Companii de paza amendate de Consiliul Concurentei

Concurența a amendat 33 de companii de servicii de pază

19.01.2018

Consiliul Concurenţei a sancţionat cu amenzi în valoare totală de 23,4 milioane de lei (5 milioane de euro) un număr de 33 de companii şi 4 asociaţii de profil, pentru fixarea preţului minim, respectiv facilitarea fixării preţului minim pe piaţa serviciilor de pază.

În cadrul întâlnirilor, membrii asociaţiilor s-au înţeles să stabilească un preţ minim pentru servicii de pază pe tariful orar. Companiile au pretins că înţelegerea a avut loc din cauză că unii operatori de pe această piaţă practicau un preţ mai mic chiar decât preţul rezultat, având în vedere doar cheltuielile minime legale obligatorii.

La aplicarea sancţiunilor, Consiliul Concurenţei a ţinut cont de caracteristicile pieţei pe care a avut loc înţelegerea, piaţă caracterizată de o puternică tendinţă spre evaziune fiscală şi muncă la negru, precum şi de faptul că s-au efectuat demersuri pentru a semnala autorităţilor cu atribuţii în acest domeniu comportamentele posibil ilicite ale unor companii concurente.

Prin înţelegerea de a aplica un anume preţ minim pentru serviciile lor, companiile implicate nu îşi mai determină, în mod independent, strategia comercială proprie pe piaţă, ceea ce conduce la eliminarea concurenţei, au explicat reprezentanţii Consiliului.

„Toate legile trebuie respectate, inclusiv legea concurenţei. Există modalităţi de a atinge obiectivele legitime (combaterea evaziunii, munca „la negru”) fără a prejudicia clienţii prin încălcarea legii concurenţei, creând un cartel sau schimbând informaţii sensibile din punct de vedere comercial. Pot fi calculate preţuri de referinţă, orientative, care să permită aplicarea prevederilor legii achiziţiilor publice privind preţul nejustificat de scăzut. Important este ca datele confidenţiale să fie colectate de un terţ neutru, care se va asigura ca firmele să nu aibă acces la datele concurenţilor lor, ci doar la datele agregate”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, citat în comunicat.

Cinci companii (Euroguard, G4S Secure Solutions, RPG Security Center, Securitas Services România, Aramis-Ro) au recunoscut participarea la practica anticoncurenţială şi au beneficiat de reduceri ale amenzilor. Totodată, una dintre companii a beneficiat de reducerea amenzii având o situaţie economică dificilă (incapacitate de plată).

În urma investigaţiei, instituția a făcut o serie de recomandări Inspectoratului General al Poliţei Române, Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în funcţie de competenţele şi atribuţiile aferente acestora.

Așadar, Consiliul Concurenţei propune ca, pentru a putea participa la licitaţii în domeniul serviciilor de securitate cu pază, companiile să prezinte declaraţii pe proprie răspundere din care să reiasă că personalul şi resursele relevante pentru serviciile ofertate îndeplinesc toate cerinţele legale din legislaţia muncii; respectă reglementările fiscale şi au plătit toate taxele, contribuţiile şi impozitele aferente serviciilor ofertate; nu au fost sancţionaţi în trecut (fie direct, fie ca membrii ai organelor de conducere a unei alte persoane juridice) pentru încălcări semnificative ale legislaţiei de muncă privind serviciile ofertate.

Autoritatea recomandă includerea în documentaţia licitaţiei şi a unei copii din registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal) privind participanţii la licitaţie, precum şi efectuarea unor controale comune ITM, Inspectoratul de Poliţie şi ANAF prin care să se verifice dacă personalul de la anumite locaţii (personalul care prestează efectiv serviciile de pază) îndeplineşte toate formele legale şi fiscale, precum şi standardele minime impuse de specificul activităţii prestate.

„Consiliul Concurenţei consideră utilă emiterea de instrucţiuni sau recomandări de către principalii jucători pe piaţă, precum: Inspectoratul General al Poliţiei – care poate emite recomandări cu privire la cerinţele minime care trebuie respectate de orice entitate care prestează servicii de securitate (un ghid de bune practici privind cerinţele şi echipamentele strict necesare prestării unor servicii corespunzătoare) sau ITM poate emite recomandări cu privire la înregistrarea şi plata orelor suplimentare realizate în cadrul unor servicii de pază, cu respectarea regulilor legale”, se mai arată în comunicat.

 

 

 

Citiți și despre: