului CHEAP Tarnița — Lăpuștești.

„Astăzi marcăm parcurgerea unei noi etape în realizarea unui obiectiv cu valoare strategică pentru securitatea energetică României. Este mare nevoie de realizarea unor proiecte în energie care să asigure echilibrarea sistemului național. În condițiile în care Uniunea Europeană încurajează și stimulează utilizarea energiei verzi, centrala de acumulare prin pompaj de la Tarnița devine foarte importantă în economia SEN pentru că are rolul de a compensa intrările în sistem — mai puțin predictibile, ale surselor eoliene, solare sau hidro”, a declarat Bogdan Badea, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.