Stiri: Finante

Modernizarea infrastructurii sociale și rutiere

Consiliul Patronatelor Bancare: Legea conversiei este neconstituţională

19.10.2016

Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) îşi exprimă îngrijorarea faţă de adoptarea proiectului de lege privind conversia împrumuturilor în franci elveţieni la cursul de la data acordării creditelor. În plus, CPBR, la fel ca şi în cazul adoptării Legii nr. 77/2016 (Legea Dării în Plată), va întreprinde toate demersurile pentru a sesiza autorităţilor în drept ceea ce constituie, în opinia patronatului, aspectele de neconstituţionalitate ale acestei legi, printre care se menţionează aplicarea retroactivă, lipsa de previzibilitate şi ingerinţele asupra dreptului de proprietate al unora dintre instituţiile de credit.

Reprezentanţii Consiliului spune că aceste premise creează, din nou, un precedent periculos declanşat de motivaţii false, se situează împotriva legislaţiei europene în domeniu, însă induc şi hazard moral printre diferitele categorii de debitori, consecinţele unei asemenea legi putând genera costuri imense, atât materiale cât şi de predictibilitate.

CPBR mai susţine că băncile membre ale Consiliului sunt de acord asupra necesităţii măsurilor de sprijin a consumatorilor supra-îndatoraţi afectaţi de evoluţiile economice şi financiare globale, mai ales a celor care au contractat credite pentru a-şi cumpăra un imobil în care locuiesc, însă orice astfel de măsuri trebuie întreprinse de o manieră sustenabilă atât economic cât şi legal, inclusiv constituţional şi fără a afecta pe termen mediu şi lung mediul investiţional şi social din ţara noastră.

În acest sens, CPBR a propus comisiilor de specialitate ale Parlamentului României crearea unui Grup de Lucru inter-instituţional cu reprezentanţi din toate zonele de interes – inclusiv din partea consumatorilor – care să ajute la identificare corectă a cazurilor de supraîndatorare şi a analiza premisele necesare extinderii soluţiilor comerciale bilaterale implementate de către numeroase instituţii bancare din România prin care a fost deja posibilă reducerea poverii financiare a sute de mii de consumatori.

„Ne exprimăm speranţa că autorităţile în drept de a sesiza Curtea Constituţională vor uza de aceste prerogative, pentru a evita consecinţe ce vor afecta atât băncile cât şi consumatorii prin deteriorarea situaţiilor financiare ale celor dintâi, care se vor răsfrânge asupra capacităţii de creditare ale celor din urmă, cât şi prin scăderea nivelului de predictibilitate legislativă şi deci a scăderii atractivităţii României că destinaţie de investiţii în general”, au precizat reprezentanţii Consiliului Patronatelor Bancare din România.