Slide

Petrol si gaze

Conpet

CONPET, companie de importanță strategică

01.03.2022

Dezvoltarea durabilă prin adaptarea la cerințele unei piețe dinamice, în continuă schimbare, reprezintă obiectivul major al companiei. Continuând o activitate cu tradiție în România, CONPET, transportatorul național de petrol prin conducte, este astăzi o companie solidă, cu rezultate financiare stabile. Compania desfășoară o activitate de importanță strategică, operând o rețea declarată infrastructură critică, livrarea țițeiului intern și din import la rafinăriile din țară, în condiții de maximă siguranță, fiind o problemă de securitate națională. Managementul companiei, orientat continuu către evoluție și performanță, este susținut de profesioniști dedicați meseriei și pregătiți să facă față provocărilor care apar constant într-o industrie care ține necontenit lumea în mișcare.

Obiectivele asumate de CONPET sunt transportul sigur şi rapid al ţiţeiului şi derivatelor sale, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor, protejarea mediului înconjurător și eficienţa economică

„Prin toate căile de transport, asigurăm, în flux continuu, circuitul petrolului dinspre punctele de extracție/rampele de încărcare și terminalul petrolier de la Marea Neagră, către punctele de rafinare. Strategia CONPET pe termen mediu are la bază rezultatele bune și performanțele solide înregistrate de companie în ultimii ani și este centrată, printre altele, pe creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază”, ne-a declarat dl. Dorin Tudora, Director General CONPET.

Expertiza unui personal calificat

Principalele preocupări ale managementului CONPET sunt reprezentate de redefinirea necesarului infrastructurii de transport, elaborarea unui program investițional multianual, continuarea implementării sistemului de detectare și localizarea a scurgerilor din conducte, optimizarea sistemului SCADA și modernizarea și monitorizarea Sistemului de Protecție Catodică.

De asemenea, managementul este preocupat de dezvoltarea activității de depozitare/ vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți, evaluarea oportunității/fezabilității scenariilor de eficientizare a activităților de transport CF, evaluarea fezabilității dezvoltării de transporturi pentru produse atipice și dezvoltarea activității de consultanță, inginerie, operare și mentenanță pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte.

CONPET deține, în acest moment logistica, infrastructura, dar mai ales expertiza unui personal calificat, cu profesioniști la cel mai înalt nivel

În fiecare an, societatea investește în performanța tehnică la cel mai înalt nivel. În anul 2020, CONPET a pus în funcțiune, la Stația Călăreți, cel mai nou și mai mare rezervor de stocare a țițeiului, cu o capacitate de 31.500 mc și echipat la cele mai înalte standarde tehnologice.

De asemenea, în contextul procesului de tranziție energetică și a politicii societății de aliniere la noile standarde europene privind mediul înconjurător, trebuie menționată punerea în funcțiune a primei locomotive electrice a CONPET, destinată serviciului de manevră, premieră care a avut loc la Rampa Bărbătești din județul Gorj.

Proiecte de investiții realizate în 2021

Pe tot parcursul anului 2021, au fost realizate proiecte de investiții variate care au vizat, în principal înlocuiri conducte de transport țiței; godevilări inteligente pe anumite tronsoane de conducte aparținând Sistemului Național de Transport al țițeiului prin conducte; lucrări de construcție de noi rezervoare pentru depozitarea țițeiului, dar și proiecte de optimizare a sistemului SCADA și upgradarea Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU).

Continuarea proiectelor de investiții majore, cum ar fi Modernizare și Monitorizarea sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import sau implementarea Sistemului Evidență Geografică Patrimonială (GIS) sunt alte realizări cu care compania se mândrește.

Privind în perspectivă, în cadrul CONPET vor fi elaborate noi strategii și scenarii care vor asigura continuitatea activității în condiții de siguranță pentru toți angajații și clienții societății, cu respectul și responsabilitatea pe care o impune gestionarea unei companii strategice.

O reconfigurare a strategiilor

În contextul unei perioade deosebit de dificile, marcată de o pandemie care a afectat deopotrivă economiile globale și industria petrolului, societatea CONPET și-a dat măsura profesionalismului, readaptării rapide și eficiente, astfel că activitatea de transport al țițeiului prin conducte a continuat, neîncetat și fără sincope.

După o reconfigurare a strategiilor, reorganizarea modului de lucru și regândirea atentă a modalităților prin care puteau fi atinse obiectivele propuse, CONPET a continuat să transporte în condiții de siguranță, onorându-și clienții la aceleași standarde de calitate.

Pe lângă poziția sa solidă din punct de vedere economic, CONPET este o companie profund interesată de nevoile și bunăstarea salariaților săi, investind în dezvoltarea personalului și promovând recunoașterea valorii profesionale.

CONPET este o companie profund interesată de nevoile și bunăstarea salariaților săi, investind în dezvoltarea personalului și promovând recunoașterea valorii profesionale

Totodată, societatea este cunoscută pentru implicarea în viața comunității din care face parte, prin acțiuni de sponsorizare, responsabilitate socială și de protejare a mediului înconjurător, acțiuni care s-au intensificat pe parcursul ultimilor ani.

În toată această perioadă, s-a acordat o atenție sporită susținerii sectorului medico-sanitar, precum și acțiunilor de informare și responsabilizare privind pandemia COVID-19, derulate prin intermediul comunicării la nivel intern și prin canalele de comunicare social media ale CONPET.

Planuri de viitor

Pe termen mediu, activitatea companiei, se va concentra, ca şi până acum, pe trei linii principale de acțiune: menținerea unor rezultate financiare stabile prin parteneriate puternice cu clienţii, păstrarea standardelor de excelență în operațiunile de transport și gestionarea situațiilor de risc, dar și protejarea mediului și a comunității.

„În perspectivă, dezvoltarea durabilă, printr-o abordare modernă, prin adaptarea la cerințele unei piețe dinamice, în continuă schimbare, reprezintă obiectivul major al managementului CONPET”, a concluzionat dl. Dorin Tudora, Director General CONPET.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/rezultate-conpet-afaceri-2020/