Investigatie Samsung

Consiliul Concurenței, decizie importantă privind operaţiunile externalizate de OMV Petrom

09.12.2020

Consiliul Concurenței a anunţat că a autorizat tranzacţiile prin care OMV Petrom SA externalizează unele operațiuni și servicii generale de suprafață conexe activităților de extracție și producție a țițeiului și gazelor naturale, împreună cu activele și angajații deservenți, către:

  • consorțiul Dietscon O&M S.R.L. (lider), Dietsmann S.R.L., Dietsmann Safety and Environment Services S.R.L. și Confind S.R.L. (consorțiul Dietscon)
  • asocierea Bonatti SpA, Sucursala București (lider) și Bonatti RO PARMA S.R.L.

Consiliul Concurenței: Operaţiunea nu ridică obstacole în calea concurenţei

Instituţia precizează că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească.

Atât consorțiul Dietscon, cât și asocierea Bonatti urmează să semneze cu OMV Petrom câte un acord-cadru pentru furnizarea de servicii de suprafață și transport, servicii de operare și mentenanță minoră, servicii de pompieri și salvare, servicii de operare în teren, servicii de operare în facilități, servicii de operare în facilități de tratare.

În urma derulării unei proceduri de achiziție, consorțiul Dietscon a fost desemnat ofertantul cel mai bine clasat pentru loturile D (zona de producție Moldova) și E (zona de producție Crișana), iar asocierea Bonatti va gestiona serviciile pentru lotul C (zona de producție Muntenia).

Ce presupune procedura autorizată de Consiliul Concurenței?

Procedura presupune:

  • vânzarea unor bunuri mobile
  • închirierea unor bunuri imobile
  • transferul unor salariați

Toate acestea vor merge către consorțiul Dietscon, respectiv către asocierea Bonatti, la sfârșitul duratei acordului-cadru, unele active urmând a fi returnate către OMV Petrom.

Consiliul Concurenţei a analizat aceste operațiuni și a constatat că nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia. De asemenea, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea acestora cu un mediu concurenţial normal.

Decizile vor fi publicate pe pe pagina web a autorităţii naționale de concurenţă. Acest lucru se va întâmpla după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Citeşte şi Veste bună: Cum a evoluat PIB-ul României în trimestrul al treilea din 2020?