Stiri: Energie

Conferinta DigiCon ’19

Conferinţa organizată de Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze va avea loc pe 21-22 septembrie

12.09.2017

Asociația „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze” (SIPG) organizează, în perioada 21 – 22 septembrie 2017, conferinţa „Rolul Sistemului naţional interconectat de transport gaze naturale în asigurarea securităţii energetice a României şi Uniunii Europene”. Evenimentul va avea loc în Bucureşti, Sala Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (A.G.I.R.) din Bd-ul Dacia nr. 26 – Piaţa Romană.

La conferinţă sunt invitaţi să participe specialişti din domeniu, reprezentanţi guvernamentali, din Parlamentul României, Președenția României, reprezentanţi ai Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), ziarişti din presa scrisă şi din audiovizual.

Programul evenimentului:

Ziua I, 21 septembrie 2017

9, 30 – 9,50 – Primirea şi înregistrarea participanţilor;

10,00 – 10,15 – Cuvânt de deschidere şi de salut Gheorghe Buliga;

10,15 – 10, 45 – Cuvinte de salut din partea oficialităţilor participante;

10,45 – 13,00 – Sesiunea I-a de comunicări, Moderatori: Ion Sterian, Gheorghe Buliga.

Comunicări:
10,45 – 11,15 – Sistemul Naţional de Transport din România : realizări, provocări şi perspective, ION STERIAN, Preşedinte CA – SNTGN Transgaz, Director general;

11,15 -11,45 – Realităţi şi perspective geostrategice/geopolitice şi energetice în zona extinsă a Mării Negre şi Orientul Mijlociu, Prof. dr. ing. Marian Rizea și Dr. ing. Gheorghe Buliga, membru titular AOŞR, Președinte fondator SIPG;

11,45 – 12,15 – Strategia de dezvoltare a UE, privind securitatea aprovizionării cu gaze, Filip Cârlea, PhD, Director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române;

12,15 – 12,45 – Consideraţii privind utilizarea S.N.T.G.N. Transgaz în contextul tehnic şi geopolitic actual, Liviu Pintican-Iuga, director general adjunct TRANSGAZ între anii 2001-2005;

12,45 – 13,30 – Discuţii;

13,30 – 14,30 – Cofee Break;

14,30 – 18,00 – Sesiunea a II-a de comunicări, Moderatori: Iulian Iancu și Corneliu Condrea

Comunicări:

14,30 – 15,00 – Sisteme de transport gaze pentru aprovizionarea României pe termen mediu şi lung, Dr. ing. Monica Iliescu – Vicepreşedinte SIPG;

15,00 – 15,30 – Rolul interconectorilor : Iaşi- Ungheni; Arad-Seghed, Medieşul Aurit- Ucraina, Stoica Viorel – director general ANRM;

15,30 – 16,00 – Siguranţa şi continuitatea furnizării gazelor naturale către consumatorii finali – analiza comparativă, Dr. ing. Gheorghe Radu – Președinte SIPG;

16,00 – 16.30 – Siguranţa alimentării cu gaze a consumatorului protejat, Corneliu Condrea, Director Ministerul Energiei;

16,30 – 17,00 Proiectul BRUA – stadii de realizare, dificultăţi, Dr. ec. Elisabeta Ghidiu, Director Transgaz;

17,00 – 17,30 – Dezvoltarea de soluţii alternative: GNL, Gpl; GNCV, Terminal de regazeificare, Dr. ing. Gheorghe Ivănuş;

17,30 – 18,00 – Discuţii.

Ziua a II-a , 22 septembrie

9,00-9,30 – Primirea şi înregistrarea participanţilor
Sesiunea a III-a de comunicări; Moderatori: Gheorghe Radu, Gheorghe Buliga, Corneliu Condrea.

9,30 – 10,00 – Pregătirea personalului cu înaltă calificare în domeniu transportului gazier şi autorizarea pentru lucrări în gaze, Prof. dr. ing. Paul Ştefănescu, director ROMGAZ;

10,00 – 10,30 – Analiză critică a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. Propuneri de modificare, Dr. ing. Gheorghe Buliga, Varinia Radu Şerban;

10,30 – 11,00 – Necesitatea unui sistem integrat de securitate privind activităţile petroliere la Marea Neagră – Corneliu Condrea, Director Ministerul Energiei;

11, 00 – 11,30 – Arhitectura Sistemului Naţional de Transport Gaz din România, Dr. ing. Ilie Laţa;

11,30 – 12,00 – Consideraţii privind reglementarea relaţiilor dintre Transportator şi Producători/ Furnizori şi Distribuitori- bursă/ OPCOM , Consumatori finali , Rezolvarea diferendurilor, Legiferarea arbitrajului tehnic, Dr. ing. Gheorghe Radu Radu – Președinte SIPG.

12,00 – 13,00 Discuții;

13,00 – 14,00 Socializare.