Fonduri europene PNDR 2014-2020.

Comunicat MADR privind reducerea normei de venit în domeniul activităţilor agricole

30.08.2015

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a emis un comunicat privind Ordinul pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole. În mesajul MADR  se stipulează că pentru veniturile din activităţi agricole realizate de persoane fizice, indvidual sau într-o formă de asociere, dacă s-au înregistrat pierderi ca urmare a fenomenelor meteorologice care pot fi asimilate dezastrelor naturale şi care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu cuantumul pierderii respective, potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.581.2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit comunicatului MADR, la pierderi se înscriu fenomene precum inundaţiile, ploile abundente, grindina, seceta, poleiul, îngheţul, dar şi pagubele produse de animalele sălbatice.

Procedura de aplicare a prevederilor legale în cauză se aprobă prin ordin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se specifică în textul informativ publicat de MADR.

Comunicatul precizează că, potrivit art.73 alin. (8) din Legea nr.571/2003, constatarea şi evaluarea pagubelor se face în modul următor:

– la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit;

– de o comisie constituită pe plan local, prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

MADR punctează că reducerea normei de venit se aprobă de către organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe baza documentelor justificative eliberate de comisia de specialitate menţionată.

Proiectul de ordin în discuţie, se stipulează în comunicat, propune aprobarea modelului şi conţinutului următoarelor formulare, utilizate în aplicarea procedurii de reducere a normei de venit:

– cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale. Aceasta este întocmită de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit. Cererea se depune la unitatea administrativ – teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mult 72 ore de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează și certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care să se precizeze că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art.73 alin.(7) din Legea nr. 571/2003.

– proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;

– cerere privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole;

– referat privind reducerea normei de venit, potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003;

– decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole.

 

 

Citiți și despre: