Consiliul ASF a aprobat două noi proiecte de normă

08.02.2015

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat două proiecte de normă care urmează să fie supuse dezbaterii publice, pentru o perioadă de 10 zile. Primul proiect – ”Normă privind încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societățile din domeniul asigurărilor” – are ca principale prevederi stabilirea termenelor de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile, precum și a situațiilor financiare consolidate, includerea unor precizări despre operațiuni contabile care se vor efectua la încheierea exercițiului financiar și actualizarea modelului formularelor referitoare la situațiile financiare/raportările contabile.

Ce de-al doilea proiect – ”Normă privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură” – detaliază condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanți pe parcursul celor două etape de avizare (prealabilă și de funcționare).  Acestea se referă, în principal, la elemente minime obligatorii ale actului constitutiv și ale statutului asociației, la cerințele de reputație și competență profesională pentru membrii Consiliului director, pentru cei ai Comitetului executiv, precum și pentru Directorul general, obligația prezentării unui plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de trei ani și la obligația de avea relații de colaborare/muncă cu cel puțin un actuar, în vederea dovedirii capacității de expertiză tehnică.

Proiectul de normă nu cuprinde prevederi referitoare la procesul de supraveghere de către ASF a acestor fonduri mutuale datorită modului atipic/diferit de organizare, funcționare și înregistrare în contabilitate, comparativ cu societățile de asigurare.

Totodată, în linie cu strategia ASF privind protecția consumatorului, Consiliul ASF a aprobat proiectul de ghid  ”RCA – Ghidul Consumatorului”. Acesta va fi publicat atât în varianta electronică, pentru a fi utilizat ca resursă online, cât și în variantă print, pentru a fi distribuit publicului larg.

De asemenea, au mai fost discutate subiecte care privesc activitatea de autorizare şi avizare/reavizare, rapoarte de control, precum şi materiale și documente privind activitatea internă a instituţiei.

Citiți și despre: