Logistica

Comvex SA, cel mai mare terminal de mărfuri solide vrac din arealul Mării Negre

01.08.2018

Compania construiește un nou terminal de cereale, estimând o cifră de afaceri de 15 milioane de euro pentru anul 2018. Compania Comvex SA a fost înființată în anul 1991, fiind astăzi cel mai mare terminal specializat în operarea materiilor prime solide vrac din arealul Mării Negre, acoperind o suprafață de 700.386 de metri pătrați în sudul Portului Constanța. Terminalul este specializat în manipularea, depozitarea și transbordarea materiilor prime solide vrac, cum ar fi minereuri de fier, cărbuni, cocs, bauxită, și este singurul care poate acosta nave tip „cape size” de mare capacitate (până la 220.000 tdw). Acesta a fost creat pentru aprovizionarea cu materii prime a industriei siderurgice din România și sud-estul Europei, precum și pentru aprovizionarea termocentralelor din aceste zone. Datorită localizării și posibilității excelente de acces către zonele industriale ale Europei, compania Comvex oferă furnizorilor de materii prime din Australia, Brazilia, India, Africa, SUA și Canada posibilitatea de a livra “just in time” materiile prime către zonele industriale din România, Ungaria, Austria, Ucraina, Bulgaria și Serbia.

Pe fondul reducerii ireversibile a activității industriilor pe care le deservește terminalul, cantitățile de mărfuri manipulate au înregistrat o scădere semnificativă, de la 14,5 milioane de tone în anul 2008 la 7 milioane de tone în anul 2017

„Misiunea companiei Comvex este asigurarea satisfacției clienților prin furnizarea de servicii la cele mai înalte standarde și rate de descărcare, comparabile sau chiar superioare celor mai mari și performante terminale din Europa. Societatea este certificată pe standardele de management al calității ISO 9001:2015, sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015 și sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform OHSAS 18001:2007. De asemenea, compania respectă cele mai înalte cerințe ale Codului Internațional pentru Securitatea Navelor și Facilităților Portuare (ISPS)”, ne-a declarat domnul Viorel Panait, Director General, Comvex SA.

Serviciile oferite, suprafața și capacitatea terminalului

Obiectul principal de activitate al companiei Comvex SA este manipularea – încărcarea, descărcarea și depozitarea – a mărfurilor solide în vrac. Clienții beneficiază de rate de descărcare de 45.000 de tone/zi, cu până la 95.000 de tone descărcate în prima zi de operare a unei nave, rate de încărcare foarte ridicate a unităților fluviale/feroviare de transport, suprafețe de depozitare generoase și alte servicii care aduc plus valoare mărfurilor acestora.

Comvex ocupă o suprafață de 700.386 mp în sudul Portului Constanța, dispunând pentru operațiuni de descărcare/încărcare de un cheu format din 5 dane, cu lungimea totală de 1.400 de metri și o adâncime a apei cuprinsă între 10,8 și 18,5 metri.  Echipamentul pentru descărcare/încărcare este compus din 3 macarale de cheu portal cu graifer, cu o capacitate individuală de ridicare de 50 tf., având o rată de descărcare de 2.000 de mt/oră/buc.

Din zona de descărcare, marfa poate fi transferată, prin sistemul de benzi transportoare, în depozitul principal, la mașinile pentru încărcare barje, la terminalul pentru încărcare vagoane feroviare sau poate fi descărcată pe cheu. Sistemul de benzi transportoare are o lungime totală de 22 de kilometri. Două dintre benzile transportoare magistrale, amplasate de-a lungul cheiului maritim, au 1,5 kilometri fiecare și o productivitate de 4.000 mt/oră fiecare, iar cea de-a treia, inaugurată la data de 01.08.2006, are o lungime de 2 kilometri și o capacitate de transport de 4.000 mt/oră.

Cheiul pentru încărcări este format din 3 dane cu o lungime totală de 600 de metri și o adâncime a apei cuprinsă între 6,6 – 7 metri. Echipamentul de încărcare este compus, la rândul său, din trei mașini pentru încărcat barje, cu o capacitate medie de încărcare de 2.000 mt/oră/buc, deschiderea brațului permițând încărcarea simultană a 2 barje de 3.000 de tone capacitate, adică la fiecare dintre cele 3 dane (fronturi de încărcare) pot fi acostate simultan câte 4 barje de 3.000 de tone capacitate.

„Comvex are posibilitatea de a încărca mărfurile și în vagoane feroviare prin intermediul terminalului de cale ferată, ce are o capacitate de încărcare de 20.000 mt/zi. În cursul anului 2013 a fost dată în folosință o instalație nouă pentru descărcarea gravitațională a vagoanelor tip FALS, care are o capacitate de 16.000 mt/zi. De asemenea, la cheul maritim  se pot efectua încărcări de nave cu pescaje de până la 17,8 m”, a precizat domnul Viorel Panait.

Spațiul de depozitare al Comvex SA se întinde pe o suprafață de cca. 600.000 de metri pătrați, din care 155.996 de metri pătrați sunt situați în lungul cheului maritim. Capacitatea totală de depozitare este de 3.500.000 mt pentru minereu de fier, 2.000.000 mt pentru cărbune și 3.200.000 mt. pentru bauxită.

Construcția unui nou terminal de cereale

Terminalul de cereale Comvex va intra în exploatare în februarie 2019.  La începutul lunii mai 2017 au început lucrările de construcție a terminalului de cereale Comvex, în Dana 80 a Portului Constanța, cea mai adâncă dană din Marea Neagră (19m), pe o suprafață de aproximativ 60.000 m2, un obiectiv cu capacitatea de depozitare de 200.000 de tone.

Societatea convertește o dană de mare adâncime, dar va menține capacitatea de a opera materii prime siderurgice și cărbune pentru industria energetică. Prin această investiție, se dă posibilitatea portului Constanța să aducă nave de capacitate mai mare, iar rata de încărcare totală a portului să crească la peste 35.000 de tone de cereale pe zi. Astfel, Portul Constanța se va repoziționa pe piața Mării Negre.

Comvex promovează conceptul de terminal public, în sensul că va fi echidistant față de toți operatorii și comercianții interesați, astfel încât cu toții să poată beneficia de noile oportunități care se deschid prin această investiție. Noul terminal va putea încărca nave cu capacitate totală de până la 110.000 tdw, astfel că va lega portul Constanța cu cele mai importante piețe de export pentru cereale, din Asia și SUA.

Capacitatea anuală a terminalului de cereale va fi de aproximativ 5 milioane de tone. Valoarea investiției efectuate pentru construirea acestuia este de 42.000.000 de euro

Terminalul va pune în valoare și alte proiecte de infrastructură realizate în Portul Constanța de către Compania Națională Administrația Porturilor Martime, si anume: podul de peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, de la Km 0 + 540, autostrada A2, care descarcă traficul în zona porții nr. 7 a portului Constanța, noua capacitate feroviară din zona fluvio-maritimă, terminalul de barje și terminalul de remorchere.

Imaginile prezentate, realizate în iulie 2018, arată stadiul avansat al lucrărilor și dimensiunea impresionantă a noului terminal de cereale.

Avantajele competitive și echipa de angajați

Principalele avantaje competitive ale terminalului sunt poziția geografică în care este amplasat terminalul, acesta oferind posibilitatea acostării navelor tip „cape size”, beneficiind de o adâncime a apei de până la 18,5 metri, dotările terminalului ce permit realizarea unor rate de descărcare și încărcare foarte ridicate, suprafața de depozitare foarte mare și alte servicii oferite care aduc plus valoare mărfii clienților, cum ar fi amestecul omogen al mai multor mărfuri de același tip, sortarea și concasarea mărfurilor, dar și amplasarea în zona liberă.

Clienții tradiționali ai Comvex sunt ArcelorMittal Galați, Alum Tulcea, Vitol Elveția, combinatul siderurgic de la Dunajvaros, Ungaria, CRH Romania și Serbia

În prezent, în cadrul companiei Comvex lucrează 240 de angajați. „Procesul de instruire și dezvoltare a personalului din cadrul companiei noastre este un proces planificat și sistematic. Acesta se realizează potrivit planului de formare profesională care se stabilește în urma evaluării profesionale a angajaților și ori de câte ori se constată o nevoie reală. În consonanță cu loialitatea propriilor angajați, compania plătește, pe lângă procesul de instruire și pregătire profesională a personalului, și burse private copiilor”, a mai precizat domnul Panait.

De asemenea, Comvex SA este un partener tradițional al Universității Maritime din Constanța cu care colaborează în vederea realizării stagiului anual de practică al studenților Facultății de Navigație și Transport Naval, în vederea formării acestora. Totodată, la nivelul întregii companii, prin implementarea programelor de formare profesională derulate, se poate constata o evoluție remarcabilă a eficienței și eficacității angajaților.

Investiții și rezultate economice         

În ultimii 15 ani s-au realizat investiții în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, în scopul modernizării terminalului de minerale. Investițiile au constat în modernizarea și eficientizarea podurilor descărcătoare, a mașinilor combinate și a sistemului de benzi transportoare, în achiziția de noi echipamente necesare activității de minerale, precum și în automatizarea întregului terminal Comvex.

Planurile investiționale pentru următorii ani au drept scop dezvoltarea și diversificarea activității societății, conformarea continuă cu normele de protecție a mediului, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă, a mediului de lucru și siguranței muncii pentru angajați. Astfel, orientarea Comvex pentru anul 2019, precum și pentru anii următori, are ca obiective implementarea investiției “Terminal de Cereale” astfel încât acesta să fie funcțional la începutul anului viitor, îmbunătățirea continuă a activității și desfășurarea la standarde ridicate a serviciilor oferite clienților.

În ceea ce privește rezultatele financiare, Comvex SA a înregistrat în anul 2017 o cifră de afaceri de 13 milioane de euro și un profit net de 1.1 milioane de euro. Pentru anul 2018, așteptările sunt pozitive – se estimează obținerea unei cifre de afaceri de 15 milioane de euro și a unui profit net de 1.1 milioane de euro.