Logistica

CONPET scrie istoria petrolului în România

01.08.2014

Compania este unul dintre cei mai importanți jucători strategici din industria petrolului. La începutul anului curent, societatea CONPET a aniversat 23 de ani de la înființare, dar primul transport de țiței, prin conducte, a avut loc în anul 1901. La acea vreme a început exploatarea primei conducte între câmpurile de extracție din zona Buştenari şi gara CF Băicoi . “Noi suntem continuatorii activităţii primului transportator de ţiţei. La ora actuală operăm o reţea de conducte cu o lungime de 3.800 kilometri, care s-a construit, dezvoltat şi modernizat pe parcursul a 113 ani. CONPET reprezintă doar istoria recentă a acestei activităţi”, ne-a declarat Liviu Ilaşi, director general al CONPET Ploieşti. 

Istoria conductelor petroliere

După anul 1901, extinderea rețelei de conducte petroliere a jucat un rol foarte important în dezvoltarea economică a României, povestește directorul CONPET. “Vă puteţi da seama de amploarea pe care a luat-o această activitate, dacă în 1935 sistemul de conducte avea o lungime de 2.522 kilometri. A urmat naționalizarea, în 1948, când s-a constituit Centrala Petroliferă Muntenia, din care făcea parte atât transportul țițeiului, cât şi al produselor albe, cele două sisteme de transport (ţiţei şi gazolină, respectiv produse petroliere finite) fiind separate în anul 1950, odată cu apariţia Sovrompetrol. După înfiinţarea, în 1956, a Întreprinderii de Transport Ţiţei prin Conducte Ploieşti (I.T.T.C.), sistemul de transport a cunoscut o puternică dezvoltare, prin construirea de noi rampe CF în vestul ţării (la Valcani, Pecica, Biled, Suplacu de Barcău, Cireşu şi Independenţa) şi punerea în exploatare a conductelor magistrale de transport ţiţei din import, gazolină şi etan: 1968 – conducta de gazolină Ţicleni – Ploieşti; 1969 – 14¾  inch ţiţei Constanţa-Piteşti; 1976 – 20 inch ţiţei Constanţa-Piteşti; 1977-1980 – a treia magistrală pentru transportul ţiţeiului din import pe ruta Constanţa – Oneşti şi două conducte magistrale pentru transportul gazolinei şi etanului din Oltenia către Ploieşti şi respectiv Piteşti”, ne-a povestit Liviu Ilaşi.

În anul 1989, conductele au ajuns la o lungime de 4.800 kilometri, iar perioada următoare a fost dedicată modernizării şi reabilitării sistemului de transport, specializării personalului, investiţiilor în sisteme moderne de supraveghere, comunicaţii şi IT. “În 1990, I.T.T.C. s-a transformat în societate comercială pe acţiuni, cu denumirea de CONPET, în baza H.G. 1213/1990, fiind prima companie constituită în industria petrolieră. Un an mai târziu, la 22 ianuarie, CONPET  s-a înregistrat la Registrul Comerţului Prahova, funcţionând ca <S.A.>, cu principal acţionar Statul Român. CONPET a devenit, în 1994, beneficiara unui împrumut extern în valoare de 64,7 mil USD, acordat de BIRD şi Garantat de Statul Roman, destinat finanţării Proiectului de Reabilitare şi Modernizare a Sistemului Naţional de Transport Ţiţei prin Conducte. Anii 1996-2008 au fost dedicaţi modernizării şi reabilitării reţelei de conducte, proces de mare anvergură, care a inclus modernizarea sistemului de conducte existent, a staţiilor de pompare şi a echipamentelor aferente, implementarea automatizării locale şi a sistemului SCADA, instalarea unui sistem de comunicaţii propriu. În anul 2008, am pus în funcţiune Dispeceratul Central al Sistemului Naţional de Transport Ţiţei, Gazolină şi Etan prin Conducte la noul sediu al societăţii, în Ploieşti”, a completat directorul general al CONPET.

Standarde 

Aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a însemnat pentru CONPET mai multe investiții pentru a respecta standardele impuse de legislaţia comunitară. De exemplu, în anul 2007, a fost implementat în cadrul managementului general al companiei un sistem de „Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate, Securitate Ocupaţională” certificat de firma germană Germanischer Lloyd Hamburg. “Totodată, în scopul eficientizării activităţilor defăşurate în cadrul companiei, am demarat în anul 2008 proiectul de implementare a unui Sistem Informatic Integrat, care s-a finalizat în septembrie 2010. În anul 2011, a început procesul de implementare a OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management-control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Un eveniment de mare importanţă pentru viitorul societăţii l-a reprezentat tranzacţionarea acţiunilor emise de CONPET pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, sectorul Titluri de Capital, categoria I, începând cu data de 5 septembrie 2013. Suntem, prin urmare, o societate cu un trecut bogat, cu o istorie plină de realizări şi cu o tradiţie onorantă”, ne-a declarat Liviu Ilaşi, director general al CONPET.

