Conferinţa „Impactul Noului Cod Vamal asupra Portului Constanţa” a avut loc pe 29 iulie

03.08.2016

Pe 29 iulie, la Constanţa, Deloitte România a organizat, cu sprijinul BusinessMark Event Management, conferinţa Impactul Noului Cod Vamal asupra Portului Constanţa. La aproape două luni după intrarea în vigoare a noilor reglementări, Deloitte România împreună cu reprezentanții Direcției Generale a Vămilor, a Biroului Vamal Constanţa Nord şi a BirouluiVamal Constanţa Sud au explicat principalele implicații ale Noului Cod Vamal al Uniunii Europene și a normelor de aplicare ale acestuia asupra operațiunilor vamale derulate înportul Constanța.

Speakerii invitați ai conferinței au fost:

✓ Daniela Neagoe – Senior Consultant serviciifiscale, Deloitte România
✓ Florentina Ioanei – Şef Birou Vamal Constanța
✓ Constantina Firănescu – Şef Biroul Vamal Constanța Sud Agigea
✓ Cosmin Dincă – Senior Consultant servicii fiscale Deloitte România
✓ Raluca Atomei – Direcția Generală a Vămilor
✓ Claudia Ghiţă – Direcția Generală a Vămilor
✓ Raluca Mocănescu – Direcția Generală a Vămilor
✓ Constantin Trimbez – Direcția Generală a Vămilor.

Daniela Neagoe, Senior Consultant servicii fiscale, Deloitte Romania, a prezentat în deschiderea conferinşei câteva implicații ale Noului Cod Vamal pentru Portul Constanța.

”În primul rând am observat bucuroși că am intrat în acest program pilot al UE – China – Smart and Secure Trade Lanes. De exemplu dacă în China sunt niște reguli la încărcarea în container și în UE sunt alte reguli se vor lua în calcul ambele reguli. Se va face schimb de date. Operatorii economici din UE sunt recunoscuți în China și invers. Credem că acest program va reduce timpul de vămuire în Portul Constanța pentru mărfurile din China. Urmează ca în România se publice măsurile naționale pentru acest program, acordul este deja semnat din 15 iulie și urmează a fi pus în practică”, a declarat aceasta.

Referitor la semnătura electronică extinsă – faza pilot, specialistul Delloite a precizat că este obligatorie pentru a fi utilizată pentru mărfurile introduse în Uniunea Europeană prin birouri vamale din România la momentul depunerii DSI – Declarației Sumare de Intrare.

În ceea ce priveşte autorizarea unui depozit sau perimetru cu caracter temporar, reprezentantul Deloitte a atras atenția asupa necesității înscrierii în obiectul de activitate al solicitanților unei astfel de autorizații, a codului CAEN privind activitățile de depozitare.

În cea de-a doua parte a zilei, Daniela Neagoe a enumerat principalele beneficii de care poate dispune un AEO:

• Neplata TVA în vamă (în baza certificatului de amânare de a plata TVA)
• Scutirea de la garantarea TVA pentru regimul 42
• Notificarea prealabilă pentru control fizic
• Prioritate la procesarea, formalitățile și controalele transporturilor în cazul exceptării de la tratamentul favorabil
• Controale fizice și documentare reduse
• Garanție globablă – cuantum redus de până la 50%, respectiv 70% sau exonerare de garanție
• Scutirea de la notificare a biroului vamal pentru fiecare sosire a mărfurilor în cazul utilizării procedurii simplificate de înscriere în evidențele declarantului

De asemenea, Cosmin Dincă, Senior Consultant servicii fiscale, Deloitte România, a vorbit despre metodologia de obținere a certificării AEO.

”Procesul nu este greoi dar nici simplu. Chestionarul de autoevaluare ce conține peste 100 de întrebări a fost revizuitconform cerintelor din Noul Cod Vamal Unional și stă la baza procesului de autorizare. Acesta oglindește procedurile de control intern din cadrul fiecărei companii solicitante. În primul rând, operatorii economici autorizați trebuie să fie solvabili din punct de vedere financiar, să nu aibă datorii față de autoritatea vamală sau fiscală și să poată asigura siguranța și securitatea operațiunilor vamale desfășurate”, a explicat acesta.

 

 

Citiți și despre: