CONPET – tradiție, suflet și energie

01.04.2017

Obiectivul major al managementului este transformarea companiei în jucător regional și european. CONPET S.A., operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte, este o companie strategică pentru industria energetică națională, reprezentativă pentru piața românească de capital.

Cu o tradiție de peste 100 de ani, continuând activitatea primului transportator de țiței din România, CONPET reprezintă liantul dintre punctele de extracție, respectiv terminalul marin de la Constanța, și rafinăriile din România. Sistemul de transport administrat de companie are o lungime de 3.800 km și acoperă 24 de județe, printre clienți regăsindu-se OMV-Petrom, PETROTEL Lukoil și Rompetrol-Rafinare.

Începând cu anul 2013, acțiunile CONPET sunt listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), iar la începutul lunii martie 2017, compania a fost inclusă în indicii principali, BET și BET-TR ai BVB. Acești indici reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii listate la BVB și certifică respectarea celor mai înalte standarde în relația cu investitorii și în materie de guvernanță corporativă.

În plus, unul dintre obiectivele majore ale managementului companiei este transformarea CONPET  în jucător regional. De aceea, pentru mai multe informații despre performanțele obținute de CONPET, despre strategia de dezvoltare, rezultate financiare și planuri de viitor, am stat de vorbă cu directorul general al companiei, domnul Liviu Ilași.

Ați publicat recent Raportul Anual și Situațiile Financiare finale ale companiei pentru anul 2016. Care sunt principalele realizări pe care ați dori să le evidențiați?

Voi începe cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanță, care a crescut în 2016 față de anul anterior. Pentru exemplificare, menționez creșterea cu 1,7% înregistrată pe indicatorul de performanță productivitate (mii de lei/salariat), reducerea numărului avariilor tehnice, cu aproape 50%, și a cheltuielilor de exploatare, cu 1.6% față de anul 2016. Dacă ne raportăm la indicatorii operaționali și financiari, față de anul 2015, cantitățile totale de țiței care au fost transportate au înregistrat în 2016 o creștere cu 1,3%, veniturile din exploatare rămânând constante. Profitul net preliminar a înregistrat o creștere cu 1,8% față de anul anterior, de la 63,2 milioane lei în anul 2015, la 64,4 milioane lei în 2016.

Redefinirea scenariilor de pompare reprezintă una dintre măsurile stabilite de managementul companiei pentru scăderea costurilor cu mentenanța și personalul, măsură care a avut drept consecință și redimensionarea necesarului de resurse pe noile scenarii de pompare.  O altă măsură stabilită a fost implementarea proiectului de modernizare a stațiilor de protecție catodică din cadrul Sistemului Național de Transport al țițeiului și derivatelor prin conducte, proiect care a avut ca rezultat reducerea numărului de avarii tehnice, cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Tot în vederea maximizării performanței și reducerii cheltuielilor de exploatare, conducerea a negociat cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” un tarif pe calea ferată diminuat cu 7% față de perioada anterioară, valabil pentru un interval de patru ani, până în 2019.  În plus, a fost implementat un sistem de localizare prin satelit (GPS) pentru un parc auto de peste 200 de autovehicule. Impactul acestei investiții a fost peste așteptări, în sensul că economiile la consumurile de carburant au amortizat investiția, în proporție de 40%. Managementul eficient al lichidităților este, de asemenea, unul dintre factorii principali care a susținut rezultatele preliminare înregistrate de companie în 2016.

Viziunea strategică, direcțiile de acțiune și prioritățile stabilite de management sunt principalii factori care au condus la maximizarea profitului și, implicit, la rezultatele preliminare bune înregistrate de companie în anul 2016.

Care au fost principalele elemente care au caracterizat piața  petrolieră în 2016 și care ar fi oportunitățile și provocările acestui an?

Fluctuațiile prețului petrolului, actuala conjunctură geopolitică și geoeconomică și strategia energetică a Uniunii Europene, în ansamblu, sunt, în mod evident, factorii care dictează evoluția pieței pe care ne desfășurăm activitatea.

Conform ultimelor statistici, producția internă de petrol cunoaște un declin natural generat de cotațiile prețului petrolului la nivel mondial. În cazul în care nu se găsesc soluții pentru investiții sau pentru explorarea de noi zăcăminte, aprovizionarea cu petrol a rafinăriilor din România se poate face într-un singur fel, și anume, prin creșterea importurilor. Astfel, interconectarea sistemului național de transport al țițeiului prin conducte la cel regional și european ar reprezenta o soluție de reducere a riscurilor ce apar din dependența față de jucătorii interni din sectoarele de producție și de procesare țiței. În plus, Sistemul Național de Transport al țițeiului prin conducte operat de CONPET este pregătit pentru o reconfigurare a traseului, în vederea interconexiunii la sistemele regionale și europene. Deținem expertiză în domeniu, dispunem de facilități pentru construirea și operarea conductei sau a traseului conductei care va asigura interconexiunea, avem un Sistem de Telecomunicații propriu pentru conductele care traversează România și personal specializat în operarea și întreținerea sistemului.

În ultima perioadă, mai ales de la momentul listării acțiunilor companiei la Bursa de Valori București, am încercat și, spun eu, am reușit să transformăm CONPET într-o societate de prim-plan a industriei românești în general, a economiei românești în ansamblu, dar mai ales a energeticii românești. Ne-am consolidat poziția, am avut performanțe și ne-am manifestat ca o companie solidă și extrem de dornică de a se dezvolta. Pe viitor, principala provocare o reprezintă transformarea companiei naționale de transport țiței prin conducte în companie de interes regional și european.

Care sunt perspectivele și în ce stadiu se află proiectul de interconectare a Sistemului Național de Transport al țițeiului la rețelele regionale Constanța-Pitești-Pancevo?

O parte importantă din strategia de dezvoltare a companiei, pe termen mediu, o reprezintă definirea societății ca jucător regional și european în sfera energetică, respectiv în segmentul midstream al industriei de petrol și gaze, prin interconectarea rețelei naționale de transport al țițeiului la sistemul regional și, ulterior, cel european.

Realizarea oleoductului Constanța-Pitești-Pancevo (Serbia) și, bineînțeles, participarea CONPET la proiect, în calitate de operator al conductei, ar însemna, printre altele, creșterea gradului de utilizare a sistemului de conducte operat de CONPETși, în același timp, aduce avantaje mari, nu numai țărilor implicate în proiect ci și Uniunii Europene.

Investițiile în Sistemul Național de Transport (SNT) au condus la reducerea numărului de avarii și la creșterea siguranței în exploatare, cu beneficii semnificative în ceea ce privește securitatea sistemului, serviciile oferite clienților, dar și cu reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Acestea, împreună cu măsurile luate în vederea securizării Sistemului Național de Transport, ca parte a ultimei forme a Strategiei Naționale de Securitate Energetică a României, reprezintă o altă direcție strategică a top-managementului companiei, în scopul îmbunătățirii performanțelor SNT și în perspectiva interconectării la sistemul regional și cel european de transport.

În ceea ce privește stadiul proiectului Constanța-Pitești-Pancevo, împreună cu ministerul de resort și cu celelalte entități implicate – Oil Terminal Constanța și partenerii Transnafta /NIS GazpromNeft din Serbia – am continuat demersurile proiectului Constanța-Pitești-Pancevo, proiect considerat de noi un „mini PEOP” – practic o secțiune din proiectul PEOP, pentru interconectarea sistemelor de transport din România și Serbia. Proiectul inițial, Pan European Oil Pipeline – PEOP – viza construcția unui oleoduct care să interconecteze terminalul de petrol de la Constanța cu cel de la Trieste – Italia,  oferind accesul țițeiului provenit din Marea Caspică către piețele europene. Este important să subliniez faptul că, am susținut ideea reconsiderării proiectului PEOP în cadrul  unor evenimente internaționale de marcă dedicate strategiei energetice naționale, proiect ce poate aduce avantaje foarte mari din perspectivă geoeconomică și, mai ales, geopolitică.

Apreciez că proiectul PEOP reprezintă  soluția corectă în contextul geopolitic al Mării Negre și răspunde la necesitatea susținerii obiectivelor strategice ale Uniunii Europene și alianței politico-militare NATO, de securitate în aprovizionarea cu energie, de interconectare a sistemelor energetice la nivel regional și dezvoltare echilibrată a rutelor de transport energetice. Mai mult, în cazul unui blocaj în Marea Neagră, soluția PEOP asigură, prin curgerea inversă a petrolului, de la Trieste către terminalul de la Constanța, alternativa aprovizionării rafinăriilor din România. În acest fel, riscul de țară, dar și al celor două alianțe NATO și UE, privind blocaje economice posibile, se minimizează.

