Finante

Consiliul consultativ, o reală oportunitate de creștere pentru companii

01.03.2019

Rolul consiliului consultativ este de a crea un cadru în care să se ofere consiliere și sfaturi top managementului unei companii. Consiliul consultativ este un organism care emite avize cu caracter consultativ. Aceastea privesc strategiile pe care urmează să le implementeze managementul de top al unei organizații.

Noțiunea de consiliu consultativ este din ce în ce mai frecvent întâlnită în practica de business din România. Sub impactul globalizării și răspândirii noilor metode și modele de business, subiectul impune o continuă adaptare la tendințele pieței. Pentru a face față provocărilor din mediul de business, companiile sunt obligate să ia în considerare noi opțiuni de dezvoltare.

Rolul consiliului

De cele mai multe ori, consilierii cu rol consultativ sunt întâlniți în cazul startup-urilor sau firmelor de dimensiuni mici, unde își aduc contribuția în mod benevol la dezvoltarea mediului antreprenorial. Implicarea consilierilor în diferite proiecte se face pe criteriul unor afinități personale sau interese comune cu afacerea pe care aleg să o sprijine. Sprijinul oferit se concretizează prin întâlniri în cadrul cărora se discută o strategie potrivită pentru afacerea respectivă. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri se stabilesc și pașii care trebuie parcurși pentru a atinge un anumit obiectiv.

Rolul consiliului consultativ este de a crea un cadru în care să se ofere consiliere și sfaturi top managementului unei companii – director general/CEO – și echipei de management în ceea ce privește strategia de dezvoltare care va fi abordată pe viitor. Această strategie este pusă la punct de profesioniști din diverse domenii, cu arii de expertiză diferite și senioritate deosebită.

Rolul consiliului consultativ este de a crea un cadru în care să se ofere consiliere și sfaturi top managementului unei companii

Consiliul director versus Consiliul consultativ

Cele două noțiuni sunt asemănătoare din punct de vedere al obiectivului vizat. Ceea ce diferențiază însă Consiliul consultativ față de cel director este faptul că membrii acestuia sunt aleși personal de CEO și de echipa de conducere. Astfel, în funcție de necesități, numărul membrilor consiliului consultativ poate fi crescut sau scăzut. De asemenea, membrii acestuia pot fi înlocuiți cu ușurință în cazul în care și-au adus aportul sau aria lor de expertiză nu mai corespunde nevoilor actuale ale companiei.

Alegerea membrilor Consiliului Consultativ

În cazul Consiliului director, membrii acestuia sunt aleși de acționari și au responsabilități extrem de bine definite din punct de vedere legal. Diferențe există și la capitolul de răspundere și remunerație financiară. Membrii consiliului director au răspundere mult mai mare și prin urmare recompensa financiară este pe măsură.

Membrii în consiliul consultativ nu beneficiază de remunerații financiare de nivelul celor din consiliul director, dar au și responsabilități mult reduse, oferind o expertiză dintr-un anumit domeniu de activitate și neputând fi trași la răspundere pentru eventualele probleme.

Membrii în consiliul consultativ beneficiază de remunerații financiare mai reduce decât cele din consiliul director

În cazul în care se ia hotărârea formării unui consiliu consultativ, este bine în primul rând să se întocmească o listă cu domeniile de expertiză necesare pentru a asigura dezvoltarea afacerii. În funcție de necesitățile companiei, se pot alege domenii diferite de activitate și profesioniști cu o experiență în domeniu care să își poată aduce aportul la elaborarea unei strategii de dezvoltare.

De ce este necesară existența unui consiliu consultativ?

Acest tip de consiliu este format din profesioniști cu o vastă experiență într-un anumit domeniu de activitate, considerat o resursă valoroasă de orice antreprenor care dorește să dezvolte o companie. Întâlnirile consiliului consultativ sunt de tip informal, ceea ce permite o deschidere suplimentară față de abordarea problemelor și față de metodele de rezolvare alese. Nu există o regulă generală cu privire la frecvența organizării acestor întruniri sau cu privire la obligativitatea membrilor de a participa.

Întrunirile pot fi organizate cu unul sau mai mulți membrii ai consiliului consultativ, pentru a dezbate una sau mai multe probleme apărute în practică. În anumite cazuri, membrii consiliului consultativ își exprimă încă de la început disponibilitatea de timp și de resurse.

Detaliile cu privire la durata unui astfel de mandat sunt stabilite de comun acord cu managementul companiei și membrii consiliului. Este bine ca durata unei astfel de colaborări să fie stabilită de la început. De cele mai multe ori, consiliul consultativ se numește pentru o perioadă de circa un an, cu posibilitatea de reînnoire cu acordul părților.

Consiliul consultativ se numește pentru o perioadă de circa un an, cu posibilitatea de reînnoire cu acordul părților.

 

În cazul în care, după expirarea acestui termen, experiența unui anumit membru nu mai este considerată relevantă, acesta poate fi înlocuit cu un alt profesionist dintr-un domeniu de activitate diferit.

Criterii de luat în considerare de membrii unui Consiliu consultativ

De obicei, în evaluarea oportunității de a face parte dintr-un consiliu consultativ, majoritatea membrilor țin cont de anumite aspecte cum ar fi viziunea antreprenorului și a afacerii pe care acesta o dezvoltă, dar și dorința de a contribui la dezvoltarea mediului antreprenorial într-un anumit domeniu de activitate.

În evaluarea oportunității de a face parte dintr-un consiliu consultativ, majoritatea membrilor țin cont de anumite aspecte

Pentru că de cele mai multe ori membrii unui astfel de consiliu nu sunt remunerați foarte bine din punct de vedere financiar, este bine ca aceștia să fie interesați de domeniul respectiv și să stabilească o reală conexiune cu managementul de top al companiei. Din poziția pe care o vor ocupa, vor facilita accesul la propria rețea profesională dar și la vasta experiență acumulată.

În concluzie, putem spune că alcătuirea unui astfel de consiliu consultativ nu poate decât să aducă beneficii unei companii, indiferent de dimensiunea acesteia, prin faptul că se creionează o strategie de afaceri care să vizeze atât interesele organizației și ale acționarilor, dar și pe cele ale companiei și reprezentanților acesteia. Reunind specialiști din arii diferite de activitate, consiliul consultativ oferă șansa unei abordări din perspective diferite și o reală oportunitate de creștere, prin accesarea experienței membrilor consiliului.