Stiri: Social

Condiţii călătorie Uniunea Europeană

Condiţii călătorie Uniunea Europeană: Se propune relaxarea restricţiilor!

05.05.2021

Condiţii călătorie Uniunea Europeană. Comisia Europeană a prezentat statelor membre o propunere de relaxare a actualelor restricții privind călătoriile neesențiale către UE pentru a ține cont de progresele campaniilor de vaccinare și de evoluțiile situației epidemiologice din întreaga lume.

Condiţii călătorie Uniunea Europeană. Persoanele vaccinate

Instituţia propune ca pe teritoriul UE să poată intra din motive neesențiale nu numai toate persoanele care sosesc din țări cu o situație epidemiologică bună, ci și toate persoanele cărora li s-a administrat ultima doză recomandată a unui vaccin autorizat de UE. Această dispoziție ar putea fi extinsă la vaccinurile care au parcurs toate etapele procesului de înscriere pe lista OMS privind utilizările de urgență. În plus, Comisia Europeană propune majorarea, în concordanță cu evoluția situației epidemiologice din UE, a pragului legat de numărul de noi cazuri de COVID-19 utilizat pentru a stabili lista țărilor din care ar trebui să fie permise toate călătoriile. Ca urmare a majorării pragului menționat, Consiliul ar trebui să poată extinde această listă.

În același timp, este necesar să se mențină vigilența, în contextul apariției unor variante ale virusului SARS-CoV-2 care suscită îngrijorare. Prin urmare, ca o contrapondere, Comisia propune un nou mecanism de activare a „frânei de urgență”, care să fie coordonat la nivelul UE și care ar limita riscul ca aceste variante să pătrundă pe teritoriul UE. Astfel, statele membre vor putea să acționeze rapid și să limiteze temporar la un nivel minim strict necesar călătoriile din țările afectate pe perioada necesară pentru a pune în aplicare măsuri sanitare adecvate.

Condiţii călătorie Uniunea Europeană. Avize ştiinţifice

De asemenea, Comisia Europeană propune ca statele membre să elimine restricțiile privind călătoriile neesențiale în cazul persoanelor vaccinate care călătoresc către UE. Această propunere reflectă cele mai recente avize științifice care arată că vaccinarea contribuie în mod considerabil la ruperea lanțului de transmitere.

Statele membre ar trebui să permită intrarea în UE a persoanelor cărora le-a fost administrată, cu cel puțin 14 zile înainte de sosire, ultima doză recomandată a unui vaccin care a primit autorizația de introducere pe piață în UE. Statele membre ar putea, de asemenea, să extindă această dispoziție, astfel încât să fie autorizate să intre în UE și persoanele cărora li s-a administrat un vaccin care a parcurs toate etapele procesului de înscriere pe lista OMS privind utilizările de urgență. În plus, dacă statele membre decid să scutească persoanele vaccinate care locuiesc pe teritoriul lor de obligația de a prezenta un test PCR negativ și/sau de obligația a intra în carantină, atunci ar trebui să îi scutească de aceste obligații și pe călătorii vaccinați din țări terțe.

Adeverinţa verde

Acest proces ar trebui să fie facilitat de implementarea adeverinței electronice verzi, în conformitate cu normele propuse de Comisie la data de 17 martie. În mod concret, călătorii ar trebui să poată demonstra că au fost vaccinați prin prezentarea unei adeverințe electronice verzi emise pe numele lor de autoritățile statelor membre sau a unei alte adeverințe recunoscute ca fiind echivalentă în temeiul unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Până când adeverința electronică verde va fi implementată, statele membre ar trebui să poată să accepte adeverințe din țări terțe în temeiul legislației naționale, ținând seama de capacitatea de a verifica autenticitatea, valabilitatea și integritatea adeverinței și dacă aceasta conține toate datele relevante.

Statele membre ar putea lua în considerare crearea unui portal prin intermediul căruia călătorii să poată solicita recunoașterea unei adeverințe de vaccinare care a fost emisă de o țară terță ca dovadă fiabilă a vaccinării și/sau emiterea unei adeverințe electronice verzi.

Condiţii călătorie Uniunea Europeană. Copii călătoresc cu test COVID

Copiii care sunt excluși de la vaccinare ar trebui să poată călători cu părinții vaccinați dacă au un test PCR negativ pentru COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore înainte de sosire. În aceste cazuri, statele membre ar putea solicita efectuarea unor teste suplimentare după sosire.

În prezent, sunt permise călătoriile neesențiale din 7 țări cu o situație epidemiologică bună, indiferent dacă persoanele care sosesc au fost sau nu vaccinate. Această listă este stabilită de Consiliu pe baza criteriilor epidemiologice prevăzute în recomandarea aflată în vigoare.

Se propune şi modificarea criteriilor pentru a lua în considerare dovezile tot mai numeroase ale impactului pozitiv al campaniilor de vaccinare. Se propune majorarea pragului de notificare cumulată a cazurilor de COVID-19 pe o perioadă de 14 zile de la 25 la 100. Această cifră rămâne cu mult sub media actuală a UE, care este de peste 420 de cazuri.

Ca urmare a adaptării pragului, Consiliul ar trebui să poată să extindă lista țărilor din care sunt permise călătoriile neesențiale, indiferent dacă persoanele care sosesc au fost sau nu vaccinate, cu condiția respectării unor măsuri sanitare, cum ar fi testarea și/sau intrarea în carantină. Ca și în prezent, Consiliul ar trebui să analizeze această listă cel puțin o dată la 2 săptămâni.

Citeşte şi Paşaport vaccinare COVID: Cum va funcţiona certificatul verde de liberă circulaţie?