În viitorul apropiat, sperăm ca proiectul să fie recunoscut și promovat la nivel european și NATO, pentru aportul real în apărarea securității energetice regionale și europene, și, de asemenea, pentru caracterul geo-strategic la granița sud-estică a Uniunii Europene și NATO.

Ne puteți oferi mai multe informații despre măsurile luate pentru dezvoltarea de activități conexe celei de bază?

Într-adevăr, în vederea valorificării oportunităților și consolidării punctelor forte ale societății, obiectivele strategice ale CONPET includ și dezvoltarea de activități conexe celei de bază, prin accesarea unor noi zone de afaceri și inițierea unor noi activități generatoare de venit.

Așa cum am afirmat anterior, în perspectiva extinderii activității pe piața regională și europeană, managementul CONPET își propune să dezvolte câteva proiecte de anvergură, care vizează implementarea unui Sistem de Detectare și Localizare Scurgeri de țiței din conducte ce ar avea ca rezultate scăderea cheltuielilor de operare și reducerea semnificativă a impactului ecologic asupra mediului. Al doilea proiect major este modernizarea Sistemului de Protecție Catodică, care are ca beneficii creșterea siguranței în exploatare și reducerea numărului de avarii tehnice, cu implicațiile asociate, de protejare a mediului înconjurător. De asemenea, pentru îmbunătățirea performanțelor Sistemului Național de Transport, avem în vedere înnoirea rețelei de conducte și implementarea unui program de reabilitare și redimensionare a parcului de rezervoare, adaptat la cantitățile transportate. O altă măsură stabilită de Consiliul de Administrație al companiei se referă la îmbunătățirea eficienței activității, prin reducerea consumurilor tehnologice în procesele de transport și depozitare, minimizarea consumurilor de energie, combustibili și lubrifianți, reducerea costurilor de operare și redefinirea necesarului infrastructurii de conducte.  În ceea ce privește dezvoltarea activității pe piața externă, obiectivul strategic major al echipei de conducere, așa cum am mai spus, îl constituie interconectarea S.N.T. la rețelele regionale și europene, scenariu care ar consolida poziția României, atât în sensul întăririi pieței energetice europene, cât și a parteneriatelor cu țările vecine și nu numai.

De curând, societatea CONPET a fost inclusă în indicii principali BET și BET-TR ai Bursei de Valori București. Care au fost factorii care au condus la această performanță?     

Într-adevăr, aceasta este cea mai recentă și notabilă performanță înregistrată de CONPET și vine ca o recunoaștere a valorii și rezultatelor companiei în rândul celor mai performante companii listate la Bursa de Valori București.

Succesul obținut este rezultatul viziunii strategice a Consiliului de Administrație și al eforturilor celor peste 1.700 de angajați profesioniști care au poziționat CONPET în topul celor mai performante companii din România.

Politica de dividend, stabilă și atractivă, aplicată de Consiliul de Administrație, și strategia abordată în relația cu investitorii – creșterea valorii dividendului și maximizarea randamentului capitalului investit – sunt factori determinanți care, alături de alte politici, au influențat pozitiv rezultatele companiei. Astfel,  în anul 2016, societatea s-a clasat pe locul 2 în topul dividendelor acordate.

De asemenea, CONPET s-a clasat pe locul 16 în TOP 100 al emitenților după capitalizare, cu o valoare de piață a capitalului social de 682,2 milioane lei (150 milioane euro).

Performanțele companiei se reflectă și în evoluția prețului acțiunii CONPET care s-a dublat, practic, de la momentul listării acțiunilor companiei pe piața reglementată, administrată de BVB, pornind de la 44 lei în 2013 și ajungând  la 97,2 lei la 1 martie 2017.

Toate aceste rezultate vorbesc despre evoluția celor mai tranzacționate companii listate la BVB și certifică respectarea celor mai înalte standarde în relația cu investitorii și în materie de guvernanță corporativă.