Obiective strategice 

Aderarea României la Uniunea Europeană și anii care au urmat nu au fost singurele momente în care compania și-a reorganizat obiectivele pentru o dezvoltare susținută. În luna martie a acestui an, acţionarii societăţii au aprobat Planul de Administrare al societății, pentru perioada 2014 – 2017. “Astfel,  au fost definite cinci obiective strategice, şi anume: scăderea cheltuielilor de exploatare, îmbunătaţirea tarifului de import, dezvoltarea de activităţi conexe, definirea societăţii ca jucător regional şi o abordare financiară modernă, aliniată cu modelul de business”, spune directorul general CONPET.

CONPET are în vedere continuu dezvoltarea portofoliului de clienți. Activitatea de bază a companiei este prestarea de servicii de preluare, transport şi predare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid la rafinăriile din România, partenerii noştri de afaceri fiind binecunoscuţi, şi anume OMV – PETROM S.A., PETROTEL – LUKOIL S.A., ROMPETROL – RAFINARE S.A.. În acest context, bazându-ne pe ceea ce avem, pentru dezvoltarea portofoliului de clienţi există, în viziunea mea, două căi de acţiune. Prima este diversificarea direcţiilor de afaceri, prin asigurarea capacităţilor de stocaj pentru rezervele strategice (aş vrea să menţionez faptul că societatea are în prezent o capacitatea disponibilă de stocaj de aproximativ 100.000 tone, cu posibilitatea suplimentării acesteia cu 100.000 tone prin preluarea unui parc de rezervoare de la terţi). A doua direcție este interconectarea reţelei naţionale la sistemul regional şi cel european de transport al ţiţeiului. Prima etapă în realizarea acestui obiectiv cheie, o reprezintă proiectul Constanţa – Piteşti – Pancevo, care este o alternativă de transport al ţiţeiului pentru alimentarea rafinăriei Pancevo (Serbia) cu posibilitatea de extindere către rafinăria de la Bosanski Brod (Bosnia). Obiectivul proiectului este reprezentat de creşterea gradului de utilizare actual a conductelor de transport import 14” şi 20” Constanţa-Piteşti, prin extinderea sistemului de transport operat de CONPET, respectiv construirea unei noi secţiuni, Piteşti – Naidaş, de aproximativ 360 kilometri”, ne-a explicat  Liviu Ilaşi.

Planuri de viitor 

Cererea redusă de combustibili, pe fondul crizei financiare, a avut un impact negativ asupra multor rafinării din Europa, iar acest lucru s-a resimțit direct și în activitatea CONPET. “Cu această situaţie se confruntă şi România, în prezent existând doar trei rafinării active şi anume Petrobrazi, Petrotel-Lukoil şi Petromidia Rompetrol. Totuşi, un aspect pozitiv este acela că ele funcţionează la o rată de utilizare a capacităţii de rafinare relativ ridicată, de peste 60%. Referindu-mă strict la CONPET, desigur că această stare de lucruri a influenţat şi activitatea societăţii, în sensul scăderii cantităţilor transportate, cu 7% în 2012 faţă de 2011, respectiv 1% în 2013 comparativ cu anul anterior. Cu toate acestea, cifra de afaceri a companiei pentru anul 2013 este de 349 milioane lei, în creştere uşoară, cu 4%, faţă de anul 2012, CONPET înregistrând în acelaşi timp o creştere a profitabilităţii. Trendul ascendent îl vom menţine şi în 2014, când ne-am propus să obţinem o cifră de afaceri mai mare cu 2,6% faţă de anul trecut”, declară Liviu Ilaşi, director general al CONPET. 

În tot acest timp, au fost finalizate investiții, care au crescut calitatea serviciilor oferite. Investiţiile efectuate au vizat, în continuare, creşterea siguranţei în exploatarea sistemului de transport prin conducte, în acest sens efectuându-se inspecţia interioară cu godevil inteligent a magistralelor de transport ţiţei 10¾ Firul 1 şi Firul 2 Ţicleni – Ploieşti, realizată cu firma Rosen din Olanda, înlocuirea unui număr de 11 kilometri de conductă şi lucrări de punere în siguranţă a conductelor la traversările cursurilor de apă importante, cea mai recentă fiind traversarea de la Căteasca, pe râul Argeş, lucrare în valoare de aproape 20 de milioane lei. De asemenea, se află în derulare lucrări de modernizare a rezervoarelor din staţiile Călăreţi şi Orleşti care, prin soluţiile adoptate, vor avea un impact pozitiv şi asupra protecţiei mediului, în sensul reducerii emisiilor de compuşi organici volatili”, ne-a povestit Liviu Ilaşi.

Directorul CONPET a adăugat faptul că și în viitor sunt planificate investiții și proiecte pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei companiei. “Managementul CONPET îşi propune să dezvolte câteva proiecte ambiţioase, care vizează implementarea <Sistemului de Detectare şi Localizare Scurgeri> , <Modernizarea Sistemului de Protecţie Catodică> şi îmbunătăţirea performanţelor companiei prin implementarea <Sistemului de management energetic>, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 50001:2011. Toate aceste direcţii de dezvoltare le vom aborda astfel încât să ducă la creşterea eficienţei operaţionale şi, implicit, la maximizarea profitului CONPET, în beneficiul acţionarilor şi salariaţilor companiei”, ne-a declarat Liviu Ilaşi, director general al CONPET.