Care sunt obiectivele anului 2017 și ce așteptări aveți în legătură cu proiectele strategice de dezvoltare a companiei pe care o conduceți?  

Activitatea societății se va concentra, ca și până acum, pe trei linii principale de acțiune: menținerea unor rezultate financiare stabile, prin parteneriate puternice cu clienții noștri, păstrarea standardelor de excelență în operațiunile de transport, gestionarea situațiilor de risc, mai ales a celor de risc major, protejarea mediului și a comunității.

Ambiția noastră este să îmbunătățim statutul de companie națională și să transformăm CONPET într-o companie de interes regional, european și nu numai.

Pe lângă faptul că avem o tradiție de peste un secol în ceea ce privește activitatea în industria petrolieră, avem experiență și acumulări semnificative din punct de vedere profesional și nu numai, trebuie să luăm în calcul și situația geopolitică și geostrategică a României.

În această idee, trebuie să jucăm un rol extrem de important în ceea ce privește traseele de transport energetice europene. Pe lângă marile proiecte de transport de gaze sau energie electrică în care România s-a implicat și a făcut deja pași concreți, transportul de țiței trebuie să devină o axă pe care România să se înscrie cu determinare și argumente solide.

Poziția 16  în „Top 100 al emitenților după capitalizare” la 31 decembrie 2016.

Capitalizare bursieră: 841511721 lei la 1 martie 2017

Prețul acțiunii (COTE): 97,2 lei la 1 martie 2017

Povestea de succes CONPET, unde Ministerul Energiei reprezintă statul român și are calitatea de acționar majoritar, asigură în prezent, dar mai ales în viitor, credibilitatea managementului nostru profesionist, alături de încrederea oricărui Guvern al României.

Ca urmare a unei viziuni strategice și a direcțiilor de acțiune implementate de managementul companiei, rezultatele financiare înregistrate de CONPET în anul 2016 au fost foarte bune, compania obținând totodată cea mai notabilă performanță – a fost inclusă în indicii principali, BET și BET-TR ai BVB. Menținând acest trend ascendent, transformarea CONPET într-un jucător regional rămâne obiectivul major al managementului.

CONPET a devenit deja un simbol al performanței la nivel național și internațional, iar Anghel Saligny, român de origine franceză și proiectantul și constructorul de renume mondial al Podului de la Cernavodă, pe care noi îl onorăm, ca vizionar al Sistemului Național de Transport, a devenit tradițional al unei “albii prin care petrolul să meargă singur ziua și noaptea de la izvorul lui până la Cernavodă și Constanța”.

 

 

Citiți și despre:

  • SOCAR România doreşte să deschidă benzinării în toată țaraSOCAR România doreşte să deschidă benzinării în toată țara Compania vrea să lanseze carburanţi personalizaţi, care să îmbunătăţească funcţionarea motorului. SOCAR România, lansată în anul 2011, este filiala companiei petroliere şi de gaze naturale, condusă de statul […]
  • Metrorex – calitate la timpul prezentMetrorex – calitate la timpul prezent Compania se extinde și are în desfăşurare proiecte pentru magistralele 4, 5 şi 6. Metroul este unul dintre operatorii de bază ai reţelei de transport public din Municipiul Bucureşti, care de-a lungul istoriei […]
  • Wim Bosman – servicii logistice completeWim Bosman – servicii logistice complete Planurile companiei presupun creșterea capacităților de depozitare cu 25%, până la 20.000 de metri pătrați. Înființată în anul 1992, Wim Bosman este o companie mixtă româno–olandeză. La început, compania s-a […]
  • CONPET scrie istoria petrolului în RomâniaCONPET scrie istoria petrolului în România Compania este unul dintre cei mai importanți jucători strategici din industria petrolului. La începutul anului curent, societatea CONPET a aniversat 23 de ani de la înființare, dar primul transport de țiței, […]
  • Prospecțiuni deține 52% din piața europeană de prospectări geofiziceProspecțiuni deține 52% din piața europeană de prospectări geofizice Compania mizează pe dezvoltarea proiectelor de amploare în afara granițelor României. Fondată în anul 1950, societatea  s-a numit  inițial Institutul de Prospectări Geologice și Geofizice pentru Hidrocarburi. […]